1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. ABDESTSİZEMZİRİLEN BİR DAMLA SÜTÜN TESİRİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

ABDESTSİZEMZİRİLEN BİR DAMLA SÜTÜN TESİRİ

A+A-

Hacı Bayram Veli Hazretlerinin müridlerinden, Yazıcıoğlu Mehmet Efendi namıyla meşhur Muhammediye kitabının ya­zarı (Muhammed Efendi) Edirne ve Gelibolu civarında yaşamıştır. Bu muhterem zatın bir de Ahmet isminde (Ahmed-i Bican olarak ma'ruf) kardeşi vardır. AhmediBican Hazretleri aynı zamanda EnvarulAşıkin kitabını Farsçadan tercüme eden zattır.""İki kardeşten biri olan AhmediBican hazretleri bir gün bir camide vaaz etmekte iken ağabeyi Muhammed Yazıcıoğlu ca­miden içeriye girer ve küçük kardeşinin sohbetini dinlemeye başlar. Kardeşi ağabeyinin camiye geldiğinin farkındadır. Fakat bir de bakar ki, ağabeyi biraz sonra camiyiterkeder, kapıdan çıkarken de tebessüm edip ondan sonra ayrılır. Kürsüde nasihat etmekte olan AhmediBican Hazretleri, ağabeyinin bu halinden bir şey anlayamaz ve akşam eve geldiği zaman durumu annesine anlatıp durumu öğrenmesini ister. Her iki dervişin de anası, büyük oğlu Muhammed eve geldiği zaman: "Oğlum, kardeşin camiden niçin gülerek çıktığını soruyor, bir hata mı işledim" diyor. Kardeşinin dersinde niçin gülerek çıktın? diye sorduğunda ağabey şöyle cevap verir:"Anneciğim, ben kardeşimin vaazına gülmedim. Ben bir insanoğlunun sohbetini dinlemeye ne kadar melaike gelmiş, oturacak yer bulamıyorlar da birbirlerinin üzerine oturuyorlar, diye onların hali çok hoşuma gitti de ona tebessüm ettim. Ben de melaikeden camide oturacak yer kalmadığı için çıkıp gittim" diye cevap verir.""Annesi ağabeyinin bu sözlerini naklettiğinde AhmediBican çok müteessir olup: "Anneciğim! Ağabeyim melekleri görme derecesine erişti de ben neye erişemedim. Bunu ondan bir sorar mısınız" dedi. Bu sefer O Muhtereme anne büyük oğluna bunu sorduğunda aldığı cevap şöyle oldu: "Anam bu noksanlığı sen kendinde araman lazım, sen benden daha iyi bilirsin.""O vakit düşünme sırası anaya geldi. Anaları uzun müddet tefekküre daldıktan sonra bunun sebebini şöyle açıkladı:"Oğlum sana hiç abdestsiz süt emzirmedim. Ahmedim ise henüz kundakta iken, ben namaza durmuştum. Ahmed de şiddetle ağlamaya başlamıştı. Bu sırada evimizde bir komşu kadın vardı. O, çocuk ağlamasın diye Ahmedi aldı emzirmeye başladı. Ben hemen namazı bitirip elinden aldım ama, birkaç damla emmişti. Sonra o kadına abdestli olup olmadığını sordum, bana abdestinin olmadığını söylemişti. Onun melekleri görmemesine sebep olsa-olsa bu olmalı"Yani AhmediBican Hazretleri hataen emdiği bir damla sütün zararını böylece çekti ve onun yüzünden derece almakta engellerle karşılaştı. Ya bu             zamanın kadınlarının çocukları nasıl olur?

 

MUSA ALEYHİSSELAM VE YAĞMUR DUASI                                                                                                                   Musa Aleyhisselam zamanında kıtlık olur. Hz. Musa'nın beraberinde, İsrailoğulları yağmur duasına çıkarlar. Üç ilin üst üste yağmur duası yaptıkları halde yağmur yağmaz. Bunun üzerine Hazreti Musa:- Ya Rabbi üç gündür yağmur duasına çıkıyoruz. Kulların sıkıntıda, fakat sen yağmur vermiyorsun. Sebebi nedir? diye Allah'a niyazda bulunur.Allah Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyeder:- Ey Musa içinizde bir tane gammaz (insanların kusurlarını arkalarından konuşan insan) var. Ondan dolayı duanızı kabul etmiyorum.Hz. Musa:- Ya Rabbi, onun kim olduğunu bize haber ver de, biz onu içimizden çıkaralım, der. Bunun üzerine Hz. Allah şöyle buyurur:- Ya Musa! Gammazlığı kullarıma yasaklayan benim. Yasakladığım şeyi ben kendim mi yapayım?Bunun üzerine hep beraber tevbe edip tekrar yağmur duasına çıkarlar ve yağmur yağar.

 

Bu yazı toplam 395 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar