1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. AHİRET HAZIRLIĞI
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

AHİRET HAZIRLIĞI

A+A-

"Ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenen ve imana yanaşmayanlar var ya, onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğnenin deliğinden geçmedikçe Cennet'e giremeyeceklerdir. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız."( A'raf, 40.)

Efendimiz (s.a.v) bu ölünün halini anlatmaya şöyle devam etti

Yüce Allah meleklerine:

"Onun kitabını yerin en alt tabakasındaki Cehennem'liklerin isim ve amellerinin yazıldığı deftere yazın." emrini verir.

Ruhu şiddetli bir şekilde atılır. Ruh bedenle kabirde buluşur. Yanına iki melek gelir, onu oturturlar.

Kendisine "Rabbin kimdir?" diye sorarlar.

O "Ne! Ne! Bilmiyorum!" diye cevap verir.

Melekler "Dinin nedir?" diye sorarlar.

O "Ne! Ne! Bilmiyorum!" diye cevap verir.

Melekler "(Hz. Muhammed'i (a.s) kastederek)" Şu size gönderilen şahıs hakkında ne diyorsun?" diye sorarlar

O"Ha, ha! Bilmiyorum " diye cevap verir.

Bu arada semadan bir münadi şöyle seslenir

"Hep yalanladı. Ona ateşten bir döşek serin. Kendisi için Cehennem'e açılan bir kapı açın."

denir.

Hepsi yapılır,

Açılan kapıdan kabrine Cehennemin sıcaklığı ve zehirli alevleri ulaşır. Kabir onu öyle bir sıkar ki, kaburga kemikleri birebirine geçer.

Karşısına çirkin yüzlü pis kokulu birisi gelir ve "Bu sana va'dedilen gündür; seni üzüntüden perişan edecek akıbeti bekle." der. Adam "Sen de kimsin, bu ne uğursuz yüz" diye sorar. O çirkin suratlı kimse: "Ben senin çirkin, kötü amelinim." diye cevap verir.

Adam " Ya Rabbi! sakın kıyameti koparma, helak olurum." der.( Ahmed, Müsned, III, 3; IV, 287; Ebu Davud, No: 4753; Hakim, Müstedrek, l, 37-40; Acurri, eş-Şeriatu, No: 879

"Sonra melek onun başına elindeki tokmakla bir darbe vurur. Adam öyle bir sayha atar ki, onu insan ve cinlerden başka bütün canlılar işitir."( Buhari, Cenaiz, 51; Müslim, Cennet, bab: 17.)

* Kabir ahiretin ilk durağıdır. Orada hesabı kolay olanın mahşerdeki işi de daha kolay olacaktır. Kabirde hesabı zor olanın, mahşerdeki işi ve hesabı daha zor olacaktır.

*Herkes kabirde Cennet veya Cehennem'deki gideceği yeri görecektir.

*Kabirdeki kimse, kabrin dışındaki sesleri işitir; söylenenleri anlar. Selam verenin selamını duyar ve alır. Selama karşılık verir; ancak bunu insanlar duymaz.

*Ölü, hayatta olanlardan kendisi için hayır dua ve istiğfar edenin, Kur'an okuyanın, sadaka verenin yaptıklarından fayda görür.

*Kabir, ya Cennet bahçelerinden bir bahçedir; mü'min orada hoşça vakit geçirir. Ya da Cehennem çukurlarından bir çukurdur; kafir ve münafık orada azap görür.

*Ölüm döşeğinde olan bir kimsenin yanında onun duyacağı bir sesle "la ilahe illallah" kelime-i tevhidini söylemek faydalıdır.

*Kabir suali ölü kabre konduktan sonra başlar.

*Sual meleklerine "Münker-Nekir" denmesi, yaratılış ve görüntülerinin çok değişik oluşundandır. Onlar, insanın gördüğü veya duyduğu hiçbir varlığa benzemezler. Acaib, farklı bir yaratılışları vardır. Ancak mü'minlere güzel gözükürler. Onlara selam verirler.

*Ruhun kabirdeki cesetle buluşturulması ve kabirdeki hâli ortak yaşamaları, dünyadaki ruh-ceset buluşmasına benzemez. O alemin kendine has bir hayat tarzı vardır. Mahşere kadar o hal üzere kalınır.

Kabir hayatı, kıyametin kopmasıyla biter.

 

Bu yazı toplam 257 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar