1. YAZARLAR

  2. Mükremin Kızılca

  3. Ayasofya Vakfına Aidat Getiren Mülkler
Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Yazarın Tüm Yazıları >

Ayasofya Vakfına Aidat Getiren Mülkler

A+A-

Fatih’in Ayasofya Cami Vakfiyesi 12. Bölüm

Yeni Ayasofya-i Kebir Camii mahallesinde medrese, dokuz odalıdır. Bunlardan dördü aşağıda, beşi ise yukarı kattadır. Bu medrese Müderris oğlu Mehmet Çelebi mülküne bitişiktir.

Üç ev vardır, birbirine bitişiktir. Birisinin üstünde kilise olarak bilinen bir oda olup Ambar denmektedir.

Üç ev de birbirine bitişik olarak Ayas Üstad mahallesinde Kazasker Dolabı olarak bilinen yerde bulunur.

On bir ev de birbirine bitişik olarak zeminde aynı mahallede Mahmut Fikai, Tur Hasan Kasap ve Ahmet Nea’al mülklerine sınır olarak yer almaktadır.

On bir ev de birbirine bitişik olarak zeminde aynı mahallede Müderris Resul ve Kanaat Önderi Mustafa Subaşı mülklerine sınırdır.

Hacı Halil Vakfı hududunda, Tahtakale yakınında, Hacı Timurtaş Mescidi mahallesinde bulunan büyük Boyahane dükkânı da vakfa aittir.

Simit Değirmeni olarak tanınan aynı mahallede Silahçı İsa Bey mülküne bitişik un değirmeni de vakfa aittir.

Odun Kapısı Mahallesinde birbirine bitişik olarak yer alan ve Çakır Ağa, Hatip oğlu Süleyman Çelebi ve Silahçı İsa Bey mülküne bitişik on dört dükkân da vakfındır.

Boyahane: Sarı Demirci Mescidi Mahallesi, Yiğit oğlu Zevcesi mülkü bitişiğindedir.

Mumhane: aynı mahallede Eski Sultan Hanına bitişiktir.

Han: Odun Kapısı yakınında, Öksüz Mehmet mülkü dibindedir.

Sabun Hane Dükkânı:  Aynen Odun Kapısı yakınında, Küçük Hacı oğlu mülkü dibindedir.

Diğer Sabun Hane Dükkânı: Odun Kapısı yakınında, Çakır Ağa mülkü dibindedir.

Odun Kapısı yakınında, birbirine bitişik 19 dükkân da vakfa ait olup Kale Duvarına ve Abdülkayyim oğlu Hasan mülküne sınırdır.

İki taraftan umumi yol ve Sultan Dükkânlarına sınır birbirine bitişik dokuz dükkân.

Bakırcılar Çarşısında birbirine bitişik beş dükkân: Adı geçen çarşıda merhum Has Murat Hanına sınır ve Hacı Mahmut Bakırcı dükkânına bitişiktir.

Bakırcılar Çarşısında Demirci Dükkânı: merhum Has Murat Hanına sınırdır.

Yoşça Şahin Mahallesinde beş dükkân: Harratin (Tornacılar?) Çarşısında, birbirine bitişik haldedir.

Yeni Bezzaz Mescidi Mahallesinde dükkân: Gül Paşa Hatun mülküne sınırdır.

Bakırcılar Çarşısında Bozahane diye bilinen uzun dükkân: Yahudi kilisesine bitişiktir.

Merhum Acem oğlu Mescidi Mahallesinde Siffil?: Yahudi Musa mülküne huduttur.

Merhum Acem oğlu Mescidi Mahallesinde Yahudi Kana mülküne hudut taban kat ev.

Halil Paşa Mahallesinde Boyahane: Yahudi Kalyo oğlu temziye? Mülküyle sınırdır.

Fil Damı Mahallesinde zemin kat ev. Yahudi Bozah oğlu Musa mülküyle sınırdır.

Sinan Paşa Hamamı yakınında Hoca Üveys Mescidi Mahallesinde bu hamama bitişik, bir arada dört dükkân.

Bir taban kat ev ile üst katını ihtiva eden aynı mahallede Sinan Paşa Hamamına bitişik menzil.

Daye Hatun Mahallesinde alt kat, Yeni Sultan hanına bitişiktir.

Kale dışında dört yanı ana yolla çevrili mahalde bulunan Gümrük Kapanı diye tanınan ev.

Tuz Ambarı: Kale dışında dört yanı ana yolla çevrili mahalde bulunan ambar.

(Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi TKGM-d-02147-0001 / 0141/ s. 22-23)

13. bölüm gelecek Cuma: Vakfa Ait Akarlar

Bu yazı toplam 912 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar