1. YAZARLAR

  2. Mükremin Kızılca

  3. Ayasofya Vakfına Bağlı Yahudi Emlaki
Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Yazarın Tüm Yazıları >

Ayasofya Vakfına Bağlı Yahudi Emlaki

A+A-

Fatih’in Ayasofya Cami Vakfiyesi 23. Bölüm

(Fatih Sultan Mehmet Han’ın Ayasofya Vakfiyesinde vakfa aidat sağlayan yüzlerce Yahudi vatandaşın mülkleri de yer alıyor.)

Üç yer ev ve üstü odalı bir dükkânı ihtiva eden konak. (…)

Aynı mahallede bir dükkân.

Aynı mahallede, kuzey tarafında yer alan kemer olarak bilinen tak yanında birbirine karşı duran 17 dükkân.

Kaleye yakın, Yeni Kapı civarında Elvan oğlu Mescidi Mahallesinde dört dükkân.

Kara Kadı Mahallesinde iki yer evle iki üst kat ev içeren konak.

Evriya? Mahallesinde bir dükkân.

Edirneli Yahudiler Mahallesinde Boyahane olarak bilinen dükkân.

Aynı mahallede Fil Damı diye adlandırılan yerde bir fırınla ambarı muhtevi konak.

Balık Pazarı Mahallesinde birbirine bitişik on dükkân.

Balık Pazarı yakınında aynı mahallede bir dükkân.

Balık Pazarında, sahiplerine vakfı şartıyla verilen beş parça arazi.

Kara Şems Mahallesinde etrafı çevrili bir yer evden ibaret konak.

Mevla Hoca Hayrettin Mahallesi yakınında Mehmet Paşa Mahallesinde b ir ev.

Merhum Hızır Bey Çelebi Mescidi Mahallesinde birbirine bitişik üç dükkân.

Un Kapısı Çarşısı Mahallesinde birbirine bitişik üç dükkân.

Aynı çarşıda hacı Sinan mülküne sınır, birbirine bitişik iki dükkân.

Aynı çarşıda Hacı Sinan ve Hacı Osman mülklerine sınır, birbirine bitişik iki dükkân.

Aynı çarşıda diğer bir dükkân.

Aynı çarşıda Mercan Ağa mülküne sınır, bir ev.

Kale dışında, deniz kenarında, Balıkılığı diye meşhur, Cebe, Kunguz ve Gün Kapılası karşısında 53 ev.

Silivri Kapısına yakın bir yer ev.

Mustafa Paşa hamamı yakınında Aya Manastırında 12 hücre.

Yeni Kale yakınında Nöbet Hane Mahallesinde bir dükkân.

Hoca Üveys Mahallesinde Hoca İbrahim mülküne sınır bir değirmen.

Aynı mahallede dört yanı da Hoca Üveys mülküne dayanan başka bir değirmen.

Aynı mahallede Küçük Hacı oğlu Pir Muhammed mülküne sınır biri zemin biri de üst kat iki ev.

Aynı mahallede Sungur Muhzini mülküne sınır bir ev.

Edirneli Yahudiler Mahallesi’nde, Yahudi Aslan mülküne sınır üst katı da bulunan evi içeren bir konak.

Edirneli Yahudiler Mahallesi’nde, Yahudi Bayram oğlu Musa mülküne sınır üst katı da bulunan evi içeren bir konak.

Aynı mahallede, Avriya? Kapısı yakınında bir dükkân.

Edirneli Yahudiler Mahallesi’nde, Yahudi Hamamı yakınında bir üst kat, bir yer evi içeren bir konak.

Aynı mahallede, Yahudi oğlu aslan mülküne sınır bir değirmen.

Aynı mahallede, Yahudi Merdhay mülküne bitişik bir yer ev.

Aynı mahallede, Yahudi İşmuil mülküne bitişik bir evi ihtiva eden menzil.

Aynı mahallede, Yahudi Bayan Kavide mülküne bitişik bir ev.

Aynı mahallede, Frenk Bor Sinyor mülküne bitişik bir ev bir dükkân içeren konak.

Aynı mahallede Molla Gürani hazretleri Hanı yakınında genel yola bitişik bir ev.

Aynı mahallede, Yahudi Musa oğlu Yakup mülküne bitişik bir dükkân.

Aynı mahallede iki alt iki üst kat eve sahip bir konak.

Aynı mahallede Yahudi Musa oğlu İlyas mülküne sınır, bir alt bir üst kat eve sahip bir konak.

Aynı mahallede Yahudi Bayan Kostarya mülküne bitişik iki eve sahip bir konak.

Aynı mahallede Yahudi Alhablos mülküne bitişik, üstü odalı bir menzil.

 Aynı mahallede Yahudi Başacı Yusuf mülküne bitişik bir değirmen.

Aynı mahallede Yahudi Erhond Yese  adlı kadının mülküne sınır, bir kat eve sahip bir konak.

Aynı mahallede Yahudi Aslan Kösc mülküne sınır, üstü odalı bir kat eve sahip bir konak.

Edirneli Yahudiler Mahallesi’nde, Yahudi Bayram oğlu Musa mülküne sınır bir değirmen.

Edirneli Yahudiler Mahallesi’nde, Yahudi Bayan Astağziya mülküne sınır bir evi içeren bir konak.

Aynı mahallede Fil Damı yakınında bir taban bir üst kata sahip konak.

Edirneli Yahudiler Mahallesi’nde, Yahudi Bayan Panorya mülküne sınır bir ev.

Aynı mahallede Yahudi Erhond Yese adlı kadının mülküne sınır, Fil Damı yakınında iki katlı eve sahip bir konak.

Aynı mahallede Yahudi Musa oğlu İlyas mülküne sınır, bir yer ev.

Aynı mahallede Hristiyan Komnani mülküne sınır, bir ev.

(Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi TKGM-d-02147-0001 / 0141 s. 78-79-80)

Önceki ve Sonraki Yazılar