1. YAZARLAR

  2. Mükremin Kızılca

  3. Ayasofya Vakfiyesinde Menziller
Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Yazarın Tüm Yazıları >

Ayasofya Vakfiyesinde Menziller

A+A-

Fatih’in Ayasofya Cami Vakfiyesi 25. Bölüm

(Fatih Sultan Mehmet Han merhumun Ayasofya Vakfiyesinde vakfa aidat sağlayan yüzlerce menzil de yer alıyor.)

Küçük Hacı Mescidi Mahallesinde, Sultan Hanına yakın, Saydalani Sinan mülküne sınır, üstü odalı evi olan menzil.

Aynı mahallede Sucu Oğlan mülküne sınır, üstü odalı menzil.

Aynı mahallede Mikrazi Mehmet mülküne sınır, bir ev.

Aynı mahallede Kırı Bola mülküne sınır, bir ev.

Çelebioğlu Mescidi Mahallesinde, Hacı Safiye hatun mülküne sınır, bir ev.

Daye Hatun Mahallesinde bir değirmen.

Çelebioğlu Mescidi Mahallesinde, Çelebioğlu Vakfına sınır, bir dükkân.

Çelebioğlu Mescidi Mahallesinde, Musa Çelebi mülküne sınır, üstü odalı bir evi muhtevi menzil.

Aynı mahallede Yahudi Musa mülküne bitişik bir ev.

Aynı mahallede İznikli Ramazan mülküne bitişik bir değirmen.

Aynı mahallede Ankaralı Hamza mülküne sınır, üstü odalı bir evi muhtevi menzil.

Aynı mahallede Yahudi Yusuf mülküne bitişik bir ev.

Aynı mahallede Yahudi İlyas mülküne sınır, üstü odalı bir evi muhtevi menzil.

Aynı kentin Kara Şems Mahallesinde Yahudi Yahya mülküne sınır üstü odalı evi olan bir menzil.

Kara Şems Mahallesinde Yahudi Pertev mülküne sınır birbirine bitişik üç menzil.

Kara Şems Mahallesinde Yahudi Serana Hanım mülküne sınır bir yer ev bir de katı içeren menzil.

Aynı mahallede Bozahaneye sınır kilise.

Aynı mahallede Tahtakale yakınında Yahudi Semriye mülküne sınır, bitişik iki ev.

Hacı Timurtaş Mescidi Mahallesinde, Tahtakale yakınında, Kasap Timurhan oğlu Hacı Ali mülküne bitişik bir ev.

Hacı Timurtaş Mescidi Mahallesinde, Topçu oğlu mülküne bitişik bir ev.

Aynı mahallede, Paşa Bali mülküne bitişik bir evi olan menzil.

Aynı mahallede, Kimya Hatun mülküne bitişik bir yer ve bir de kat evi olan menzil.

Aynı mahallede, İsmail Ferrâ mülküne bitişik her birinde bir zemin bir üst kat bulunan beş menzil.

Aynı mahallede, Pazarbaşı olarak bilinen Yunus mülküne bitişik bir yer ve bir de kat evi olan menzil.

Aynı mahallede, Haritacı Üstat Kemal mülküne bitişik bir yer ve bir de kat evi olan menzil.

Hoca Hamza Mahallesinde, Kasap Yusuf Çağatay mülküne bitişik, Değirmene ve Murad Paşa Vakfına sınır, iç içe dokuz hücre.

Aynı mahallede, Tahtakale’ye yakın,  Kasap Timurhan oğlu Hacı ali ve umumi yola cephe, iç içe 13 hücre.

Aynı şehir içinde Bakırcılar Çarşısında, Yahudi Kilisesine bitişik, yan yana altı dükkân.

Aynı çarşıda, Sultan vakfına bitişik bir dükkân.

Aynı çarşıda, merhum Murad Paşa vakfına bitişik bir dükkân.

Adı geçen çarşının ardında Hacı Timurtaş mülküne sınır, dört dükkân üç hücreyi kapsayan menzil.

Adı geçen çarşıda, Durmuş Anası mülküne sınır,11 dükkân üç hücreyi kapsayan menzil.

Adı geçen çarşıda, Merhum Murad Paşa hanına sınır, iç içe dokuz dükkân.

Adı geçen çarşıda, Ali Kıredî mülküne sınır, iç içe yedi dükkân.

Adı geçen çarşıda, Merhum Boşça Şahin Mescidi yakınında, bir dükkân.

Adı geçen çarşıda, Mağlıkralı Hoca Hayreddin mülküne bitişik,  Boyahane olarak bilinen iç içe iki dükkân.

Aynı şehirde Boşça Şahin Mahallesinde, Üveys Fakih mülküne bitişik, y7an yana üç dükkân.

Yeni Mescit Mahallesinde Taci Daştiye mülküne bitişik, aynı yerde bir yer evle dükkânı olan menzil.

Aynı mahallede, Kasap İlyas mülküne bitişik, sıralı beş dükkân ve bir hücre.

Aynı mahallede, İne Hoca mülküne bitişik, sıralı üç dükkân.

Aynı mahallede, Mahmut Delvi mülküne bitişik, bir ev.

Aynı mahallede, Abdullah oğlu Şüca’ mülküne bitişik, etrafı çevrili, bir ev ve bir dükkândan oluşan menzil.

Saman Viranı diye tanınan Hoca Sinan Mescidi Mahallesinde, Durudger? oğlu mülküne bitişik, bir ev ve bir dükkândan oluşan menzil.

 Aynı mahallede, Mermerci Osman mülküne bitişik bir ev.

(Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi TKGM-d-02147-0001 / 0141 s. 84-85-86)

Önceki ve Sonraki Yazılar