1. YAZARLAR

  2. Mükremin Kızılca

  3. Ayasofya Vakfiyesinde Muhtelif Mülkler
Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Yazarın Tüm Yazıları >

Ayasofya Vakfiyesinde Muhtelif Mülkler

A+A-

Fatih’in Ayasofya Cami Vakfiyesi 29. Bölüm

Kunguz Mahallesinde Hristiyan Katani oğlu Baba Kosta mülküne bitişik bir değirmen.

Aynı mahallede, Yahudi Kali mülküne bitişik, Boyahane denen, üstü odalı dükkân.

Fez Mahallesinde, Hristiyan Nikolon oğlu Sokyanon mülküne sınır, Demirci Dükkânı. Aynı mahallede Hristiyan Kanobi mülküne bitişik bir değirmen.

Aynı mahallede Midillili Hristiyan Mihal mülküne bitişik iç içe iki yer ev. Aynı mahallede kaleye bitişik üstü odalı bir yer ev.

Edirne Kapı Mahallesinde Doğan oğlu Hasan mülküne bitişik, yan yana üç dükkân. Aynı mahallede Ahmet oğlu Mehmet mülküne bitişik bir dükkân. Aynı mahallede Ramazan oğu İsmail mülküne bitişik bir dükkân. Aynı mahallede Yahudi Azari mülküne bitişik bir değirmen.

Top Büküğü? Mahallesinde Kapıcı Abdullah oğlu Ahmet mülküne bitişik bir ev. Aynı mahallede anayolla çevrili iç içe iki yer ev. Aynı mahallede Karamanlı Seydi mülküne bitişik Bezirhane adlı dükkân. Aynı mahallede Dudu Hatun mülküne bitişik yıkık evli bir arsa. Aynı mahallede Hristiyan Manol mülküne bitişik bir değirmen.

Altı Mermer Mescidi Mahallesinde, Hristiyan Dimitri oğlu Kosta mülküne bitişik bir değirmen. Aynı mahallede Hristiyan Mihal Veludi mülküne bitişik yıkık bir değirmen. Aynı mahallede anayolla çevrili bir ev. Aynı mahallede anayolla çevrili bir değirmen. Aynı mahallede Hristiyan Marmara Kühati mülküne bitişik yan yana üç ev. Aynı mahallede Hristiyan Dimitri oğlu Manol mülküne bitişik bir ev. Aynı mahallede anayolla çevrili bir evli değirmen.

İsa Kapısı Mahallesinde Hristiyan Joderes mülküne bitişik bir değirmen. Aynı mahallede Hristiyan Yorgi Bağoç mülküne bitişik Bezirhane adlı dükkân.

Abjomasya? Mahallesinde Hristiyan Mihal Bojik mülküne bitişik birisinin üstü odalı, yan yana iki ev.

Aynı mahallede Yahudi İbrahim oğlu Musa mülküne bitişik bir ev. Aynı mahallede anayola cephe bir ev. Aynı mahallede kaleye cephe üstü odalı değirmen.

Olanga? Mahallesinde Hristiyan Lavado? Mülküne bitişik bir değirmen.

Nişancı Paşa Hamamı mahallesinde Hristiyan Niğde kızı Azhond mülküne bitişik bir değirmen.

Kumkapı’sı Mahallesinde Hristiyan Joma kızı Sarapolna mülküne bitişik bir ev Aynı mahallede Hristiyan Dimitri oğlu Yanni mülküne bitişik bir değirmen.

Hoca Piri Mescidi Mahallesinde, Eski Saray olarak tanınan Daru’l-Amire-i Sultani yakınında yer alan, üstü odalı bir ev.

Ahmet Paşa Mahallesinde Delühaç civarında, Rüstem Çelebi mülküne bitişik bir ev.

Hoca Rüstem Mescidi Mahallesinde Şerbet oğlu Aboba? Olarak bilinen Mehmet Çelebi mülküne bitişik bir değirmen.

Mevlana Hüsrev Mahallesinde Mevlana Hüsrev mülküne bitişik bir değirmen.

Aslanlı Mahallesinde, Kasap Timurhan oğlu Hacı Ali mülküne bitişik Hacı Timurtaş Mescidi yakınında, bir yer ev bir de kat içeren konak. Aynı mahallede Ekmekçi Abdullah oğlu Sinan mülküne bitişik bir üstü odalı bir evi olan konak. Aynı mahallede Ekmekçi Ferraş oğlu Paşa Bali mülküne bitişik bir üstü odalı bir evi olan konak.

Aynı mahallede Sürmeci Hacı Beyoğlu Ali mülküne bitişik iki zemin, iki katı olan konak. Aynı mahallede Ekmekçi Hacı Sevle hanımı Ayşe Hatun mülküne bitişik bir üstü odalı bir evi olan konak. Aynı mahallede Abdullah oğlu Ali mülküne bitişik üstü odalı evi olan konak. Aynı mahallede Çakır Ağa mülküne bodrum denen üstü odalı bir evi ile bir dükkânı olan konak. Aynı mahallede Bursalı Naip Hamza mülküne bitişik bir değirmen.

Aynı mahallede Kasap Timurhan oğlu Hacı Ali mülküne bitişik üstü odalı bir evi olan konak. Aynı mahallede Hilvanlı Hacı Mahmut ve Çakır Ağa mülküne bitişik iki dükkân. Aynı mahallede Hacı Timurtaş mülküne bitişik fırınlı ev.

Özer Kapısı Mahallesinde, Çakır Ağa mülküne bitişik iç içe üç dükkân ve üç hücre. Aynı mahallede Sultan Hanına bitişik, iki zemin, iki katı olan konak. Aynı mahallede üç yanı yola ve bir yanı Duyurucu Öksüz Mehmet mülküne bitişik bir han.

Özer Kapısı yakınında, Sultani Sabunhane dükkânına bitişik bir ev.

Özer Kapısı yakınında, Sultani Mahzeni ve Küçük Hacıoğlu bitişik üstü odalı eve sahip konak.

 (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi TKGM-d-02147-0001 / 0141 s. 98-97-96)

Önceki ve Sonraki Yazılar