1. YAZARLAR

  2. Mükremin Kızılca

  3. Ayasofya Vakfiyesine Bağlı Köyler
Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Yazarın Tüm Yazıları >

Ayasofya Vakfiyesine Bağlı Köyler

A+A-

Fatih’in Ayasofya Cami Vakfiyesi 21. Bölüm

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Ayasofya Vakfiyesinde vakfa arazisi ve diğer vergileri bağışlanan pek çok köyden söz edilmektedir. Bu köylerin hepsinin sonunda tamamıyla ifadesi yer alır ki köye bağlı bütün yayla ve çiftlikler kast edilir.

Vakıf koyucu Havnakların Daruşşifa olarak adlandırılan kısmını, Müslümanların mizaç bozukluğu nedeniyle tedaviye muhtaç hastalarının şifa bulacağı hastaneler olarak vakfetmiştir.

Havnakların İmaret olarak adlandırılan kısmını, Müslümanların şehirlerarası yolculuk yapanlarına hizmet için vakfetmiştir.

Havnakların Büyük Medrese olarak adlandırılan kısmını ise: akli ve dini ilimleri tahsil etmek maksadıyla burada ikamet eden öğrencilere ve bu ilimlere vâkıf olan öğretici müderrislere vakfetmiştir. Öğrenciler ve öğretim görevlileri eğitim ve öğretim hizmetlerini bu büyük medreselerde icra edeceklerdir.

Havnakların Küçük Medrese olarak adlandırılan kısmını ise: büyük medresede olup da istifade etmek isteyen talebe için vakfetmiştir.

Allah cc, adı geçen vakıf sahibine ihsan buyursun, iyiliklerini kabul eylesin, gizli açık bütün hayratını en iyi şekilde mükâfatlandırsın!

Bundan sonra vakıf sahibi hazretleri – Allah cc mülkünü ve saltanatını daim kılsın, yardımcılarını ve onu aziz eylesin- bu dini ve İslami Ayasofya Vakfiyesi Hüccetinde kaydedilen bütün havnaklar, mescitler, darüşşifalar, medreseler ve imaretlere gelir sağlayan değirmenler, gayrimenkuller, yaylalar, köyler, otlakıyeler ve menziller bağışladı.

Vakfedilen yaylalar ve köyler: Silivri kalesi - şehri, bütün ekleri, bağlı yerleri ve civarıyla beraber.

Tekfur Dağına bağlı (Tekirdağ) Banatos köyünün tamamı.

Tekfur dağına bağlı (Tekirdağ) Rados köyünün tamamı.

Çorlu’ya bağlı Ereğli köyünün tamamı.

Kırk Kilise nahiyesine bağlı İskoplos köyü kendisine tabi şu dört köyle beraber:1- Kara Haza? 2- Padra köyü 3- Söyler 4- Hemşeri

Kırk Kilise (Kırklareli) nahiyesine bağlı Ereğlüce köyü, Bektaşlı ve Kara Kuşlu köyleriyle beraber.

Kırk Kilise nahiyesine bağlı Koyun Kâfiri köyü.

Vize’ye (Kırklareli) bağlı Ahmet Bey köyü, Kırtcogaz ve Yaranı Müsellemliği adlı topraklarla beraber.

Vize’ye (Kırklareli) bağlı Aspatla köyü, Kara Yahya Müsellemliği köyü ile beraber.

Vize’ye (Kırklareli) bağlı iki adı olan köy ki adının biri Kırbağaris diğeri Aşağı Çeltiklidir.

Vize’ye (Kırklareli) bağlı Kalavri köyü.

Silivri’ye bağlı Finaz köyü.

Vize’ye (Kırklareli) bağlı iki adı olan köy ki adının biri Sucuk Dere diğeri Kokulu’dur.

Vize’ye (Kırklareli) bağlı adı geçen Sucuk Dere köyü bitişiğindeki Gönç Çiftliği arazisi.

Vize’ye (Kırklareli) bağlı Fekele köyü.

Çorlu’da keferenin oturduğu mahalleler, Çeribaşı Çiftliğindeki arazi ile beraber.

Çorlu’ya bağlı Hamid köyü.

Çorlu’ya bağlı Papazlık köyü.

Vize’ye (Kırklareli) bağlı Serakine köyü.

 Vize’ye (Kırklareli) bağlı Has Boğa köyü, Habipçe çiftliğiyle beraber.

Kırk Kilise’ye bağlı iki adı olan köy ki adının biri Dolya diğeri Korcu’dur.

Kırk Kilise’ye bağlı iki adı olan köy ki adının biri Yund Oğlanı diğeri Hızırcı’dır.

 Vize’ye (Kırklareli) bağlı iki adı olan köy ki adının biri Sofular diğeri İsa Çiftliğidir.

(Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi TKGM-d-02147-0001 / 0141s. 73-74)

Önceki ve Sonraki Yazılar