1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Eğitimde tek 'İsabet'li adres
Eğitimde tek 'İsabet'li adres

Eğitimde tek 'İsabet'li adres

Hızla gelişen, maddî ve manevî başarının daha fazla ön plana çıktığı dünya şartlarında talim ve terbiyenin de aynı ölçüde ilerlediği bir vakıadır. Eğitim ve öğretim bütün dünyanın ortak meselesidir. Çünkü milletlerin geleceği bu iki önemli unsura bağlıdır

A+A-

Devletler bunun için bütçelerinden ciddi kaynaklar ayırmaktadır. Bugün görüyoruz ki birçok devlet öğretim işini başardığı halde eğitimde mesafe alamamıştır. Bilim ve teknoloji alanında en ileride kabul edilen ülkelerdeki ahlaki çöküntü eğitimin verilemeyişinin çok açık bir göstergesidir. Öğretim ile beraber eğitimin de en iyi şekilde verilmesi ile okulumuz her hususta kendisine güvenilen Dünya ölçeğinde üstün nitelikli insanların yetiştirildiği bir yer haline gelmiştir. 
Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, ülkeler ve şehirlerarasındaki ulaşımın kolaylaşması, ulusal ve uluslararası pazarların nitelikli insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyması, istenen nitelikli insan profilinin değişmesine yol açmıştır. Ülkemizin zengin genç nüfusuna rağmen eğitim ve öğretimde, bilimde, sosyal ve ahlâkî noktalarda üstün nitelikli öğrenciler yetiştirme açısından performansı yeterince iyi değildir. Sık sık değişikliğe uğrayan eğitim sistemleri ve toplumu içine almayan eğitim modelleri başarılı olamamaktadır. Değişikliğe uğrayan eğitim sistemlerine öğrenciler ve veliler aynı hızda adapte olamamaktadır. Aynı zamanda sürekli değişiklik gösteren sistemler eğitimde istikrarı bozmaktadır. Her sistem değişikliği mevcut sistemin eksikliklerini kapatmak üzerine kurulmaktadır fakat görülmektedir ki sürekli değişen eğitim sistemleri ile bu sorun çözülememektedir. Bu kapsamda birtakım çalışmalar yapılmasına rağmen, daha fazla ve daha etkin çabaya ihtiyaç vardır. Eğitim sisteminin nitelikli insan yetiştirmede yeterli olamamasından, üstün nitelikli bireylerin yetişmesini sağlayacak tamamlayıcı bir eğitim modeline ihtiyaç vardır. Bu model İsabet Okullarının kuruluş prensiplerindendir. Sistem değişsin ya da aynı kalsın veya hiçbir sistem olmasın fark etmez çünkü İsabet Okullarında uygulanan eğitim, sistemin boyunduruğunda şekillenip sürekli değişikliğe uğrayan değil uygulanan 5Q eğitim modeliyle her değişime hazır bir sistemdir. Bu sistemle öğrenciler sadece sınava değil hayata da hazırlanmaktadır. Bu eğitimin beş ana başlığında da belirtildiği gibi İsabetli öğrenciler Sosyal, Duygusal, Ruhsal, Bedensel ve Sosyal gelişimlerini tam olarak gerçekleştirip bilgiyi içselleştirmektedir. Bilim ve bilginin kölesi değil bilim ve bilginin efendisi olan bireyleri yetiştiren İsabet Okulları daima bir adım önde daima güncel eğitim anlayışıyla sıra dışı bir eğitim öğretim sunmaktadır.
Günümüzde bilim ve teknoloji oldukça hızlı ilerlemektedir. Çağı yakalamak ve gelişmiş ülkelerin eğitim seviyesine ulaşmak ancak kaliteli ve etkin bir eğitim ile mümkündür. Toplumlar eğitimin önemine gün geçtikçe daha fazla inanmakta ve eğitimin yaygınlaştırılması ve başarının yükseltilmesi için daha fazla kaynak ayrılmasını istemektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi bilgi kirliliği ve beraberinde getirmiş olduğu çarpıklıkları her geçen gün toplumumuza sindirmeye çalışmaktadır. Her geçen gün artan nitelikli insan ve iş gücü ihtiyacı gibi doğru ve nitelikli bilgiye de aynı şekilde ihtiyaç duyulmaktadır.  Aradığınız yüksek akademik başarı, ahlaklı, karakterli, kariyer sahibi, adaletli, merhametli, örnek ve üstün nitelikli bireyler yetiştiren bir eğitim yuvasıysa İsabet Okulları sizin için tek adrestir. Her zaman güncel eğitim sistemi ve eğitimcileriyle binlerce öğrenci mezun eden İsabet Okulları size yeter.
Bir ülkedeki genç nüfus, o ülkenin bekası için çok önemli bir zenginliktir. Bu genç nüfusun nitelikli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi de hayati önem taşımaktadır. Türkiye 21. yüzyılda mevcut genç nüfusu eğitmek ve üreten, düşünen, geleceği görebilen, başarılı, girişimci ve güçlü insanlar olarak hazırlamak için çok çaba sarf etmek zorundadır. Türkiye’de eğitime yapılan kamu harcamalarının gayri safi milli hâsıla içindeki payı dünya ülkeleri arasındaki sıralamada alt sıralarda yer almaktadır. 
Özel okullar, eğitim öğretim görevlerini devletin denetim ve gözetimi altında yerine getirerek devletin bu alandaki yükünü azaltmaktadır. Eğitime kaynak sağlanmasında, özel okullarca oluşturulan kapasitelerin önemi büyüktür. Ancak bu kapasite istenilen ve ihtiyaç duyulan düzeyde değildir. Özel okulların sayıca artması eğitim sektöründe rekabeti doğuracak, rekabetin artması da daha nitelikli eğitim hizmetinin sunulmasını sağlayacaktır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Gelişen dünya ve teknolojiye karşın nitelikli insan ihtiyacının karşılanması son derece önemlidir. Okulumuz evrensel becerileri kazanmış, küresel perspektife sahip, milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Dört yıl önce ilk zili ve ilk öğrencileriyle eğitim öğretim faaliyetlerine doludizgin başlayan İsabet Okulumuz geçen dört yıllık süreçte adından sıkça söz ettirdi ve söz ettirmeye de devam edecek inşallah. Açıldığı yıldan bu yana yetiştirmiş olduğu binlerce başarılı, ahlaklı, örnek, değerli, üstün nitelikli ve her daim giydiği İsabet formasına layık öğrencilerle ön plana çıkan okulumuz hep daha iyiye ve hep daha güzele doğru yol almaya devam etmektedir.
2018-2019 eğitim öğretim sezonunda da İsabetli başarı geleneği bozulmadı ve her yıl katlanarak devam ettirdiğimiz başarılarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. Şöyle ki: Toplamda altı adet sınıfımız ve 109 öğrencimizle tamamladığımız 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda mezun ettiğimiz 109 öğrencimizden 45 tanesini Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine, 49 tanesini Nitelikli Anadolu Liselerine ve 15 tanesini de yerel yerleştirme ile öğrenci alan Anadolu Liselerine göndermiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarımızda emeği olan baş aktörlerimiz kıymetli öğretmen arkadaşlarıma, verilen emekleri karşılıksız bırakmayan sevgili öğrencilerimize, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan değerli velilerimize İsabet Ailesi adına şükranlarımızı sunarız. Bu yıl yine altı sınıfımız ve 115 öğrencimizle başladığımız LGS serüvenimizde katlanarak devam eden başarı geleneğimizi devam ettirmek için gece gündüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza bu zorlu süreçte başarılar dileriz.
Yeni sezona hazırlık döneminde tüm öğretmen arkadaşlarımızla öğrencilerimize daha güzel bir eğitim öğretim ortamı oluşturabilmek, başarı serüveninizi artıracak etkinlik ve diğer tüm çalışmalarımızı tamamlayabilmek; bunun yanında kardeş kuruluşlarımızdan Tüm Üstün Zekâlılar Derneği (TÜZDER) ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarımızın bir bölümü olan eğitimlerimiz çerçevesinde “Zihin Haritaları ve Hafıza Teknikleri” “Masal ve Hikâye Anlatıcılığı” “Etkili Konuşma, Ses ve Doğru Nefes Teknikleri” ve “Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri” eğitimlerimiz ile sizlere daha faydalı olabileceğimiz donanımlara sahip olabilmek için çok güzel ve verimli eğitimler aldık. Öğretmenlerimiz, almış oldukları bu değerli eğitimlerle sizleri de bu yol üzere yetiştirmeye devam edecekler.
Bu yıl yine altı adet sınıf ve her biri kontenjan bakımından neredeyse tamamen dolu olan 8. Sınıf öğrencilerimiz için ilk zil 26 Ağustos Pazartesi günü çaldı ve öğrencilerimiz iki haftalık sürede eğitimlerine İsabetli başarı geleneğimizi devam ettirecek bir kararlılıkla başladılar. Hepsi birbirinden tecrübeli ve birbirinden başarılı öğretmenlerimizin rehberliğinde 115 öğrencimizle başladığımız LGS eğitimlerimiz ilk gününden bu zamana kadar belleklere kazınan doğru, güvenilir, kaynağından ve hep İsabetli bilgiyle devam etmektedir. 
Geçtiğimiz sezonda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle alakalı gerek ilçemizde gerek ilimizde gerek bölgemizde ve Türkiye genelinde yapılan müsabakalarda öğrencilerimiz almış oldukları dereceler ve madalyalarla İsabetli başarı geleneğimizin birer timsali olmuşlardır. Şöyle ki: Bir öğrencimiz yapılan kick-box Türkiye şampiyonasında yaşında sıkletinde Türkiye ve Konya 1.’si, bir öğrencimiz Türkiye 3.’sü Konya 1.’si oldular. Ayrıca Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk müsabakalarında yaşlarına ve kategorilerine göre bir öğrencimiz Konya 1.’si, bir öğrencimiz Konya 2.’si, bir öğrencimiz Konya 3.’sü ve bir öğrencimiz de Konya 4.’sü olup madalya kazandılar. Resim Yarışmalarında bir öğrencimiz Konya 3.’sü, Reverse Akıl Zekâ Oyunları Müsabakasında bir öğrencimiz Konya 4.’sü, Pentago Akıl Zekâ Oyunları Müsabakasında bir öğrencimiz Konya 4.’sü, Mangala Akıl Zekâ Oyunları müsabakasında bir öğrencimiz ilçe 2.’si oldu. 3 sınıfımız yapılan Okulistik sınavlarında bölge ve ilçe 1.’si, Beş öğrencimiz Okulistik Türkiye 1.’si, İki öğrencimiz Konya Uluslararası Deneyap Atölyesi sınırsız üyeliği, Üç öğrencimiz TALES Matematik Yarışmasında Konya 1.’si, oldular. Bunun yanında Konya Bölgesi TÜBİTAK Bölge Ortaokullar Araştırma Projeleri Yarışması Teknoloji Tasarımı Alanında en iyi 10 proje arasına seçilerek bölge sergisine gitmeye hak kazandı. Diğer bir alan olan Tohumdan Fidana projesi kapsamında bir öğrencimiz Konya 3.’sü, İlçemizde yapılan Tekvando müsabakasında bir öğrencimiz ilçe 1.’si olarak göğsümüzü kabarttılar.
Geçtiğimiz sezonda öğrencilerimiz tarafından binbir emekle hazırlanmış olan Keyboard Klavye projemiz TUBİTAK tarafından kabul edildi ve en iyi 100 projenin sergilendiği Necmettin Erbakan üniversitesi Eğitim Fakültesi içerisindeki Konya bölge sergisine en iyi 10 proje arasına girerek katılmaya hak kazandı. Bu projeye emeği olan öğretmen arkadaşlarımıza ve projenin mimarı olan sevgili öğrencilerimize üstün başarılarından dolayı İsabet Ailesi adına teşekkür ederiz.
İsabetli eğitimlerimiz çerçevesinde bu yıl hafta içinde okul sonrası etüt programlarımızla, hafta içi ve hafta sonunda öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda yönlendireceğimiz sayısı yirmiye ulaşan sosyal ve sportif kulüp faaliyetlerimizle, ortaokul öğrencilerimiz için cumartesi günleri uygulayacağımız tam öğrenme ve sosyal etkinliklerle desteklediğimiz faaliyetlerimizle dolu dolu bir yıl geçirmenize katkı sağlayacağız. Rüzgârın karşısında duran değil rüzgârı arkasına alan ve hızlıca yol alıp hayallerine kavuşan bireyler olabilmeniz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağımızdan emin olabilirsiniz.
Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan, bilim ve kültür ordusudur. Allah bu iki ordumuza da zeval vermesin. 

2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılının tüm eğitim dünyasına başarılar getirmesi umuduyla iyi bir ders yılı geçirmenizi dileriz. 

img-20170712-wa0010.jpg

img-20170712-wa0002.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.