1. YAZARLAR

  2. Mustafa ÖZYURT

  3. Hadimi K.S.Dan Sonra Talebe Adedi
Mustafa ÖZYURT

Mustafa ÖZYURT

mustafa özyurt
Yazarın Tüm Yazıları >

Hadimi K.S.Dan Sonra Talebe Adedi

A+A-

Büyüklerimiz hizmetin, her zaman ve her nevi şartlar altında devamlılığını düstur edinmişlerdir.
Hadimi Hz.den sora da; Torunlarından “Şehit Ahmet Efendi” medresede müderrisliğe devam ederken 2000 adet talebe olduğu kayıtlarda geçmektedir. Çoğu ülkenin uzak yerlerinden gelen yetişkin talebelerdir. Mesela: Günümüzde lise ve dengi okul bitirmiş talebeler yurdun çeşitli kentlerinden ve köylerinden, ayrılarak yüksek tahsillerini yapmak üzere üniversitelerin bulunduğu muhtelif vilayetlere geldikleri gibi.
O zaman ilim irfan merkezleri arasında yer alan Hadimi Medresesine, uzak yakın bütün kentlerden akın ediyorlardı. Bu medrese (Üniversite) 1832 yılına kadar devam etmiş, bu yıldan sonra, lise ve ortaöğretim şeklinde Cumhuriyetin kuruluşuna kadar tedrisata devam etmiştir.
Hadimi Hz.rinin Büyük oğlu H.Said efendidir. Bu zat o zaman kolay erişilemeyen, Devletin en büyük makamlarına ulaşmış, ”Mekke Kadılığı’na “ kadar yükselmiştir. Kısaca söyleyecek olursak; Hadimi hz.nin çocukları ve torunları muhtelif yerlerde ve medreseler de müderrislik, müftülük ve devletin önemli kademelerinde vazifelerde bulunmuş oldukları araştırmalarımızdan anlaşılmaktadır. Hz. Allah hepsinden razı olsun.

BERİKA ESERİ’NİN TAB’I

İmamı Birgüvi, Dr.A. T.ARSLAN s.121 Ebu Said Hadimi (1113-1176 h./ 1701-1762) nin, yine arabça’dan mufassal Şerhi’nin ismi –El-Berikatü’l-Mahmudiye fişerhi’t-Tarikati’l Muhammediye olup, kısaca BERİKA diye meşhurdur. Bu şerh, Mısır da Bulak Matbaa’sında 1257/1841-42 de ve İstanbul’da Matbaai Amire 1290/873-74 de olmak üzere iki defa tabedilmiştir.

OSMANLI MÜELLİFLERİNİDEKİ YERİ

Osmanlı müellifleri isimli eserde geçdiği şekliyle aynen buraya yazıyoruz.
Mevlana Müfti Ebu Saidi’l-Hadimi ”Hadimi”.
Fuhulu Ulema’dan fazl ve kemal ile maruf bir zat olup (1113) tarihinde (Konya) mülhakatından (Buhara) aslı olan büyük pederinin hicret eylediği (Hadim) de tevellüt eyledi. Mukaddematı ulumu pederiyle Ekâbiri Ulemadan (Kara Hacı) şöhretiyle benam (Mustafa) efendiden bade’t-teallüm pederinin tensibiyle berayi ikmal (İstanbul) a gelerek o asrın en benam fuzalasından bulunan (Kaz Abadi Ahmed Efendi) den parlak bir sürette ahzı icaze’ye muvaffak olarak vatanına avdetle tedris ve te’life başladı.
Az zaman içinde afaka intişar eden saytı fazlı dolayısı ile daveti Padişahiye’ye icabeten ikinci defa Payitahtı Hılafete gelüp Ulemayı vakt ile beraber bizzat Padişah da hazır olduğu halde (Ayasofya) Camii Şerifindeki takrir eylediği Fatiha-i şerife tefsiri takdiri umumiyi calip oldu. Ve taltıfat’ı şehriyari’ye mazhariyetten sonra mütayyinen memlekitine izam olundu.
Memleketin de kiraren itayı İcaze’ye muvaffak olarak (1176) tarihinde darıbaka’ya intikal etti.
Mezheben Hanefi, Tarikaten Nakşibendî’dir.
Haddi dest âlileri muharrer olarak arasında: Pederimin kabri şerifinde murakabeye varmıştım. Karşımda temessül eyledi. Nasihat istedim; İşte beni görüyorsun. Dünyanın esbabı ve alaikın’dan arîyim. Bu Âlem de onlardan hiç biri faide vermiyor. Maişet hususunda hırs ve tamaı mezmüm’dan tevakkı ederek Cenabı Hakka mütevekkil ve anın ihsanına kani ol. Dünya da Haliku’l-esbabı unutup ihtiyacını sebebi suri olan kula bildirirsen HAK seni adi kimseye muhtaç eder. Eğer ihtiyacını herkesten ihfa ile ancak Hz. Zülcelale arzedersen Dünya bile sana arzı reva ihtiyaç eder, buyurdukları mündericdir. (sahife 296-97)
Asarı fazılaneleri bervechi atidir:(fazıletli eserleri)
1- Metni Mecamiul-Hakayık Fiilmil usul. 2- Şerhi Tarikatı Muhammediye. 3- Şerhi Besmele. 4- Haşiyeüd-Dürer. 5- Şerh Ala Kasidetil-Mudariye. 6- Haşiye Ala Tefsiri süretinnebei lilbeyzavi. 7- Risale fi Hakkıt-Tesbih vet-Tahmid. 8- Tefsiri kavlihi Teâlâ(Kulillahümme Malikel-Mülk. 9- Tefsiri Kavlihi Teâlâ(İnne bazazzanni ismün). 10- Risaletün Fi Sülükünnakşibendiye. 11- Risaletün-Nesaya Vel-Vesaya.(Aziz oğlu Muhammed Said’e ve bu vesile ile bütün Din kardeşleri, talebeleri ve sevdiklerine vasıyet ve nasihati). 12- Risaletül-Huşu fissalati. (Namaz da huşu ve namaza müteallık batıni ve zahiri adaba dair).
13- Şerhu Eyyühel-Veled. 14- Araisü’n-nefais fi-ilmil-Mantık. 15- Araisül-Enzar ve Nefaisül-Ebkar. 16- Risaletün fi Mahiyetül-Ulum. 17- Keşfül-Hıdri fi-Halil-Hıdır. 18- Risaletün fi’Hadis-iz-zaif. 19- Risaletül-Misvak.(Misvak’ın sünnet olduğuna dair bir Risale). 20- Risaletü’l-Kahve. (Kahve hakkında risale). 21- Risaletü’d-dühan. (Tütünün yasaklığına dair iki Risale). 22- Tefsiru süretil-İhlâs. 23- Risaletün fi’Hakkıl-istihlaf. Merhum Hadimi (K.S.) nun bunlarla beraber 80 kadar eseri olduğu söylenmektedir. (Devam edecek) 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.