1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. HAYDİN NAMAZA.
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

HAYDİN NAMAZA.

A+A-

Kıymetli Dostlar !
İnsan ruh ve bedenden yaratılmış bir varlıktır.
Beden almakla doyar,Ruh vermekle doyar.
Bedeni toprak çeker, Ruh yücelere aittir.Onu gökler çeker.
Beden bir kaç gün lazımdır,işi bitince toprak olur.
Ruh ebedi hayatı olan süvari,binici mevkiindedir.
Beden eşektir.Eşeğin görevi bellidir.İşi eşeğe bırakırsan ahıra gidersin.
Hayatta kalbim kirlidir,temiz değildir diyene ratlamadim.Herkes benim kalbim seninkinden temizdir diyor.Herkesin kalbi temiz maşallah.Ne diyelim..Temiz olsun..
Dostlar ! Namaz mü'mine Allah'ın emridir. Namaz azalınca rızık daralır. Efendimize biri geldi ,şöyle dedi. Rızkımda darlık var Yâ Rasülellah geçinemiyorum dedi. Efendimiz Namazdandır buyurdu. Efendim bende de ev halkında da namazı ihmal eden yok dedi. Efendimiz iyi bak, iyi araştır Namazdandır buyurdu. Adam gitti sordu soruşturdu, en son Namaz kılmayan birisinin cenazesi yoldan geçerken bu adamın evinin duvarına değmiş, yıkın bu duvarı dedi. Namazın ne kadar önemli olduğunu anladınız mı şimdi. Kendimizi rızkım daraldı geçinemiyorum diyen bu kişi ile kıyaslayalım. Tablo ortada.
Kıymetli Dostlar! Bizler namazın ehemmiyetini unuttuk.
Bu bir felakettir. İnsanlar daha iyi bir dünya hayatı yaşamak için ev,araba,arazi alırlar.Dünya için bu kadar çaba ve gayret gösterirken ,sıkıntılar çekerken ,neden ebedi hayatımız için aklı selimle hareket etmiyoruz.
Rabbimiz, kullarım kıyamet günü mahcup olmasınlar diye 6236 emir ve yüzlerce peygamber gönderdiği halde, biz kulluk vecibelerimizi neden yerine getirmiyoruz.
Başlıyoruz artık terk ettiğimiz kulluk vazifemizi yerine getirmeye ve artık başlıyoruz namaza, haydin namaza, haydin kurtuluşa...
DUHA (KUŞLUK) NAMAZI. 
Duhâ, “güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonra güneşin yükselip ışığının iyice parladığı, etrafa yayıldığı ve sıcaklığının arttığı zaman” anlamına gelir. Buna göre kuşluk namazının vakti güneşin doğup “bir mızrak boyu” yükselmesinden, yani 45-50 dakika geçmesinden sonra başlayıp zeval vaktine kadar devam etmekle birlikte ulema tarafından genellikle tercih edilen vakit gündüzün ilk dörtte birinin geçtiği, güneşin sıcaklığının yakmaya başladığı zamandır.
Bu zamana Türkçe`de kuşluk vakti denir. İslâm`da işte bu zaman dilimine mahsus mendup olan duhâ (kuşluk) namazı vardır. Kur`ân-ı Kerim`de duhâ namazı diye bir namazdan bahsedilmemektedir. Bu namaz bazı Hadislerde konu edilmektedir.
Taberânî Mu`cemü`l-Kebir adlı eserinde Ebu`d-Derdâ yoluyla Peygamber Efendimizin (s.a.s.) şöyle dediğini naklediyor: "Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafil kimselerden olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah`a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı olarak kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ namazını oniki rekât kılarsa Allah ona Cennet`te bir köşk yapar. " (et-Tahtavî, 321)
Ayrıca yine duhâ namazı konusunda
Ummu Hâni`den; "Rasûlullah (s.a.s.) Mekke`nin fethi gününde sekiz rekât namaz kıldı. Bu namaz duha namazıydı" hadisiyle yine Ebu Hüreyre`den; "Dostum Rasûlullah (s.a.s.) bana üç şeyi tavsiye etti; onları ölünceye kadar bırakmam: Her aydan üç gün oruç tutmak, duhâ (kuşluk) namazı kılmak, vitir namazı kılıp da uyumak" (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 151). Ve Hz. Âişe`den "Rasûlullah (s.a.s.) duhâ namazını dört rekât kılar ve dilediği kadar da artırırdı"
şeklinde hadisler de varid olmuştur.
Duhâ (kuşluk) namazının fıkhî hükümlerine gelince: Bu namazı dört rekât ve daha fazla kılmak menduptur. Bu namaz oniki rekâta kadar kılınabilir. Ayrıca en azı iki rekat, en fazlası on iki rekât, ortası ve en faziletli olanı sekiz rekâttır, diyen âlimler de vardır.
Büyük muhaddis Hâkim bu konuda şöyle demiştir. "Ben hadis hafızı olan, kuvvetli ilim sahibi hadis imamlarıyla arkadaşlık ettim. Onların, bu konudaki haberlerinin sıhhatli olması sebebiyle duhâ namazını dört rekât kıldıklarını gördüm. Ben de aynı görüşteyim." (Tahtavî, 321)
Öte yandan âlimler duhâ namazını devamlı kılmanın mı, yoksa zaman zaman kılmanın mı faziletli olduğu konusunda değişik görüşler beyan etmişlerse de, tercih edilen görüş, devamlı kılmanın faziletli olduğudur.

Önceki ve Sonraki Yazılar