1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. İNŞAALLAH YAPMAYA ÇALIŞALIM KAZANAN BİZ OLACAĞIZ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

İNŞAALLAH YAPMAYA ÇALIŞALIM KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

A+A-

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: 
-(Eve girerken İhlâs-ı şerifi okuyan, yoksulluk görmez!) Eshâbdan Süheyl, 
Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesi üzerine zengin olmuştur.
-Eve girerken sağ ayağınla içeriye gir ve selâm ver! 
-Evde kimse yoksa şu şekilde selâm verebilirsin: 
-“Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.”
-Bir kere (Kulhüvallâhü) sûresini ve bir kere de (Âyetelkürsî)yi okursan evine şeytan giremez.
-Her neye başlarsan Besmele ile başla! 
İşe ve yemeğe sağ elinle başla! 
Yemeğe hep beraber otur. 
Yemekten sonra, dua ve (Kulhüvallâhü) sûresini oku! Yemekten sonra bir saat geçmeyince su içme, vücuda iyi değildir. 
Yatağa yatacağın zaman Tebâreke sûresini oku! 
Bir kere de  “Allahümmağfirlî ve li vâlideyye [ve li-meşâyıhiyye] ve lil mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât” de, bütün müminler senden razı olur.
Bir kere de “Sübhânellahi vel hamdü lillahi ve lâilâhe illâllahü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” de ki, Allahü teâlâ hazretleri senden râzı olsun.)
Şu süreleri akşam, sabah üçer kere
Besmele ile oku ve zevcene, çocuklarına da okut:
İhlâs, Muavvizeteyn ve Fâtiha-i şerife. 
Bu dört sureyi akşam, sabah üçer kere okuyan, malını, canını, çoluk çocuğunu, bütün belâlardan muhafaza etmiş olur.
-◾Bunlardan başka (Kulyâeyyühelkâfirûn) suresini akşam, sabah okuyan kimse, kendisini şirkten korumuş olur. 
Akşam, sabah bu duâyı okuyan kimse, sihir ve zalimlerin şerrinden ve belâlardan emin olur. 
Dua şudur: 
-“Bismillahirrahmânirrahîm, bismillahillezi lâ yedurru ma'asmihî şey'ün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul'alîm.”
-Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 
Üç zikir vardır ki, dilde hafif, terâzîde ise çok ağırdır. 
-Sübhânallahi vel hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâbillahil aliyyil azîm.” 
Bunun her bir kelimesine yüz sevap verilir.)
-Yatağa yatarken ve yataktan kalkınca ve her namazda [duadan sonra], istiğfârların en büyüğü olan şu duâyı oku ki, günahlar affolur: 
-Estağfirullahel azîm el kerim ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.”
BİLMEDEN YAPILAN BEDDUA ‘’ZIKKIM YE.’’
Annelerin Evlatlarına Çok Söylediği. Zıkımın (Zukkumun) Dibini Ye.
Zıkkım iki manada kullanılmaktadır. Bunlar;
1.Zakkum (Zukkum) : Cehennem’de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği.
2.Zakkum: Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.
Anneler Zıkımın (Zukkumun) Dibini Ye Deyince Çocuklarına Beddua Ediyor İster İstemez.
Meyvesi acı bir cins ağaç, ağu ağacı, cehennemde bitip acı meyvesi cehennemliklere yedirilecek ağaç. Arap dilindeki adı "Şeceretü'z-zakkûm"dur. Türkçe "zokum" olarak da telâffuz edilen Zakkum, (zıkkım) halk dilinde "çok acı, zehir zemberek", "zehir zıkkım" vb. deyimlerle günlük hayatımızda da kullanılmaktadır. Yine Arap dilinde kelimenin aslı olan "ez-Zakm", yemek, içmek, oburca yemek ve yutmak anlamlarına geldiği gibi "Hurma ve kaymaktan yapılan yiyecek, zehirli, tehlikeli yiyecek" manalarına da gelmektedir (İbn Manzûr, Lisânü'l-Arab, Beyrut, 1968, XII, 268).
 

Bu yazı toplam 493 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar