1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. "KABİR HAYATI"
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

"KABİR HAYATI"

A+A-

Kabir hayatı, ölümden sonra başlayıp, kıyamet kopuncaya kadar olan süredir Buna aynı zamanda berzah alemi denir Burada münker ve nekirin sorularına cevap verilecek Tabi ilk gömüldüğü akşamın gecesinde sorgulama başlayacak

Hz. Aişe (r.ah) validemiz anlatıyor: Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki: "Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'la buluşmayı hoş görmezse Allah da onunla buluşmayı hoş görmez." Ben bunu duyunca: "Ey Allah'ın Rasülü! Bu bahsettiğiniz durum ölümü hoş görmemek midir? Halbuki bizim hiçbirimiz ölümden hoşlanmaz." diye sordum; Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Hayır durum o değil. Fakat mü'mine ölüm geldiğinde melekler tarafından kendisine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. İşte o zaman mümin Allah'a kavuşmayı sever, Allah da ona kavuşmayı sever.

Ölen kafir ise ona Allah'ın azabı ve gazabı haber verilir. O zaman kafir Allah'a kavuşmayı hoş bulmaz, Allah da ona kavuşmaktan hoşnut olmaz."(Hadir muttefekun aleyhtir)

"Kulumun kitabını (ismini ve amelini) "illiyyin"e yazın ve sonra onu bedeninin olduğu yeryüzüne götürün." buyurur. Ruh bedenle kabirde buluşur. O anda iki melek gelir. Bunlara "Münker ve Nekir" melekleri denir. Melekler ölüyü kabrin içinde oturturlar ve ona:

"Rabbin kim?" diye sorarlar. O "Rabbim Allah'tır ." diye cevap verir.

Melekler: "Dinin nedir?" diye sorarlar. O "Dinim İslam'dır" diye cevap verir.

Melekle: "Size gönderilen şu kimse (Muhammed (s.a.v) kimdir, onun hakkında ne diyorsun?" diye sorarlar. O "O, Allah'ın peygamberidir." diye cevap verir.

Melekler:" Amelin nedir?" diye sorarlar. O " Allah'ın kitabını okudum, ona inandım, içindekileri tasdik ettim." diye cevap verir.

Bunun üzerine, gökten bir münadi şöyle seslenir:

"Kulum doğru söyledi. Ona Cennet'ten güzel düşekler hazırlayan, rahat ettirin, kendisine Cennet elbiseleri giydirin. Onun için Cennet'e bakan bir kapı açın." denir.

Hepsi yapılır,

kendisine Cennetin güzel kokuları gelir. Sonra kabri gözünün görebildiği kadar genişletilir. O arada ölen kimsenin yanına güzel yüzlü birisi gelir, kendisine güzel müjdeler verir. Vefat eden kimse:

"Sen kimsin?" "Yüzün hayır getiren bir yüz" der. O da "Ben senin güzel amelinim" diye cevap verir. Bunun üzerine vefat eden kimse: "Ya Rabbi! kıyameti kopar da aileme ve malıma kavuşayım."

der.

Kafir veya münafık bir kimse de

dünyadan işi bitip ahi-rete yönelince kendisine siyah yüzlü ve ellerinde kalın çullar bulunan melekler gelir. Gözünün gördüğü kadar geniş bir alanı doldururlar. O arada ölüm meleği gelir, başında durup;

"Ey küfür ve isyanla kirlenmiş habis ruh! Allah'ın gazap ve azabına çık!" diye seslenir. Ruh cesetten ayrılır, zorla çıkar. Ölüm meleği ruhu eline alır. Bu arada diğer melekler çıkan ruhu ölüm meleğinin elinden kaparak getirdikleri kaim kirli çullara sararlar. Ondan, dünyadaki en kötü leşten beter bir koku çıkar.

Melekler onu alıp yükselirler. Yanlarından geçtikleri melekler: " Kim bu pis kokulu " diye sorarlar. Onlar da onun dünyadaki en kötü ismini vererek: "Falan oğlu filandır" diye tanıtırlar. Dünya semasına gelirler, göğün kapısının açılmasını isterler, açılmaz"

Hz. Rasulullah (s.a.v) burada şu ayeti okudular

 

Önceki ve Sonraki Yazılar