1. YAZARLAR

  2. Mükremin Kızılca

  3. Osmanlı ve Karamanoğlu Hısımlığı
Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Yazarın Tüm Yazıları >

Osmanlı ve Karamanoğlu Hısımlığı

A+A-

15 beyin tahta çıktığı Karamanoğullarında beş bey Osmanlı Padişahlarının kızlarıyla evlendi.

Karamanoğulları 220 yıl süren bir beylik ve devlettir.

1256 ila 1476 yıllarında hüküm süren Karamanoğulları devleti ve beyliği 1380 yılından ilhakı tarihi olan 1476 yılına kadar Osmanlılarla sıhriyet bağıyla sıkı sıkıya bağlıydı.

15 beyin tahta çıktığı Karamanoğullarında beş bey Osmanlı Sultanlarının kerimeleriyle evlendi. Yani 1380 tarihinden sonraki Karaman beyleri anaları tarafından Osmanlı torunudur.

Devletler iç ve dış politikaları gereği olarak Müslüman olsun Gayr-i Müslim olsun özellikle sınır devletlerle kız alıp verirler.

Bugün Türkiye olarak bile yüz binlerce yabancı, Avrupalı gelinimiz ve damadımız vardır. Kimse bununla beşeri ve dini kimliğini kaybetmez.

Osmanlı İmparatorluğu padişahları yer yer gerektiği zaman yabancıyla da evlenmişlerdir. Zaman zaman da sadece kardeşkanı akmasın diye birçok beylikle sıhriyet / evlilik yoluyla akrabalık kurmuşlardır.

Bu kız alıp verme yoluyla akrabalık kurdukları beyliklerin başında Karamanoğulları beyliği ve Hanedan mensupları gelir.

Ömrünün ikinci yarısında Osmanlılarla çok yakın ve defalarca kız alıp verme yoluyla akrabalık bağı kurulan Karamanoğulları Beyliğinde Osmanlı Sultan Hatunlarının önemli bir yeri vardır.

Karamanoğulları hanedanı 15 beyden oluşmaktadır. 1256 ila 1476 arasında hüküm süren Karamanoğlu Devletinden Osmanlılardan bir padişah kızıyla evlenen beyler şunlardır:

8. Bey, Alaeddin Bey1382, Osmanlı padişahı Orhan oğlu 1. Murad’ın kızı Nefise Sultanla evlendi.

9. Bey 2. Mehmet Bey Osmanlı padişahı Orhan oğlu 1. Murad’ın kızı Nefise Sultandan doğmadır.

10. Bey Alaeddin Ali (Kitabede 812 – 816 / 1414)  Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid oğlu Çelebi Sultan Mehmet’in kızıyla evlendi.

11. Bey İbrahim Bey Osmanlı padişahı 1. Bayezid oğlu Çelebi Sultan Mehmet’in kızıyla evliydi.

9. Bey 2. Mehmet oğlu İsa 1. Bayezid oğlu Çelebi Mehmet’in kızıyla evlendi.

Bu beyler ve evlenme tarihlerinden anlaşılan şudur:

Osmanlılarla Karamanoğulları Yıldırım Bayezid döneminde beraberlik için büyük çaba harcamışlardır.

Ama ne yazıktır ki Timur’la yapılan Ankara savaşından sonra fetret döneminde bu beraberlik bitmiş ve yine eskiye dönülmüştür.

Bu minvalde Yıldırım Bayezid’in ölümüyle başlayıp 13 yıl süren Osmanlı Devleti Fetret devrini bitiren Çelebi Mehmet Karamanoğullarına iki kızını vererek kardeşkanının akmaması için bütün yolları denemiştir.

Genelde kız veren devlet ve hanedanların zayıflıklarından dolayı buna başvurdukları yolundaki görüş Osmanlı – Karamanoğlu ailelerinde asla geçerli değildir.

İkisi de Oğuzun şanlı evladı olan bu aile ve hanedanlar arasında Müslüman kanı dökülmemesi ve daha güçlü bir Türk İslam Birliği için evlilikler gerçekleşmiştir.

(Evlilik bilgileri için kaynak: Düvel-i İslamiye: Halil Edhem s. 300 – 301)

Önceki ve Sonraki Yazılar