1. YAZARLAR

  2. Hüseyin ERYILMAZ

  3. PEYGAMBERİMİZ (SAV) VALİDELERİ
Hüseyin ERYILMAZ

Hüseyin ERYILMAZ

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

PEYGAMBERİMİZ (SAV) VALİDELERİ

A+A-

3"Ben kendi sulbünden geldiğim şu sülaleye kadar Âdemoğulları'nın en hayırlı sülalesinden nesilden nesile intikal ederek gönderildim." (Buhârî, Me­na­kıb 23;

4. Mevahib-i ledünniyye kitabında, Resulullah efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” bütün dedelerinin temiz birer mümin olduğunu bildiren hadis-i şerifler ve İbni Abbas hazretlerinin şu sözü naklediliyor: (Seni, bir peygamberin neslinden diğer bir peygamberin nesline naklettim; Yani senin soyun peygamberler silsilesidir; Bir babanın iki oğlu olsa, peygamberlik hangisinde ise, Resulullah ondan gelmiş demektir.)Birkaç hadis-i şerif de şöyledir: 5. (Allahüteâlâ, İsmail evladından, Kinane’yi ve onun sülalesinden Kureyş’i beğendi, seçti. Kureyş evladından da, Haşimoğullarını sevdi; Onlardan da, beni süzüp seçti.) [Müslim] 6. (Her asırdaki insanların en iyilerinden dünyaya getirildim.)[Buharî] 7. (En iyi insanlardan vücuda geldim; Silsilem, dedelerim en iyi insanlardır.) [Tirmizî]

8 (Allahüteâlâ, Arabistan’daki seçilmişlerden beni seçti; Beni her zamandaki insanların en iyilerinde bulundurdu.) [Taberanî]

9. (Dedelerimin hiçbiri zina etmedi; En iyi babalardan, temiz analardan geldim; Dedelerimden birinin iki oğlu olsaydı, ben bunların, en iyisinde bulunurdum.) [Mevahib] (Zina küfrün yanında solda sıfır kalır; Zina sadece günahtır ama küfür kâfirliktir. Resulullah'ın soyunda zina eden bir baba yoktur. 10. (Hazret-i Âdem’den babama kadar hep nikâhlı ana babadan geldim; Ben ecdat olarak sizin en hayırlınızım.) [Deylemî]11. (Soy bakımından da İnsanların en şereflisiyim, Öğünmek için söylemiyorum.)

Kendisine bir peygamberin dâveti ulaşmayan kimsenin âhirette azap görmeyeceği âyet ve hadisler le sabittir;Peygamber Efendimizin peder ve vâlidelerine de geçmiş peygamberlerden hiçbirinin dâvetinin ulaşmadığı tarihen sabittir. Şu halde, tereddütsüz söyleyebiliriz ki, onlar da necâtehlidirler; ve âhirette azap görmeyeceklerdir.

Şimdi vahhabileringetirdigi, yukardaki geçen şu üç maddeleri ele alalım;

1. Müslim'in rivayet ettiği "Benim babam da senin baban da cehen­nemdedir." (Müslim, İman 347; EbûDâvud, Sünnet 17 (4718); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned,III, 119, 268) mealindeki hadis-i serif. Bu hadisi Hammâd b. Se­le­­me, Sabit'ten rivayet etmiştir. Ancak bunu Ma'mer b. Raşid de Sabit'ten rivayet etmiştir. Ma'mer'in rivayetinde "Benim babam da senin baban da cehennemdedir." cümlesi yoktur. Bu cümlenin yerinde "Eğer bir kâfirin me­zarına uğrayacak olursan onu cehennemle müjdele" ibaresi bulunmaktadır.

Hadis âlimlerince Hammâd, zabt yönünden pek çok tenkit edilmiş olması­na rağmen, Ma'mer hiç bir tenkide uğramamış ve rivayet ettiği hadisler Buhârî ve Müslim tarafından tasvip edilmiştir. Binaenaleyh Hammad'ın riva­yetinin Ma'mer'in rivayeti karşısında hiçbir önemi yoktur. Nitekim bu ha­disi Bezzar ile Taberanî ve Beyhakî de Ma'mer'den rivayet et­mişlerdir. Ay­rıca İbnMâce de bu hadisi Ma'mer'in lafızlarının aynı olan şu manadaki lafızlarla rivayet etmiştir: "Bir bedevil, Peygamber (s.a)'e gelerek:

-‘Ey Allah’ın resulü! Babam gerçekten yakınlarıyla gerektiği gibi ilgilenirdi.Şöy­­le idi, böyle idi (diyerek babasını övdü ve ;) babam nerededir? diye sor­du, Efendimiz:"Ateştedir" buyurdu. Abdullah (r.a) demiştir ki: Bana öyle geliyor ki; adam bu cevap­tan dolayı içlenerek:-‘Ey Allah’ın resulü! Senin baban nerededir?’ diye sordu. Resûlullah (s.a.):- ‘Sen nerede bir müşrikin kabrine uğrarsan onu ateşle müjdele’ bu­yur­du.

Abdullah (r.a) demiştir ki: Bu bedevi, bilahare müslüman oldu ve de­di ki: Resûlullah (s.a.) bana cidden yorucu bir görev yükledi. Ben yanından geçip de onu cehennemle müjdelemediğim hiç bir kâfirin kabri yoktur." (İbnMâce, Cenâiz 148)

Bu da gösteriyor ki, Hammâd'ınrivâyetindeki "Benim babam da senin baban da ce­hennemdedir" cümlesi hadisin aslında yoktur. Bu cümleyi Ham­mâd b. Seleme, Sabit'ten o da Enes b. Malik'ten rivayet etmiştir. Bu rivaye­ti de Müslim es-Sahîh'ine almıştır. Halbuki hadisi Ma'mer b. Raşid de Sabit'­ten rivayet etmiştir ve Hammâd b. Seleme'ye muhalefet ederek bu cümleyi zikretmemiştir. Neticede kesinlikle şunu öğrenmiş oluyoruz ki, "Hammad ri­vayetinde, ravi kendi fehm ve idrakine göre hadisi mana cihetiyle nakleder­ken hadiste tasarruf etmiştir. Tecrid-iSarih, IV, 685, 1. Baskı not daha detayli bilgi isreseniz altıncı baskıda 665 nolu hadiste zikredilmektedir okuyucularin dikkatine!

 

Bu yazı toplam 496 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.