1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. PEYGAMBERLERİN KABİRLERİ NEREDEDİR!
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

PEYGAMBERLERİN KABİRLERİ NEREDEDİR!

A+A-

Peygamberlerin kabirleri nerededir? İşte kabirleri bilinen bazı peygamberler….
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin mezarları ve türbeleri…
1- Hz. Âdem’in (a.s.) kabri nerede? – Âdem Peygamberin Kabri Nerede?
İslâmî kaynaklarda İbn İshak’a göre Hz. Âdem’in (a.s.) kabri Mekke’de Mina veya Arafat’tadır, diğer rivayetlere göre ise Mekke’de Ebûkubeys dağında veya Hindistan’daki Nevz dağındadır. Başka bir rivayete göre de tûfanda Hz. Nuh (a.s.), Ebûkubeys dağında bulunan Hz. Âdem’in (a.s.) na’şını alarak bir tabut içine koymuş, tûfandan sonra tekrar yerine veya Beytülmakdis’e defnetmiştir.
2- Hz. İdris’in (a.s.) kabri nerede? – İdris Peygamberin Kabri Nerede?
Hz. İdris’in (a.s.) kabri yoktur, zira o bedeni ile Cennettedir. Peygamberimiz Miraç’a çıkarken onu dördüncü kat semada görmüş ve kendisi ile konuşmuştur.
3- Hz. Nuh’un (a.s.) kabri nerede? – Nuh Peygamberin Kabri Nerede?
Hz. Nuh’un (a.s.) kabri Mekke’de Mescid-i Harâm’da, Mültezem ile Makām-ı İbrâhim arasında, diğer rivayetlere göre ise Kerek, Cizre veya Necef’tedir.
4- Hz. Hud’un (a.s.) kabri nerede? – Hud Peygamberin Kabri Nerede?
150 sene yaşayan Hûd (Sa‘lebî, s. 50), kavmi helâk olduktan sonra bir rivayete göre kendisine inananlarla birlikte Mekke’ye gidip yerleşmiş ve orada vefat etmiş, Kâbe ile zemzem arasında Hicr’e defnedilmiştir. (Ezrakī, II, 134; İbn Kuteybe, s. 28) Diğer bir rivayete göre ise kabri Şam’da Emeviyye Camii’ndedir.
5- Hz. Salih’in (a.s.) kabri nerede? – Salih Peygamberin Kabri Nerede?
Semûd kavminin helak edilmesinden sonra Salih Peygamberin kendisine inanan toplulukla birlikte Mekke’ye göç ettiği nakledilir. Bir diğer rivayete göre ise Hz. Salih (a.s.) vefat edinceye kadar Filistin’de Remle yakınlarında yaşamıştır.
6- Hz. İbrahim’in (a.s.) kabri nerede? – İbrahim Peygamberin Kabri Nerede?
Vefat ettiğinde 200 veya 175 yaşında olan Hz. İbrâhim’in (a.s.) naaşı Hebron’da Sâre’nin yanına defnedilir. (Sa‘lebî, s. 98-99; Taberî, I, 312) Hz. İbrâhim’in (a.s.) kabri Filistin’in el-Halîl şehrindedir.
7- Hz. Lut’un (a.s.) kabri nerede? – Lut Peygamberin Kabri Nerede?
Bir rivayete göre Lût Peygamberin 142 yaşında vefat ettiği kaydedilmektedir. (Ginzberg, I, 291) Hz. Lut’un (a.s.) Kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir.
8- Hz. İsmail’in (a.s.) kabri nerede? – İsmail Peygamberin Kabri Nerede?
Allah ona peygamberlik verdi ve elli yıl peygamberlik etti. Cebrâil’in (a.s.) hac menâsikini öğretmesinden sonra Hz. İsmail (a.s.) bunu Hicaz halkına duyurmuş, Kâbe’nin hizmet ve nezâreti ömrünün sonuna kadar kendi uhdesinde kalmıştır. (Tecrîd Tercemesi, VI, 22) 137 yaşında vefat etmiş ve Hicr’e annesi Hâcer’in yanına defnedilmiştir.
9- Hz. İshak’ın (a.s.) kabri nerede? – İshak Peygamberin Kabri Nerede?
İshak Peygamber, Esav ve Yakup’un (a.s.) doğumlarından sonra 100 yıl daha yaşamış, 170 yaşında vefat etmiştir. Çocukları onu babası Hz. İbrâhim’in (a.s.) yanına defnetmişlerdir.
10- Hz. Yakup’un (a.s.) kabri nerede? – Yakup Peygamberin Kabri Nerede?
147 yaşında vefat eden Yakup Peygamber vasiyeti gereği el-Halil’de Makpela, İbrâhim (a.s.) ve karısı Sâre, İshak (a.s.) ve karısı Rebeka ile kendi karısı Lea’nın defnedildiği yere defnedildi. 
11- Hz. Yusuf’un (a.s.) kabri nerede? – Yusuf Peygamberin Kabri Nerede?
Hz. Yusuf’un (a.s.) naaşı mermer bir sandukaya yerleştirilip Nil kıyısına defnedilmiştir. (Taberî, Târîħ, I, 364, 386) Hz. Musa (a.s.), İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkarınca Hz. Yusuf’un (a.s.) kemiklerini de beraberinde götürdü. Yusuf, Yeşû’nun ölümünden sonra Şekem yakınlarında Yakup’un kuyusu civarına defnedildi. (Yeşû, 24/32) Yûsuf’un kabri Filistin’in el-Halîl şehrindedir. Hz. Yusuf’un (a.s.) türbesi, Gerizim Dağı ile Ebal Dağı’nı ayıran vadinin doğu girişinde, Yakup Kuyusu’nun 300 metre kuzeybatısında, Batı Şeria’nın Nablus kentinin eteklerinde, Geç Tunç Çağı’nda Shakmu ve geç İncil’de Shechem olarak geçen Tell Balata yakınlarında yer alan anıt mezardır.
12- Hz. Eyüp’ün (a.s.) kabri nerede? – Eyüp Peygamberin Kabri Nerede?
Hz. Eyüp’e (a.s.) kavminden 7 kişinin iman ettiği, 140 veya 93 yaşında vefat ettiği rivayet edilmektedir. (bk. Ö. N. Bilmen, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri, IV, 2174.)
Buhari Şarihi Aynî’ye göre, Hz. Eyüp’ün kabri Şam’da Besne’dedir. (Tecrid, IX, 143.)
13- Hz. Şuayip’in (a.s.) kabri nerede? – Şuayp Peygamberin Kabri Nerede?
Bir rivayete göre Hz. Şuayp (a.s.) Medyen kavminin helak edilmesinden sonra kendisine inananlarla birlikte Mekke’ye göç etmiş, vefat ettikten sonra Kâbe yakınlarında defnedilmiştir.
14- Hz. Musa’nın (a.s.) kabri nerede? – Musa Peygamberin Kabri Nerede?
Musa Peygamberin kabri Kudüs’te Mescid-i Aksa ile Eriha arasındaki kızıl kum tepelerinde bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Vallahi ben orada olsam onun yol kenarındaki kırmızı kum tepesinin yanında bulunan kabrini size gösterirdim.” (Sa‘lebî, s. 188-190)
 

Önceki ve Sonraki Yazılar