1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

Padişah da, mahiyeti de şaşkındır. Bu teklifler öyle kolay kolay reddedilecek teklifler değildir. Orada bulunanların hiçbiri bu işe bir anlam veremez. Herkes bu durumu aşık çobanın maneviyatının yüksekliğine bağlar. Padişahı reddetmesi, çobanın itibarını kat kat arttırmıştır. Orada bulunanların içinde işin özünü bilen, sadece ihtiyardır.

İhtiyar danışman padişaha der ki:

–Padişahım! Bu derviş Efendiyi kızınızla evlendirirseniz, amacınıza ulaşırsınız.

Padişah: –Kabul eder mi?

İhtiyar:  –Edebilir, bir deneyelim, der.

Dünya malına meyletmeyen böyle bir dervişi kendi tebaasına almak fikri padişahın hoşuna gider. O sırada padişahın mağaradaki dervişi ziyaret ettiği haberi çevre köy ve beldelere ulaşmış, haberi duyan dağa akın eder. Kısa zamanda dağda kalabalık bir insan topluluğu meydana gelir.

Padişah ile ihtiyar danışmanı arasında bu konuşma geçerken, gün akşam olmuş, güneş batmak üzeredir. Aşık çobanda huşu içinde zikrine devam etmektedir. Padişah ve danışmanı dervişe doğru ilerlerler.

Padişah bu teklifi yaparken, aşık çobanın çoban arkadaşı da mağaranın kapısına kadar gelebilmiş, sevinci yüzünden okunuyordu. Arkadaşı kaç yıldır hasretini çektiği sevdiğine kavuşacaktı. İhtiyar da umutluydu, çobanın bu mağaraya hangi gaye için kapandığını biliyordu.

Mağaranın kapısında çobana öneriyi yapar:

–Derviş Efendi, seni kızımla evlendireyim.

Bunu duyan çobanın arkadaşı da, alim ihtiyarda çobanın hemen kalkıp teklifi kabul etmesini beklerken, çok farklı bir durum olmuştu.

Çobandan gelen ilk tepki bu sefer çok yüksek bir sesle Allah dedi...

 

              CUMA’DAKİ SAAT!  MEZİD GÜNÜ NEDİR?

Enes (r.a) anlatıyor : ‘’Rasülullah (S.A.V)’e Cebrail (a.s) geldi.Elinde parlak bir ayna vardı. Aynanın ortasında da siyah bir benek bulunuyordu. Rasülullah (S.A.V) Sordu :- Ya Cebrail! Bu beyaz ayna nedir? Cebrail anlattı :-Bu ayna Cuma’dır.Bu siyah nokta ise, Cuma içindeki bir saattir.Sen ve Ümmetin, sizden evvelki Ümmetlere bakarak değer kazandınız.Yahudi ve Hristiyanlar, bu manada size tabidir.o Cuma içinde bir saat vardır ki, hangi Mü’min o saatte, Allah’tan bir iyilik dilerse, mutlaka Allahu Teala onun duasını kabul buyurur. Hangi kötülükten Allaha sığınsa, Allahu Teala onu o kötülükten korur. Bizde bu günün adı MEZİD’dir.

Rasülullah SAV sordu? Mezid günü nedir? Cebrail şöyle anlattı :

-Rabbin Firdevs Cennetinde bir vadi yarattı.Orada misk’ten bir tepe vardır.Cuma günü olunca, o tepenin çevresi, Nurdan Minberlerle donatılır.O minberlere Peygamberler çıkarlar.ayrıca Yakut ve Zeberced’le süslü Altın minberler de vardır.Bunlara da; Sadıklar, Şehitler ve Salihler çıkarlar.Cennet Köşklerinde oturanlarda iner, hamd ve sena ederler.Bu sırada Allahu Teala onlara şöyle buyurur :

-Benden ne isterseniz, bu gün isteyiniz!

-Senin Rızanı istiyoruz derler.Fakat  Allahu Teala tekrar şöyle buyurur :

-Sizden razıyım. Sizden razıyım ki, ihsan evime aldım.Benim size bir ihsanım daha var.’’

Bundan sonra onlara Zatı ile tecelli eyler.Hepside O’nu görürler.İşte MEZİD budur.Hem de fazladan ikramdır.Bu ikram karşısında onlara Cuma gününden daha sevimli bir şey olmaz.(alıntı)

 

Önceki ve Sonraki Yazılar