1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

Abdullah bin Mübarek, Bağdat şehrine geldi pek pahalı bir atı vardı. Bir yerde namaza durdu. Atını da salıverdi. Namazda iken at bir ekine girdi. Haram olan ekini yediğinden o ata binmedi orada koydu. Kendi yoluna devam etti gitti.

 Yusuf-ı Esbat'a, anasından yetmiş bin kızıl altın miras kalmıştı, o para tayyib olmadığından hiç bir akçesini kabul etmedi. Sâlim akıl sâhibi bir mü'mine yaraşan dünyâ ziynetine kapılmayıp ondan ancak helâl ve tayyib, yani haramdan uzak ve temiz olanını tedârik etmeye çalışmalıdır.

 Hasan Basri der ki: Helâl ve tayyib demek, kıyâmet gününde bir suale ma'ruz bırakılmayacak rızık demektir. İşte mü'mine gereken budur. Hadîs-i Şerifde: "Allah tayyibdir. Ancak tayyib olanı kabul eder." buyrulmuştur. İlim ve hikmet ancak helâl lokmadan zuhur eder. Aşk ve kalbrıkkati ancak helâl lokmadan husule gelir. Yersiz gadab, haramlara meyil, mubahlara düşkünlük de haram ve şüpheli lokmalardan zuhûra gelir. Hülâsa olarak, lokma helâl ve tayyib ise sâlih amel, helâl ve tayyib değilse fâsid amel zuhûra gelir. Cenâb-ı Hak âyet-i celîlede: "Ey Rasûller! Tayyîb şeylerden yeyin ve sâlih amel işleyin!" (Mü'minûnSûresi: 51) buyurmuştur. Ey oğul! Cenâb-ı Hakk'ın inayetiyle sana genç yaşta tevbe ile maneviyata yönelmek nasip olmuştur. Cenâb-ı Hakk nefis ve şeytandan sana bu tövbe üzerine sebat müyesser eylesin. Bu yolda mesafe kat'etmek için mubahın bile fazlasından sakınarak zaruret miktarıyla yetinmek gereklidir. Bu zaruret miktarının ölçüsü de kulluk vazifesini îfâya muktedir olacak kadardır. Meselâ yemekten gaye ibadete kuvvet kazanmak; giyinmekden maksat setr-i avret ve sıcak ile soğuğun tesirinden korunmaktır. Nakşbendi yolunun büyükleri azîmetle ameli ihtiyar eylemişler ve mümkün mertebe ruhsattan sakınmışlar. Kişinin hayırlı amel kazanacağı zaman gençlik yıllarıdır. Yiğit odur ki vaktini kaçırmadan fırsatı ganimet bilir. Zira muhtemeldir ki, ihtiyarlık zamanına ulaşamaz. Ulaşsa bile imkân ve iktidar bulamaz. Bu yüzden fırsat zamanı, ancak kuvvet ve iktidarın elinde bulunduğu günlerdir. Maîşet derdi evlâd u iyal endişesi hiç bir zaman ibâdeti tehir sebebi olamaz. Nitekim Peygamberimiz "Yarın yaparım diyenler helâk oldu" buyuruyor.

 

Bu yazı toplam 223 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar