1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

Dünya işlerini yarına bırakıp da bugünü ahiret ameliyle geçireceklerse ne âlâ. Değilse kaçırılan zaman geri gelmeyecektir. Gençlik devresi nefs ve şeytanın şiddetiyle istilâ edildiğinden az amele çok ecir vardır. Sadece nefsin istilâsı devrinde ise ecir o derece değildir. Nitekim bir dönüm yer düşman istilâsı zamanında süvariler için pek kıymetlidir. Ama düşman şerrinden emin olunduğu zaman o itibar kalmaz. İnsanın yaradılışının hikmeti, yemek, uyumak ve boş vakit geçirmek değil, ubûdiyet vazifelerini îfâ ile mütevazıâne Hakk'a iltica etmektir. Şer'-i Şerifin emrettiği her ibadetin edasından maksat kulların menfaat ve maslahatlarıdır. Yoksa Allah'ın bunlara bir gûnâ ihtiyacı mevzubahis değildir. Hakk Teâlâ müstağni olduğu halde kullarını emir ve nehiylerle yüceltmiş ve yükselme yolları açmıştır. Biz âcizlere düşen bunların şükrünü tâm olarak ifâ eylemektir. Dünyevî mevki sahipleri bile kendi emirleri altında bulunan bir kimseye bir hizmet emrettiğinde hizmet ne kadar ağır olsa da o kimse "bu işte âmire aid bir fayda vardır" diye âmirinin emrini aziz bilip memnuniyetle tam yerine getirmek ister. Acaba Cenâb-ı Hakk'ın azametini bunların nazarında daha kemter midir ki, onun ahkâmına imtisale gayret sarfetmezler. Hak Sübhanehû ve Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de "Allah onların her yaptığını görücüdür." (Bakara; 96) buyurmaktadır. Çirkin bir fiili işleyen kimse o fiili işlerken sıradan bir kimsenin bile kendini görmesini istemez ve gördüğünü hissettiği an onu işleyemez. Aklı başında olan kimse bu dünya-yımebgüzayaharîs olmaz ve Cenâb-ı Kuds-i Hudâvendi -cellesultanühû-'ye olan devâm-ı ikbal sermayesini elden bırakmaz. Düşünmek gerekdir ki, âhireti verip mukabilinde dünyayı almak ne ziyanlı bir alış-veriştir. Hak Süphanehû ve Teâlâ'dan halka yüz çevirmek sefâhet ve cennettir. Dünya ve âhireti cem' eylemek her ikisini de ma'mûr edebilmek ise ne güzeldir. Nitekim Hazret-i Ali: "Dünya ile âhiret bir arada olduğu zaman ne güzeldir. Allah ahiretsiz dünyayı mübarek eylemez." buyurmuştur. Bakara Sûresi Tefsiri s. 223) Altınoluk Dergisi, 2001 - Ocak, Sayı: 179, Sayfa: 026)

 

Bu yazı toplam 292 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar