1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

CÖMERTLİK DÖRT BASAMAKTIR
İlk basamak; 
"sâil"e, yani hâlini arz eden muhtaca ikram etmektir! Hiçbir ikram edecek imkânımız yoksa cenab-ı hak;  "kavl-i meysûr/mütebessim bir çehre ile gönül alacak bir söz" ikram edilmesini emir buyuruyor. Yani isteyeni reddetmek yok! İllâ gönül alınacak! Hâlini arz edenin durumuna göre az da olsa ikram edilecek. Fakat asla azarlama ve engelleme olmayacak. ayette buyurudur : "sâili(el açıp isteyeni) sakın azarlama! "(ed-duhâ, 10)
Cömertliğin ikinci basamağı; 
"mahrum"u, yani hâlini, iffeti sebebiyle arz edemeyen fakirleri aramak, bulmak, kendilerini gizleseler dahi onları simalarından tanıyacak kalbî hassasiyete sahip olabilmektir. 
Ayet-i Kerîme'de buyurulur : ". ..sen onları simalarından tanırsın. .." (el-bakara, 273)
Cömertlik ve infakta üçüncü basamak,
 Bölüşmek ve paylaşmaktır! 
Ensar Hz.leri, muhacirlere evlerini açtılar, bağlarını, bahçelerini gösterdiler; "yarısı sizin olsun! "dediler. 
Daha sonra fetihlerden elde edilen bazı ganimetleri, 
Peygamber efendimiz;  Ensâra vermeyip, hiçbir şeyi bulunmayan muhacirlere verdi. Buna gönül hoşnutluğuyla hüsn-i kabul gösterdiler. 
Ayet-i Kerime’de buyurular:
"(Medineli Müslümanlar, şehirlerine) hicret edenleri severler ve (kendi paylarından onlara) verilenlerden bir sıkıntı/üzüntü duymazlar! " (el-haşr, 9)
Dördüncü ve en mükemmel merhale, 
İsârdır! Kendi muhtaç olduğu hâlde, kardeşini tercih etmektir! 
Canından koparıp vermektir! İvazsız-garazsız kendisinden keserek infakta bulunmaktır! 
BİR DEVLET NE ZAMAN ÇÖKER?
NEME LAZIM BE SULTANIM
Kanuni Sultan Süleyman, muhteşem bir konuma getirmiş olduğu devletin akıbetini biran hayal eder. Günün birinde Osman oğulları da inişe geçer, çökmeye yüz tutar mı? Diye derin bir düşünceye dalar...
Bu gibi soruları çoğu zaman sütkardeşi, meşhur âlim ve veli Yahya Efendi Hazretlerine sorardı. Bunu da sormaya niyet eder. Güzel bir hatla yazdığı mektubu keşfine inandığı Yahya Efendi Hazretlerine gönderir...  “Sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem eyle de bizi tenvir buyur. Bir devlet hangi halde çöker? Osman oğullarının akıbeti nice olur? Bir gün olur da izmihlale uğrar mı?” şeklindeki mektubunu gönderir.

Bu yazı toplam 254 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar