1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

Âlimler günlerce çalıştılar, bir ilaç bulamadılar. Bunlardan biri vezire dedi ki; -“Eğer padişah sırrını bana söylerse ve benim suallerime cevap verirse, ben ona ilaç bulurum.” Vezir sevindi. Bu âlimle birlikte padişaha gittiler. Âlim ile padişah konuşmaya başladılar. Padişah; Mekke’ye gittiğini, halkın kendisine Tazim etmediğini söyledi. Neticede o âlim dedi ki;
-“Kâbe-i Şerif hakkında aklınızdan bir şey geçirdiniz mi?”
Padişah; -“Evet bu evi yıkmak, halkını öldürmek ve mallarını yağma etmek fikrini aklımdan geçirdim.” Âlim;
-“Ey Melik, hastalığınızın sebebi budur. Zira o evin sahibi niyetleri bilicidir. Onun katında gizli ve aşikâr birdir. Gel bu niyetinden vazgeç. Ev Hakkında hayırlı niyet eyle. Böylece dünya ve ahiret saadetine kavuşasın.” Dedi.
Melik o anda kötü niyetinden vazgeçti. İyi niyet etti. Âlim Yanından kalkmadan o ağrıdan kurtuldu. Mecusi dininden çıkıp Müslüman oldu. İbrahim (a.s.) milletini kabul eti.
Beyti Şerife tazim ve hürmet eyledi. Eski gurur ve kibrini atıp tevazu’a büründü. Büyük bir ziyafet tertip edip, harem-i şerif sakinlerini, büyük, küçük, fakır, zengin herkesi davet etti. Leziz yemekler ve latif şerbetler o ziyafete yenildi ve içildi.
O gece rüyasında kendisine denildi ki:
-“Mekke ahalisine nasıl tazim ve ikram ettinse, Beyt-i şerife de tazim et. Ona elbise giydir.” Sabah oldu hemen hasır den bir örtü yapıp, Beyt-i şerifi örtü. O gece rüyasında:
-“o örtü ona layık değildir, ona daha iyi örtü lazımdır.” Denildi. Sabah oldu. Onu da kaldırıp o zamanın en kıymetli kumaşından örtü yaptırdı. Altın ve gümüşlerle süsleyip giydirdi. Bu adet sultan ve Padişahlara bundan kaldı. Sonra emir verdi. Putları Mekke’den dışarı çıkardılar. Haiz ve cünüplerin Kabe-i şerife yaklaşmalarını yasak etti. Kapı yapıp kilit taktı. Anahtarını onlara teslim edip, kendi Medine-i Münevvere’ye doğru yola çıktı. O zaman Medine-i Münevvere’de sudan eser yoktu. Yeşil ağaç ve nebat görünmezdi. Melik dört bin alimden en iyilerini dört yüz kişi olarak seçip Medine-i Münevvere’nın yüksek bir yerine çıktılar. Etrafa dikkatle ve ibretle baktılar. Aralarında şöyle karar verdiler ki;  -“ Ahır zaman Peygamberinin hicret edeceği yer burasıdır. Ve bu yerde vefat eder. Burada defin olunur. Hep birden bu yerde kalıp ahır zaman Peygamberinin gelmesini bakliyelim. Her ne olursa olsun bu yerden ayrılmayalım. Bir gün gelir ki, o şerefli Peygamberle müşerref oluruz.” Dediler. Orada yerleşmeye karar verdiler. Düşüncelerini Melik’e arz ettiler.

Önceki ve Sonraki Yazılar