1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ  
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ  

A+A-

EL KARDA GÖNÜL YÂRDA

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri'nin yetiştirdiği büyük velilerden Muhammed Pârisâ hazretleri, hacca giderken yolu üzerinde uğradığı Bağdat şehrinde, nur yüzlü genç bir sarrafa rastlar. Gencin birçok müşteriyle durmadan alışveriş hâlinde olup zamanını aşırı dünyevî meşguliyetlerle geçirdiğini zannederek üzülür. İçinden: "yazık! En güzel ibadet edilecek bir çağda kendisini dünya meşgalesine kaptırmış!"der. Bir an murakabeye varınca da, altın alıp satan bu gencin kalbinin daima Allah ile beraber olduğunu hayretle müşahede eder! 
Yani azalar dünyevî meşguliyette, fakat kalp zikreder hâlde, 
Rabbi’yle beraber! Bu sefer: "mâşâallâh! El kârda, gönül yar’da! ..." buyurarak genci takdir eder! 
Muhammed Pârisâ Hazretleri hicaz'a vardığında da Kâbe’nin örtüsüne sarılmış içli içli ağlayan aksakallı bir ihtiyarla karşılaşır. Önce ihtiyarın yana yakıla Canâb-ı Hakk’a yalvarmasına ve dış görünüşüne bakarak:
" Keşke ben de öyle ağlayarak Hakk’a iltica edebilsem." der ve adamın hâline gıpta eder. Sonra onun da kalbine nazar edince görür ki, bütün dua ve ağlamaları, fani bir dünyalık talebi içindir. Bunun üzerine rakik kalbi mahzun olur. Demek ki, dünyaya karşı zahit olmak, fakirlikte ve zenginlikte dünyadan kalben müstağni kalabilmektir! Mühim olan; dünyevî meşgaleleri, ahireti ihmal etmeksizin sürdürebilmektir!
ANNELER HANNE OLUNCA ÇOCUKLAR MERYEM OLACAK
İyi bir çocuk ebeveyni olabilmek, belli bir aile disiplininin mahsulü olduğu kadar bir nasiptir de ayrıca.
Diğer ifadeyle çocuk yetiştirmek; keşf-i kadimle iktisap ettiğimiz şuuru ikbale aşılayabilmenin adıdır.
Bunun için de öncelikle ebeveynin her yönden donanımlı olması lazım gelir. Almadığı İslamî bilgi, kültür ve medeniyeti nasıl verecektir bir sonraki nesle zamane annesi?
Her şeyden önce Hâlis niyet gelir çocuğun Salih olmasında.
Kur’ân bize bu noktada Hanne valideyi numune-i misal olarak arz eder. Meryem aleyhesselâma hamile olduğunda daha çocuğu karnındayken Rabbi’ne açar ellerini Hanne 
“Ey Rabbim karnımdaki çocuğu sana adadım” der bütün hissiyatıyla. İşte o anneden doğan Meryem valide, ülul-azim Peygamber  İsa âleyhisselâmı doğurur.
Demek ki Kur’ân’ın bize bunu aktarmasıyla verdiği bir mesaj da şudur:
Anne’ler Hanne gibi çocuklarını Allah’a adadıklarında, Meryem’ler yeniden İsa aleyihsselâm ruhundaki insanları doğuracak.  Allah’ın Halîli İbrahim Aleyhisselâm ailesini Mısır’dan alıp götürür Mekke topraklarına.

Bu yazı toplam 350 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar