1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

Melekler ilim talebelerinin ayaklarının altına kanatlarını gererlermiş. Sen de medreseye gidiyorsun.
Meleklerin kanatlarına pis ayaklarınla basmayasın yavrucuğum” deyivermişti.
İşte bu anneler Hacı Veyiszâdeleri doğurmuşlar ve bu toprakların insanlarına mürebbi olarak hediye etmişlerdi.
Bahçesindeki horozu gördüğünde yüzüne peçesini çeken ve sebebini soran oğluna “O da bir erkektir sonuçta yavrum!” diyen iffet abidesi annelerdi onlar.
EVLADI ŞEHİT OLUP ALLAHA HAMD EDEN ANNELER
Sa’d b. Muaz’ın annesi oğlu Amr’ı kaybedince, Uhud’da şöyle seslenmişti ona yüce Peygamber (SAV).
“Müjdelen ey Ümmü Sa’d!
Diğerlerini de müjdele ki; onların şehitleri de hep birlikte Cennette arkadaş oldular ve ailelerine şefaatçi olacaklar.”
Bunları duyan Ümmü Sa’d’ın tepkisi şöyle olmuştu:
“Razı olduk yâ Rasûlüllâh! Bu saatten sonra onlara kim ağlar ki artık?” 
Dört oğlunun da Kadisiye’ de şehit edildiği haberini aldığında “onların şahadetiyle beni şerefli kılan Allah’a Hamd olsun” diyen, Hansâ binti Amr’lar vardı bir ara bu gök kubbe altında.
Yazık ki mazide kaldı şimdi bu ruh ve heyecan.
Şimdilerde bu samimiyet yerini evladını Rabbi’nin kelâmını ezberlemesi için Kur’ân Kursuna bile gönderemeyen annelere bıraktı.
Şimdi onların yerini, çocuğunu Allah Rasûlü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in miras bıraktığı ilmi öğrenmesi için medreseye dahi göndermekten aciz madde perest hanımlar işgal ediyor maalesef.
Herkes evladını rızık devşirme vesilesi yapmışken, ben evladımı Allah ve Rasûlü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e adadım diyen anneler ne zaman gelecek?
Babalar ne zaman evlatlarına; “Yavrum! Benden sana kalacak olan fâni bir servettir. Sen hayatın boyunca Allah Rasûlü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den sana intikal eden şer’î ilimlere haris olarak hakîki mirasın taliplisi ol!” diyecek?
Ve ne zaman sona erecek böyle bir mirasa karşı takınılan bu hodkâm tavır?
Dipnotlar:
[1] Âl-i İmran Sûresi: 35. âyet
[2] İbrahim Sûresi: 37. âyet
[3] Meryem Sûresi: 28. âyet
[4] Taberi, Camiu’l-Beyan, II/573
[5] es-Sîretu’l-Halebiyye, II/47
[6] İbn Hacer, el-İsâbe, II/288
 

Önceki ve Sonraki Yazılar