1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

CEHENNEMİN 7 KATI İSİMLERİ ve KİMLERİN GİDECEĞİ
Hak Taâlâ, yedi yer altında bulunan yeşil kaya, kırmızı öküz, büyük balık ve büyük denizden aşağıda kendi haşmetinden yedi tabaka cehennem yaratmıştır ki, birbirinden aşağıdadır.
Her tabakanın arası beşyüz yıllık mesafedir.
Cehennemin yedi kapısı vardır. her birinin içinde ateşten yetmişbin dağ vardır. Her dağda ateşten yetmişbin vâdi vardır. Her bir vâdide ateşten yetmişbin kale vardır. Her kalede ateşten yetmişbin ev vardır. Her ev içinde ipler,
sandıklar, tokmaklar, topuzlar, zincirler, bukağılar, köpekler, yılanlar, zehirli akrepler, kaynar ve irinli sular, zehir ve zakkum emsali bin türlü azap vardır. Onda kara yüzlü, gök gözlü zebani melekleri vardır ki, cümlesi sağırdır ve onlarda merhamet duygusu yaratılmamıştır. Öyle çoktur ki hesabı yoktur. Hak Taâlâ, zebanilere bir büyük ve
heybetli melek vekil etmiştir ki, ona Mâlik derler. Yedi cehennemin hâkimi ve kapıcısı odur.
1. KAT CEHENNEM
Cehennem derler ve azabı, ötekilerinden hafif, daha zariftir. Bu, Muhammed Ümmetinin âsileri için yapılmıştır.
2.KAT Sair Hıristiyanlar onda eserdir
3.KAT sakar
Yahudiler için kararlaştırılmış ebedî duraktır.
4.KAT Cahim
Mürtedler ve şeytanlar için azabı elimdir.
5.KAT Hutame Gayya kuyusu ondadır. Ye'cüc, Me'cüc ve kâfirlerin yeridir
6.KAT Leza
Puta tapanlar, ateşe tapanlar ve sihirbazlar için
hazırdır.
7.KAT Haviye O, mülhitleri, zındıkları, yalancıları ve münafıkları kucaklayıcıdır. onun ateşi, harareti, azap ve şiddeti
hepsinden üstündür. Cehennemin tabakalarının tümü, yedibin tabakadan ziyadedir. (Allahım, bizi cehennem azabından koru; affınla ey bağışlayıcı!
BU DA GEÇER YA HÛ
Dervişin birinin yolu bir gün bir köye uğrar. Köylüler fakirdir onu misafir etmesi için Şakir isminde birinin çiftliğine gönderirler. Derviş yola koyulur. Yolda rastladığı bir kaç köylü ona “Şakir’in köyün zenginlerinden birisi olduğunu, lâkin Halid adında bir başka zengin daha bulunduğunu” anlatırlar.
Derviş, Şakir’in çiftliğine varır. Şakir hem misafirperver hem de gönlü geniş bir insandır. Dervişi kaldığı müddetçe güzelce ağırlar. Yola koyulma zamanı gelen Derviş, Şakir’e teşekkür ederken, “böyle zengin olduğun için hep şükret” der.
Şakir ise “hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen, hakikatlerin kendisi değildir, bu da geçer…” diye cevap verir.
Birkaç sene sonra, Derviş’in yolu yine aynı taraflara düşer. Şakir’i hatırlar ve yanına uğramaya karar verir. Yolda rastladığı köylülerle sohbet ederken Şakir’in iyice fakir düşüp, şimdilerde Halid’in yanında çalıştığını öğrenir. Derviş bu sefer de Halid’in çiftliğine gider, Şakir’i bulur, üstünde eski püskü kıyafetler vardır. Meğer oralarda vuku bulan bir sel felâketinde Şakir’in bütün malı mülkü telef olmuştur. Ailesini geçindirmek için, toprakları selden zarar görmeyen Halid’in yanında çalışmaktadır. Şakir, bu kez Derviş’i son derece fakir olan evinde misafir eder. Bir lokma ekmeğini onunla paylaşır.
 

Bu yazı toplam 318 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar