1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

BEN RABBİMDEN RAZIYIM. 
Allâh Rasûlü (sav) ile Ebû Bekir (ra) oturuyorlardı.
Hz. Ebu Bekir’in üzerinde eski bir aba (elbise) vardı. Öyle ki, elbisenin uçlarını göğsünün
üstünde ağaç çöpleriyle birbirine tutturmuştu.
Bu esnada Cebrail (as) nüzul etti. Peygamber Efendimize Allah Teâlâ’nın selâmını bildirdi ve: - "Yâ Rasûlallâh! Ebu Bekir’in bu hâli nedir? Eski bir elbise giymiş, uçlarını da ağaç çöpleriyle tutturmuş!” dedi. Âlemlerin Efendisi:
- "Ey Cibril! O, malını Fetih’ten önce Allah’ın dini uğruna harcadı, onun için bu hâldedir.” buyurdu. Bunun üzerine Cebrail (as):
- "Ona Allah Teâlâ’nın selâmını bildir. De ki: Rabbin sana soruyor; 'Şu fakr u zaruret içinde
bulunman sebebiyle Ben’den râzı mısın, yoksa hâlinden şikâyetçi misin?'” Allâh Rasûlü, dostu Ebu Bekir’e dönerek: - "Ey Ebû Bekir! İşte Cibrîl burada, sana Allah
Teâlâ’dan selâm getirdi. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki; 'Şu fakr u zaruret içinde bulunman sebebiyle Ben’den razı mısın, yoksa hâlinden şikâyetçi misin?'” Hz. Ebu Bekir (ra) bu iltifat-ı ilâhî karşısında sevincinden ne yapacağını bilemedi. Âdeta dili tutuldu. Bir müddet ağladı, ağladı… Sonra da:
- "Rabbimden mi şikâyetçi olacağım?! Ben Rabbimden razıyım, ben Rabbimden razıyım, ben Rabbimden razıyım.” dedi.
MEVLÂNÂ HAZRETLERİ BUYURUR:
"Cahillerin yanında kitap gibi sessiz ol!" Yani cahillerle münakaşaya girme ki onlar senin ilminden, irfanından, 
güzel ahlâkından, hâl ve tavırlarınla verdiğin öğütlerinden istifade edebilsinler!  Çünkü münakaşam, tartışma, rekabet ve üstünlük mücadelesi;  ekseriyetle ham nefislerin gurur ve benliklerini tahrik ederek, anlayışlarının daha da kapanmasına sebebiyet verir! Bu ise, doğruların kabulünü iyice zorlaştırır! 
Arif insanlar, 
Hakikati kimden ve ne şekilde duyarsa duysunlar, kabul edebilecek olgun bir ruh taşırlar! Fakat ham, kaba, nadan ve cahil insanlar böyle değildir! 
Bu sebeple onlara daha dikkatli yaklaşmak ve hakikatleri münasip bir lisan ile söylemek gerekir! 
Bazen manidar bir sükût, derin bir bakış, nice sözün ifade edemeyeceği dersleri talim ve telkin edebilir
EN BÜYÜK NİMET AKIL 
Cebrail (as) aklı,haya'yı ve imanın Adem(as) 'a getirip dedi ki: ya adem! Allah-u Teâlâ sana selam ediyor, getirdim Şu üç hediyeden birini kabul etmene Emir buyurdu. Âdem (as): getirdiğin Şu üç hediyeden aklı kabul ediyorum deyip aklı aldı.
Hakiki Müslüman, Allah-u Teâlâ’nın kendisine bahşettiği aklı sayesinde nereden geldiğini nereye gideceğini bilir. Allah'ın emirlerine Resulullah'ın sünneti saniyesine uyar kulaktan dolma bilgiler değil aklı ihlas-ı sayesinde işin derinliğini kavrar. Kulluğu icabı ne ise tam teslimiyetle ona yönelir. Öylece son nefesine kadar inandığını yaşayarak ömrünü tüketir.
Nebi (s a v) : hadisi şeriflerinde: akıllı Allah'a inanan peygamberini tasdik eden ve ibadetlerin hakkıyla yerine getiren hayatına uygulayan kimsedir buyuruyorlar.
Tekrar bir hadisi Şerif'te akıllı nefsini hesaba çeken ölümden sonra lazım olacak şeyleri yapan kimsedir.
Akıllı son nefesinde kelime-i şehadetin söyleyenlerdir.
Not: akıllı olanlar için son nefesinde şu ayete muhatap oluyor.
Ancak Müslümanlar olarak Can verin.(ali İmran 102) (huseyn alıntı)

Bu yazı toplam 387 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar