1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

EKMEĞİ ONA VER
Peygamber efendimiz (s.a.v.)'in  zevcesi hazret-i Ayşe (r.a.)'nın oruçlu oldukları bir gün bir yoksul gelip
kendisinden yiyecek istedi!  Ayşe (r.a.) 'nın evinde bir somundan başka bir şey yoktu! 
Hizmetçisine:
-Ekmeği ona ver! Dedi. Hizmetçi: -Akşam iftar edeceğiniz başka bir şey yok! Dedi. Hazret-i Ayşe (r.a.):
-Sen ekmeği ona ver! Dedi. Hizmetçi, hâdisenin devamını şöyle anlatıyor:
-Hazret-i Ayşe  (r.a.)' nın emri üzerine ekmeği o fakire verdim! Akşam olunca birisi bize bir parça pişmiş koyun eti gönderdi! Hazret-i Ayşe (r.a.) beni çağırdı ve: -Buyur ye!  Bu, senin ekmeğinden daha lezzetlidir! Dedi.  Ayet-i kerimede:
"...Sadakaları Allah alır!..." (et-Tevbe, 104) buyrulur.
Cenabi-ı hak kulun kalbî kıvamına göre ihsanda bulunur!
O KENDİNİ İÇKİYE VERDİ
Kâmil bir mümin, günahkâra değil, günaha düşmandır! Dolayısıyla günaha duyduğu nefreti,  günahkâra taşırmaz! Bilâkis günahkârı, kendisini o günahtan korumakta acze düşmüş, yaralı bir kuş gibi merhamete muhtaç görür! Onu nefret veya hakaretle dışlamak yerine, rencide etmeden, zarif bir üslûp ile ikaz ve irşat etmeye çalışır! O kardeşini, düştüğü günah çukurundan kurtarıp nezih bir hayata kavuşturmak için, ona yardım elini uzatır! 
Af ve müsamaha ikliminde, onun gönlünü kazanmaya gayret eder! 
-Şam ehlinden, güçlü-kuvvetli, nüfuz sahibi bir kimse vardı!  Zaman zaman Hazret-i Ömer (r.a.) 'ın yanına gelirdi! Bir ara, Hazret-i Ömer(r.a.) o kimseyi göremez oldu! Çevresindekilere: "Falan zât ne yapıyor, artık görünmez oldu?" dedi. "Ey Müminlerin Emiri! O kendini içkiye verdi!"
Dediler. Hazret-i Ömer(r.a.) kâtibini çağırarak: “Yaz!" dedi. "Ömer bin Hattâb'dan falan kimseye! 
Selâm sana! Kendisinden başka ilâh olmayan, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, azabı çetin ve ihsanı bol olan Allah’a hamd ederim! O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur,  dönüş ancak O'nadır!" Hazret-i Ömer(r.a.), mektubu yazdırınca arkadaşlarına dönerek:
"Allah’a yönelmesi ve Allah’ın da tövbesini kabul buyurması için kardeşinize dua ediniz!" buyurdu.  O zât, Hazret-i Ömer(r.a.)'ın mektubunda zikrettiği: "(Allah) günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden,  azabı çetin olandır. ..." (el-Mü'min, 3) ayet-i kerimesini tekrar tekrar okudu ve:
"Allah beni hem azabıyla korkutmuş, hem de günahlarımı affedeceğini vaat etmiş!" diyerek ağladı ve tövbe etti! 
Hazret-i Ömer(r.a.) buyurur :" Bir kardeşinizin yoldan çıktığını, günaha saplandığını gördüğünüzde, onu doğru yola getirmeye, Allah’ın affından ümit var olmasını sağlamaya çalışınız! Tövbe nasip etmesi için Allah’a dua ediniz! Kendisine beddua ederek aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız!

Önceki ve Sonraki Yazılar