1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

SEN EKMEĞİ ONA VER
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 'in zevcesi Hazret-i Ayşe (r.a. )'nın oruçlu oldukları bir gün bir yoksul gelip kendisinden yiyecek istedi!  Ayşe (r.a.)'nın evinde bir somundan başka bir şey yoktu! 
Hizmetçisine: -Ekmeği ona ver! Dedi. 
Hizmetçi: -Akşam iftar edeceğiniz başka bir şey yok! Dedi. Hazret-i Ayşe (r.a.): -Sen ekmeği ona ver! Dedi.  Hizmetçi, hâdisenin devamını şöyle anlatıyor:
-Hazret-i Ayşe (r.a.) 'nın emri üzerine ekmeği o fakire verdim!  Akşam olunca birisi bize bir parça  pişmiş koyun eti gönderdi!  Hazret-i Ayşe (r.a.) beni çağırdı ve: -Buyur ye! 
Bu, senin ekmeğinden daha lezzetlidir! Dedi. 
Ayet-i kerimede:"...sadakaları Allah alır!..."(et-Tevbe, 104) buyrulur.
Cenabı-ı hak kulun kalbî kıvamına göre ihsanda bulunur!
GERÇEK KAHRAMANLIK İTAATTIR
Hazret-i Ömer(r.a.)'ın hilâfeti devriydi! İslam orduları kumandanı Halit bin Veli (r.a.)'a nasip olan
Kādisiye gibi art arda büyük fetihlerden sonra, halkın arasında yanlış bir telâkki yayılmaya başladı!
İnsanlar, zaferleri nasip edenin Cenab-ı hak olduğunu unutmuşçasına; "Hâlit, kumandan ise nasıl olsa kazanırız!" demeye başladı. Bu ifade; hem Canab-ı Hakk’a karşı bir gaflet, hem de Hazret-i Halit’in olmadığı savaşlarda mağlûbiyet demekti! Dolayısıyla; Hazret-i Ömer, böyle ifadeleri art arda işitince, hemen Hazret-i Halit’e mektup yazdı: “bundan sonra başkumandan Ebû Ubeyd’e bin Cerrah’tır, sen o'nun maiyetindesin!" dedi. Halit r.a.), mektubu aldı, öptü, başına koydu ve Ebu Ubeyd’e(r.a.)'ı çağırıp vazifeyi tebliğ etti; "ben de artık Sen’in emrinde bir neferim!" dedi. Ne alınganlık, ne haset, ne itiraz! Sadece itaat! İşte İslam zaferlerinin yegâne mayası ve gerçek kahramanlık: hiçlik dirayeti!
HERKES ATEŞİNİ DÜNYADAN GETİRİYOR
Onca değer verdiğin bedeninin başına neler gelecek diye kaygılanma! Ne olacak, nasıl olacak diye hiç üzülme! Çünkü Müslüman kardeşlerin senin için gerekenleri yapacaklar:
1- Elbiselerini bedeninden çıkaracaklar.
2- Bedenini yıkayıp gusledecekler.
3- Yeni elbisen olan kefeni bedenine giydirecekler.
4- Evinden dışarı çıkaracaklar.
5- Ve yeni evine, kabre götürecekler.
6- Cenaze merasimin için birçokları işlerini bırakıp gelecekler.
7- Özel eşyalarını toplayacaklar. Elbiselerin, çanta ve ayakkabıların, ne varsa hepsini seçip ayıracaklar; muvaffak olurlarsa onları sadaka olarak fakirlere dağıtacaklar...
Emin ol, sen öldükten sonra kimse işini gücünü bırakıp senin hasretini çekmeyecek. İşler ve ticaret kaldığı yerden devam edecek. Senin görevin bir başkasına devredilecek. Malın ve servetin bölüşülecek, mirasçıların hepsini sahiplenecek. Sen ise kazandığın o malların hepsinden tek tek hesaba çekileceksin...
Öldükten sonra senden alınacak ilk şey adındır.
O nedenle öldüğünde sana “cenaze” derler; kimse seni isminle çağırmaz. Sana namaz kılmak için geldiklerinde, adını sormaz, “Cenaze nerede?” diye sorarlar. Omuzlarında taşıdıklarında ve defnettikleri zamanda adını söylemez, cenazeyi tutun derler...

Önceki ve Sonraki Yazılar