1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

GÜNLÜK HAYATTA YAPILACAK SÜNNETLER! 
– Açık alanlarda namaz kılınırken, namaz kılanın önüne sütre dikmesi sünnettir.
– Ezan okumak İslâm’ın vazgeçilmez esaslarından ve sünnetlerinden biridir.
– Ezan okurken müezzinin “hayye ‘ale’s-salâh ve hayye ‘ale’l-felâh”larda sağa sola dönmesi sünnettir.
– Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.
– Camiye ve cemaate erken gelmek ve ilk saflarda yer almak sünnette teşvik edilmiştir.
– Seferî de olsalar mü’minlerin namazı cemaatle kılmaları sünnettir.
– Cemaatle namazı kısa tutmak ve hutbeyi uzatmamak, Peygamber Efendimiz ’in sünnetindendir.
– Cemaatle namaz kılarken safları sık ve düz tutmak sünnettir.
– Dağınık bir vaziyette olan saçını ve sakalını düzeltmek de sünnettir.
– Güzel koku sürmek sünnettir. Kadınların dışarı çıkarken koku sürünmeleri ise yasaklanmıştır.
– Cenazenin arkasından kabre kadar gitmek sünnettir.
– Cenaze namazı kılındığı zaman, hiçbir ayırım yapmadan ölen için içtenlikle dua edilmesi sünnettir.
– Cenazeyi teşyide, namazını kılmak ve kabre defnetmek farz-ı kifâye, bunun dışındaki hizmetler sünnet ve müstehabdır.
– Meşru ölçüler dâhilindeki dâvetlere icabet sünnettir.
– Dertlilere derman olmaya çalışmak, Efendimiz ‘in sünnetidir.
– Aksıran “el-hamdülillah” dediğinde, “yerhamükellah” diye ona hayır dilemek sünnettir. Bizim toplumumuzda çok kere karşılaştığımız aksırana “çok yaşa” demenin ve bunun karşılığında “sen de gör” gibi karşılık vermenin sünnetle ve İslâmî muaşeretle bir alâkası yoktur.
– Aksıranın ağzını eliyle veya mendille kapatması sünnete uygun bir davranıştır.
– Yemin edenin yeminini yerine getirmesine yardımcı olmak sünnettir.
– Musâfaha yapmak sünnettir.
– Yola çıkarken dua etmek ve zorluklarından Allah’a sığınmak sünnettir.
– Herhangi bir topluluktan korkan ve kendisine zarar vermelerinden kuşkulanan kimsenin dua edip Allah’a sığınması sünnettir.
– Cuma günü gusül abdesti almak, vücudun temizlenmesi gereken yerlerini temizlemek sünnettir.
– Cumanın farzından sonra câmide iki rekât, oradan ayrılıp evine gidince, evinde de ayrıca iki rekât namaz kılmak sünnettir. Herkes durumuna uygun olanı yapabilir.
(Kaynak: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Prof. Dr. Raşit Küçük, Riyâzü’s-Sâlihîn -Tercüme ve Şerh, Erkam Yayınları.)
EN CÖMERT İNSAN KİMDİR!
Peygamber Efendimiz ‘in cömertliği… İbn-i Abbas (r.a.) Hazret-i Peygamber’in cömertliğini şöyle anlatır: “Resûlullah insanların en cömerdi idi. O’nun cömertliğinin coşup taştığı zamanlar da Ramazan’da Cebrail’in (a.s.), kendisi ile buluştuğu vakitlerdi. Cebrail’in (a.s.), Ramazan’ın her gecesinde Peygamber Efendimiz ile buluşur, (karşılıklı) Kur’an okurlardı. Bu sebeple Resûlullah, Cebrail (a.s.) ile buluştuğunda, hiçbir engel tanımadan esen rahmet rüzgârlarından daha cömert davranırdı.” (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy 5, 6, Savm 7; Müslim, Fedâil 48, 50) İbn-i Abbas ve Ayşe (r.a.) şöyle rivayet ederler: “Ramazan ayı girdiğinde Resûlullah bütün esirleri serbest bırakır ve kendisinden bir şey isteyen herkese ihtiyacını verirdi.” (İbn-i Sa’d, I, 377) Hazret-i Cabir’in beyanı veçhile: “Kendisinden bir şey istendiğinde, «hayır» dediği vaki değildi.” (Müslim, Fedâil, 56) Peygamber Efendimiz ‘in ahlâkından biri de, isteyeni reddetmemek, hiçbir imkân yok ise, güler yüz ve güzel sözle onun gönlünü almaya çalışmaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar