1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

SEN MUHAMMED’İ (S.A.V.) NEREDEN ÖĞRENDİN?
Emîru’l-mü’minîn Ömer ibnü’l-Hattab (r.a.) anlatıyor: 
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: "Âdem (a.s.) zelle işlediği zaman,  - ‘Yâ Rabbi! Muhammed’in (s.a.v.) hakkı için beni affetmeni istiyorum’ diye yalvardı. Allah Teâla, - ‘Ey Âdem! Kendisini daha yaratmamışken, sen Muhammed’i (s.a.v.) nereden öğrendin?’ diye sordu. Âdem (a.s.), 
- ‘Yâ Rabbi! Sen beni yed-i kudretinle yaratıp ruhundan bana üflediğinde, başımı yukarıya kaldırdım. Arş’ın sütunlarında, ‘Lâ ilâhe illallah, Muhammed un rasûlüllah’ yazılı olduğunu gördüm ve bundan anladım ki, ismini kendi isminin yanında yazdığın kimse, yarattıkların arasında sana en sevgili olandır.’ Bunun üzerine Allah (c.c.) şöyle buyurdu: 
- ‘Ey Âdem, doğru söyledin. Muhakkak ki yarattıklarımdan bana en sevimli olan O’dur. O’nun hakkı için istediğinden ötürü seni bağışladım. Bilesin ki, eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım.” [Bkz. Hâkim, Müstedrek, II, 615; Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr, 1, 116. Yusuf Nebhanî, Huccetullahi ale’l-âlemin, s. 210]
Ayrıca değişik rivayetlerde atamız ilk insan ilk peygamber Âdem aleyhisselamın tövbesi ve o tövbenin kabulü anlatılırken, onun Cennet’te iken, Cennet’in her tarafında "Lâ ilâhe illallah Muhammed ün Rasûlullah" yazısını gördüğü bildirilir. [Hâkim, a.g.e; Kadı İyaz, Şifa, 1, 138] 
Bu rivayetlerde bir tenakuz/çelişki de yoktur. Çünkü Hz. Âdem’in, Muhammed (s.a.v.) ismini hem yaratıldığında Arş-ı a’lâ’nın üzerinde görmesi, hem de Cennet kapılarında ve Cennet’in diğer yerlerinde görmesi biribirine aykırı şeyler değildir. Ancak Muhammed (s.a.v.) ismini ilk olarak görmesi yaratıldığı zamanda olmuş, sonra Cennet’te de görmüştür denilebilir. [Geniş bilgi için bkz. Mevahib-i Ledünniyye (Osmanlıca), s. 2-3]
Yukardaki hadisin sonunda ayrıca, “Levlâke levlâke lemâ halaktü’l-eflâk (Eğer Sen olmasaydın kâinatı/sair varlık âlemini yaratmazdım.” [Aclûnî, Keşfu'l–Hafâ: 2, 232] hadis-i kudsîsinin tevsiki de söz konusudur. Böyle bir kutsi hadis var mıdır yok mudur, diye tereddüdü olanlara da cevaptır bir bakıma… 
Arş-ı A'lâ, “Yâ Rabbi! Muhammed’in (s.a.v.) hakkı için beni affetmeni istiyorum”, Âdem, Cennet, ‘Lâ ilâhe illallah, Muhammed ün, en sevgili, eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım,
HAKİKATTE FAKİRLİK, KALBİN HAK'TAN GÂFİL OLMASIDIR
Ebu Hâzim hazretlerine:
- "Servetin nedir?" diye sorduklarında:
- "İki şeydir; Biri Allah Teâlâ'dan razı olmak, diğeri de insanlardan müstağni kalmak!" buyurdu. 
- "Öyleyse fakirsin!" denilince de:
- "Yerler, gökler ve bunların arasındaki şeyler, Allah Teâlâ'nın mülkü iken ve ben de O (c.c) 'nun muhlis bir kulu iken nasıl fakir olurum!" cevabını vermiştir.
Hakikatte fakirlik, kalbin Hak'tan gâfil olmasıdır! 
Bir kalp, Cenab-ı Hak ile beraberlik nimetine sâhipse, dünyanın en zengini demektir! 
O (c.c) 'ndan uzak ise, en mahrumudur! 
Ey Allah'ım! Bizleri iki cihanda da Rizâ-yi Şerifin ikliminde yaşat. İzana nail olanlardan eyle...!

Önceki ve Sonraki Yazılar