1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

ÖLÜME HAZIRLANMAK.
Bir sahâbî Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’e: “Hangi mü’min daha akıllıdır Yâ Rasûlallâh?” diye sorduğunda Efendimiz(s.a.v.): “Ölümü çok düşünen ve ona karşı hazırlığını tamamlamakla meşgul olan kimsedir!  İşte gerçek akıllı insanlar onlardır!” buyurdu 
Hasan-ı Basrî Hazretleri bir cenazeye katılmıştı! Orada yaşlı bir zât gördü! Defin işlemi bittikten sonra ona:”Ey ihtiyar! Sana Allah için soruyorum; ne dersin, acaba vefat eden bu zât, şu anda dünyaya dönüp Salih amellerini artırmayı ve geçmiş günahlarına istiğfar etmeyi düşünüyor mudur?” diye sordu. O zât da hiç tereddüt etmeden: “Evet, tabiî ki düşünüyordur!” dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basrî Hazretleri: “O hâlde bize ne oluyor ki bu vefat eden kişi gibi düşünmüyoruz?”dedi ve yürüdü! Giderken şöyle diyordu: ölüm, ne müthiş bir nasihat!  Kalplerde hayat olsa, ne kadar beliğ ve tesirli bir öğüt, lâkin nidâ ettiği kimselerde hayat yok! Cenâb-ı Hak! İman ve Kur’an’ın feyz ve ruhaniyeti içinde  bir ömür yaşamayı, Müslüman olarak can verebilmeyi, cümlemize lûtf u keremiyle nasîb ve müyesser eylesin!
BEYAZİD-İ BESTAMİ HZ.LERİ VE KÖPEK
Bayezid-i Bistâmî bir gün yolda giderken yanından bir köpek geçiyordu. Köpek elbisesine değip necaset bulaşmasın diye, eteklerini toplayıp öyle geçmek istedi. O anda köpek Allah’ın izniyle dile gelip şöyle dedi: “Sen ne kadar da kibirliymişsin öyle. Şayet benden sana kir bulaşacak olsa eteğini üç defa yıkamakla temiz olur. Fakat senin etek toplayışındaki bu kibir kirini, korkarım yedi derya temizlemez”
Bunun üzerine Bayezid-i Bistâmî, köpeğe; Senin dışın pis, benim ise içim. Gel arkadaş olalım belki birbirimize faydamız olur.“ dedi. Bunun üzerine köpek dedi ki; “Seninle arkadaş olmamız mümkün değil. Çünkü halk Sana tazim eder, beni horlar. Seni gören ikramda bulunur, beni gören taşlar. Senin bir ambar buğdayın var, ama benim yarına yiyecek bir kemiğim bile yok. Ariflerin Sultanına selam olsun!” dedi ve boynunu büküp gitti.
Bayezid-i Bistâmî köpeğin bu cevaplarından dolayı kederlendi ve kendi kendine; “bir köpeğin yol arkadaşı olmaya bile lâyık değilim” diye hayıflanarak yoluna devam etti. ????Bir başka gün Bayezid-i Bistâmî, müridleri ile birlikte gâyet dar bir sokaktan geçiyorlarken, karşıdan bir köpeğin gelmekte olduğunu gördü ve geri çekilip köpeğe yol verdi. Müritlerinden birinin hatırına şöyle geldi: İnsanoğlu eşref-i mahlûktur.
Dolayısıyla hayvanlardan şereflidir. Ayrıca Şeyhimiz Sultân-ül Ârifîndir. Hal böyleyken şeyhimizin bu köpeğe yol vermesinin hikmeti acabâ nedir?O böyle düşünürken Bayezid-i Bistâmî ona dönerek buyurdu ki: “Bu köpek, lisân-ı hâli ile bana diyor ki “Sana Sultân-ül Ârifîn olmak hil’atini giydiren Allah, bana da köpeklik postunu giydirdi. Bunun üzerine ben de ona yol verdim.”

Önceki ve Sonraki Yazılar