1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

BİR BEDEVİNİN DUASI VE HZ. ÖMER
 Hz. Ömer (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)’in kabrini ziyaret eder:
Kabri önünde bir bedevinin dua ettiğini görür ve arkasında durup duasını dinlemeye başlar. Şöyle dua etmektedir bedevi: “Yâ Rabbi! Bu senin Habibin, ben de kulunum. Şeytan da düşmanın. Eğer beni bağışlarsan habibin sevinir, kulun kazanır, düşmanın üzülür. Beni bağışlamazsan habibin üzülür, düşmanın sevinir, kulun helak olur. Yarabbi! Sen habibinin üzmekten, düşmanını sevindirmekten, kulunu helak etmekten daha cömertsin. Yâ Rabbi! Araplar arasında asil insanlar vefat ettiklerinde kabri başında kölesini azat etme geleneği vardır. İşte Âlemlerin Efendisi vefat etti. Kabri başında Beni cehennemden azat et”. Bunun üzerine Hz. Ömer avazı çıktığı kadar: “Ya Rabbi! Bu Bedevi’nin Senden istediğini ben de istiyorum” diye bağırır. Sakalı ıslanıncaya kadar hıçkıra hıçkıra ağlar. Bedevî dayanamaz ve: Ey Müminlerin Emiri! Sen demi ağlıyorsun!
Yâ Rabbi! Merhametlilerin en merhametlisi! Bizi de, ana-babamızı da, sevdiklerimizi de, üzerimizde hakları olanları da cehennemden azat et. Ya Rabbi biz de bedevinin istediğini istiyoruz kabul eyle Allah’ım!
DÜNYADA SEVDİRİLEN 3 ŞEY. 
.Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Bana dünyadan üç şey sevdirildi. Bunlar; 1. Kadınlar, 2. Güzel koku 3. Gözümün nuru da namazda kılındı.”
Öncelikle hadiste dikkat çeken bir husus “seviyorum” değil, “sevdirildi” şeklinde ifade edilmiştir. Bu da dünyanın gaye ve hedef değil, bilakis vasıta olması gereğine beliğ bir işarettir. Ayrıca hadiste ilk olarak kadınların zikredilmesi, İslam dininin kadına verdiği değeri ortaya koymaktadır. Zira önceki toplumlarda kadın, cennetteki yasak meyveyi yemesi sebebiyle günah işleyen bir varlık zannediliyordu. Oysa İslâm dini böyle bir düşüncenin katiyen doğru olmadığını ortaya koymuş ve kadına annelik payesi altında cenneti ayaklarının altına sermiştir.5 Hadiste zikredilen diğer bir husus ise namazdır. Zira namaz, ruhun gıdası olarak zatı itibariyle sevimli olmasından dolayı birinci cümleye bağlantılı olarak “namaz da sevdirildi” şeklinde gelmemiş, ayrı bir cümle olarak “namaz gözümün nuru kılındı” biçiminde ifade edilmiştir. Bu da namazın manevi boyutunu gösteren ayrı bir husustur.
????Rivayet edilir ki Peygamberimizin sadık dostu ve ilk halifesi Hz. Ebu Bekir (r.a) şunları söylemiştir: “Bana da dünyadan üç şey sevdirildi” Bunlar; 1. Hz. Peygamberin yüzüne bakmak. 2.Malımı Hz. Peygamber’in (İslâm) yolunda harcamak. 3. Hz. Peygamber’in yanında cihat etmek.    ????Hz. Peygamber’in ikinci halifesi ve Kur’an’a muvafık isabetli görüşleriyle şöhret bulan Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir: “Bana da dünyadan üç şey sevdirildi” Bunlar; 1.Emr-i bi’l-maruf (iyi olanı emretme, iyiliği ve güzelliği yaymaya çalışma). 2.Nehy-i ani’l-münker (kötülüğü yasaklama, kötülüğe karşı çıkma). 3.Hudûdullahı ikame etmek (Allah’ın koyduğu sınırları aşmamak). ????Hulefa-i Reşidinin üçüncüsü iffet abidesi, Peygamberimizin kızı Rukiye ve daha sonra da Ümmü Gülsüm ile evlenmiş olan ve bundan dolayı zinnureyn lakabını almış bulunan Hz. Osman (r.a) da şöyle demiştir: “Bana da dünyadan üç şey sevdirildi” Bunlar; 1.Yemek yedirmek. 2.Selamı yaymak. 3.İnsanlar uyurken kalkıp gece namazı kılmak. ????Hulefa-i râşidinin sonuncusu Hz. Fatıma’nın eşi, Hz. Hasan ve Hüseyin’in babası, “Haydar” lakaplı yiğit kahraman Hz. Ali (r.a) ise şöyle demiştir: “Bana da dünyadan üç şey sevdirildi”

Bu yazı toplam 660 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar