1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. REHBER BİLGİLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

REHBER BİLGİLERİ

A+A-

1.Misafire ikramda bulunmak. 2.Yazın sıcağında oruç tutmak. 3.Kılıç kullanmak (savaşmak).????Bu konuşmalara muttali olan vahiy meleği Cebrail (a.s)’ ın da şöyle söylediği nakledilmektedir: “Bana da dünyadan üç şey sevdirildi” Bunlar; 1.Zor durumda olanlara yardım etmek. 2.Yolunu sapıtmış olanlara doğru yolu göstermek. 3.Allah kelamı ile (Kur’an’la) vakit geçirmek. ????Hayır, ve rahmet meleği olan Mikail (a.s) da şunları söylemiştir: “Bana da dünyadan üç şey sevdirildi” Bunlar; 1. Tövbe eden genç. 2. Haşyetullah ile dolu bir kalp. 3. (Allah korkusundan) Ağlayan göz. ????Nakledilir ki Hanefi mezhebinin imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife (ö.150), yukarıdaki rivayete (konuşmalara) muttali olunca o da şunları söylemiştir: “Bana da dünyadan üç şey sevdirildi” Bunlar; 1. Gurur ve kibri terk. 2. Dünya ve mal sevgisinden hâlî (uzak) bir kalb. 3. Uzun gecelerde ilim için teheccüd (uykuyu terk). Teheccüd, gece kalkıp ibadet etmek demektir. İmam-ı Azam’a atfedilen yatsı abdestiyle sabah namazını kılma darb-ı meseli gece ibadetlerine yönelik bir teşvik olsa gerektir. ????Dört mezhep imamlarından İmam Malik doğrudan, diğerleri ise talebeleri vasıtasıyla Ebu Hanife’den istifade etmiştir. Dolayısıyla o, hem yaş, hem de ilim bakımından diğer mezhep imamlarının hocası mertebesindedir. Maliki mezhebinin imamı, Malik b. Enes (ö. 179) de şunları söylemiştir: “Bana da dünyadan üç şey sevdirildi”: Bunlar; 1. Peygamber toprağında bulunmak. 2. Dini ilimlerin (sünnetin) ihyası. 3. Hulefa-i Râşidinin yolunu takip. ????Şafî mezhebinin imamı, Muhammed b. İdris eş-Şafii (ö. 204) de şunları söylemiştir: “Bana da dünyadan üç şey sevdirildi” Bunlar; 1. Tekellüfü (zorlukları) terk etmek. 2. İnsanlarla münasebette nazik davranmak. 3. Tasavvuf ehline uymak. ????Hanbeli mezhebinin imamı, Ahmed b. Hanbel (ö. 241) de şunları söylemiştir: Bana da dünyadan üç şey sevdirildi: Bunlar; 1. Minnet (başa kakma) yapmadan vermek. 2. Mutmain (iman, ibadet ve zikirle doygunluğa ermiş) bir nefis. 3. Sünnete (Peygamber yoluna) uymak. 
????????????Şu halde bizler de “Rızâ”, “Takva” ve “İstiğna” yı dünyada kendimize sevdirilen üç şiâr edinebiliriz. Rıza; Memnun olma ve memnun etmeyi ifade eder ki Allah’ın Rızası her şeyden üstündür. O razı oldu mu bütün dünya küsse ehemmiyeti yoktur. Buna mukabil O küsse, bütün dünya razı olsa da kıymeti yoktur. Takvâ, Allah’ın emirlerine itaat edip, yasaklarından kaçınmak suretiyle O’nun azabından korunmaktır ki, itaatler (ibadetler) konusunda “İhlas’ı, mâsiyetler (günahlar) konusunda ise “terk ve sakınmayı ifade eder. Bu açıdan takva, bütün hayır kapılarını açan sırlı bir anahtar gibidir. İstiğna, Cenab-ı Hak’tan başka kimsenin minneti altına girmemek, elindekiyle kifayet etmektir ki bu da kanattır. Dolayısıyla istiğna, insanın Allah’tan başka hiçbir kimseye el açmaması, yüzsuyu dökmemesi; aç ve susuz kaldığı zamanlarda dahi halka arz-ı ihtiyaçta bulunmaması ve hayatını hep gönül zenginliği, gönül tokluğuyla iffet dairesi içinde sürdürmesi demektir. İşte tüm bu hasletler İslâm ahlâkı olan, Kur’an ve Peygamber yoludur.

Bu yazı toplam 486 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar