1. HABERLER

  2. KONYA

  3. Sarayların Önü Gibi Güzel, Sarayönü İlçesi
Sarayların Önü Gibi Güzel, Sarayönü İlçesi

Sarayların Önü Gibi Güzel, Sarayönü İlçesi

Bugün yolumuz Konya’nın yakın ilçelerinden birisi olan Sarayları önü kadar, güzel, düzenli ve gelişimde adımlarını hızlandıran, Konya’nı gelecekte mesire yeri olma yolunda ilerleyen Sarayönü’ne düştü.

A+A-

Gazetemiz İmtiyaz sahibi Yusuf Gürbüz ile Sarayönü’ne varmadan önce, en az Sarayönü kadar ihtişamlı, adeta bağlı bulunduğu ilçeyle iç içe girmiş, Ladikli Ahmet Hüdai’nin mezarını ziyaret edip, dua okudum. Türk- İslam alemine şefaat dileğinde bulunduk.

Sarayönü ilçesi Konya’ya yaklaşık 50 Km. uzaklıkta- Afyon- İzmir ve İstanbul Karayolunun gidişte sağ tarafında kalan şirin , küçük bir ilçedir.Ancak küçük dedikse bağrında iki tane devlet üretme çiftliği barındıran önemli bir ilçe merkezidir.

Şimdi tarihine kısaca bir göz atalım dedik ve ilk sorumuz Belediye Başkanı Nazif Solak’a sorduk. Başkanda bunları bize anlattı.

SARAYÖNÜ TARİHİ
Sarayönü’nde zamanımızdan 4000 yıl önce Hititlerin bulunduğu bilinmektedir. Daha sonraları Frigyalıların, Romalıların ve Bizanslıların eline geçti. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında tamamıyla Türk yurdu oldu.İlçenin kuruluşu hakkındaki tarihi bilgilere şehrin batısındaki Saiteli (Kaınhanı)ile güneyinde Ladik dağları eteğinde Bozok ili (Öziçi) adı ile bilinen iki kasaba halkı, Haçlı seferleri sırasında oturdukları yerler Haçlı ordusunun geçiş yolu üzerinde oldukları için, bu ordunun yağmasından kurtulmak istediler, bu sebeple inlerin bugünkü bulunduğu yukarı denilen yere göç ettiler. Çünkü inlerde emniyet ve saklanabilme imkânları mevcuttu. Böylece haçlı ordusunun yağmasından kurtulacaklardı, işte bu yüzden kasabalardan göç edenler Sarayönü’nün kuruluşunda öncü olmuşlardır. TOLOBASI adı ile bilinen bu inlerin o zamanlar hem sığınak hem de mesken olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Şehrin ismi de bu inlere bağlanır, büyüklüğü, konforu ve kullanışlı olması bakımından saraya benzetilen bu inlerden dolayı buraya SARAYİNİ denilmiştir. Bu zamanla SARAYÖNÜ olarak kullanılır olmuştur. Bir rivayete göre ilçenin ismi inlerin yanında bulunan saraya bağlanır. İlçenin toprakları ve yerleşme merkezi bu sarayın önünde olduğu için buraya SARAYÖNÜ denilmiştir. Yukarıdaki bu iki görüş de şehrin ismi hakkında akla yakın bilgi verir. İlçe önceleri Pir Hüseyin Camii çevresinde gelişmiştir. Bugünkü şehir merkezine kayması ise 1896 yılında 2. Abdülhamid zamanında; Anadolu-Bağdat-Hicaz demiryolları yapımı projesi çerçevesinde demir yolunun geçmesi ile sağlanmıştır. İlçeden geçen demiryolu ve binası bir Alman firmasına yaptırılmıştır. Demiryolunun geçmesi ile birlikte ilçeye hareketlilik gelmiş bu durum milli mücadele yıllarında kendini göstermiştir. Halk da yeni yerleşim yerine iskele demeye başlamıştır. Sarayönü 1 Nisan 1959 tarihinde Kadınhanı ilçesinden ayrılarak ilçe olmuştur.

İLÇE HALKI DAHA ÇOK NEREDEN GELMİŞ ?
Sarayönün de yerleşik bulunan ve çevre köylerinden büyük bir kısmını oluşturan halkın Oğuz boyunun Türkmen obalarından olduğu yazılı tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır.İç Anadolu Bölgesinde Konya İl sınırları içinde bulunan Sarayönü önceleri Kadınhanı’na bağlı bir bucak iken 1959 yılında İlçe merkezi haline getirilmiştir. Kuzeyden Cihanbeyli, batıdan Kadınhanı, doğudan ise Konya toprakları ile sınırlıdır. Güney sınırını Ladik dağları meydana getirir. Yüzölçümü 770 m2 dir.Konya’nın Sarayönü’ne doğru yıllar içerisinde genişlemesiyle her geçen yıl Sarayönü-Konya arası mesafe kısalmaktadır. Nitekim Konya’da bulunan Selçuk Üniversitesi’ne ilçenin uzaklığı 35 km. civarındadır.

BEŞGÖZ HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ ?
İlçemizin 6 km kuzeyindeki Beşgöz gölünden doğar. Gölün dibindeki kaynak suları ile beslenir. Konuklar ve Gözlü Devlet Üretme Çiftlikleri ile Kökez ve Kolukısa köylerinin topraklarını sulamaktadır. Gelecekte burayı daha da güzelleştireceğiz ve yöresel bir mesire yeri yapacağız.
TARİH & TURİZM için ne söylersiniz

PİR HÜSEYİN CAMİİ Bu büyük camiinin Pir Hüseyin tarafından 1200 yıllarında yaptırılmış olduğu sanılmaktadır. 1899-1944 yıllarında tamir edilmiştir. Camiiye bugünkü görünüşü veren tamiri 1944 yılındaki tamiridir.. Mihrabı çinilerle süslüdür. Camiinin önünde Bizanslılardan kalma bir mezar kapağı vardır, bu kapağın üzerinde şöyle yazar. “AY BURAYA NUR
SAÇMIŞTIR, DOSTLAR BURADA SEVİNÇLE İBADAET EDECEKLERDİR, DÜŞMANLAR GÖRSÜN” * HATIP CAMİİ1656 yılında yapılmıştır. Önceleri küçük bir medrese idi, sonradan tamir görerek camii haline dönüştürülmüştür. Giriş kapısı üzerinde tarihi kitabeler vardır. Bunlardan başka ÇATAL ÇEŞMESİ ve HATIP ÇEŞMESİ vardır, bunlar üzerindeki yazılar henüz okunamamıştır.Hititler devrinde kurulan Halıcı kasabasında (Ladik) ve bir höyük yanında yakın zamanlarda kurulan Başhüyük kasabasında tarihi kalıntılara çok rastlanır.Ladik kasabasında Hititler ve Bizanslardan kalma mağaralar, su yolları, sütunlar ve sütun başlıkları, Mermer üzerinde yapılmış kabartmalar vardır. Başhüyük kasabasında höyüğün ve kasabaya 3 Km. uzaklıktaki ATLIHİSAR mevkisinin tarihi çağlarında çok eski bir yerleşme yeri olduğu sanılmaktadır. Bugün bu höyükler üzerinde yapılacak arkeolojik bir araştırma ve çalışma ile bu höyüklerin bulunduğu yerin tarihi değerini daha açık şekilde ortaya çıkaracaktır.Çeşmeli sebil kasabasının doğusundaki tepenin, Konuklar çiftliği arazisine girerken yolun solundaki DEDE TEPE’ nin ayrıca Haydar Bey’in Çiftliği ve Halepçik mevkilerinde hep birer höyük olduğu bilinmektedir. İlçemiz topraklarındaki höyüklerin bu derce çok olması, İlçemiz topraklarının geçmişinin tarihi zenginliğini gösterir. İlçemiz mesire yerlerinin başında Konuklar ve Gözlü TİM’ leri, Beş göz ve Evce kaya gelir. Ayrıca akarsu boylarındaki bahçeler halkımızın eğlenerek dinlenebileceği güzel manzaralı yerlerdir.ÇEVREDEKİ HÖYÜKLEREski çağlarda Sarayönü ve çevresinde bulunan höyüklerden bazıları Sarayönü' nün önemini bir kat daha arttırmaktadır. Kalkolitik çağdan demir çağınıda içine alacak şekilde; Başhöyük, Karatepe, Akdoğan Höyük, Konar Höyük, İbrahim Dede Höyük, Pazar Höyük, Zengi Höyük, Gamel Höyük, İrmelik Höyük, Ladik Höyük, Ertuğrul Höyük, Çeşmelisebil Höyük, Kuyulu sebil Höyük, ve Kurşunlu Kale Höyük yerleşmeleri bulunmaktadır.

MEŞHUR LADİK HALISI’NIN DURUMU NEDİR ?
İlçemiz MAHALLESİ OLAN Ladik’te halıcılık çok gelişmiştir. Halıcılık en çok ilçe merkezinde, Ladik ve Çeşmeli Sebil kasabaları ile Karatepe ve Konar köylerinde gelişmiştir. Halılar genellikle Bünyan halısı olarak dokunur. Bu halıların özelliği, ilmiklerinin sık, dokunuşlarının ince, desenlerinin ağır ve fiyatlarının yüksek olmasıdır. Yerli tip Sarayönü halısı ise genellikle iki parçalı 12 m2 genişlikte ve 5 göbekli olarak dokunur. İlmikleri kaba, desenleri sadedir, fiyatları da Bünyan tipi halılara göre ucuzdur.

Mahalleleri hakkında bilgi verirmisiniz ?
Ladik (Halıcı), Başhüyük, Çeşmelisebil, Gözlü, Kadıoğlu. KÖYLER : Ertuğrul, Karatepe, Kuyulusebil, Absarı (Değirmenli), Bakırpınar, Kurşunlu, Bahçesaray, Yenicekaya, Boyalı, Kayaören, Karabıyık, Özkent, Konar.

Başkanın bundan sonra bugünlere dönelim :
Biz göreve geldikten sonra alt yapıya önem vedik. İlçe merkezinde 120 bin metrekare sıcak asfalt yaptırdık. Ladik’te 45 bin, Ladik sanayisinde 20 bin metre kare asfalt yaptırdık. Diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız var. Yaklaşık 80 bin Km. kare kilitli taş döşemesi yapıldı.

Toki YAPIMI VARMI ?
İlçemizde 3. Etap TOKİ konutları yapılacak. Daha önce 283 konut tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca 250 konuk da Ladik mahallesinde var. 3. Etap TOKİ konutları için 489 konut yapılacak.Ancak şu anda 800 den fazla talep bulunmaktadır. Kurşunlu mahallesine 1. Etap için 250 toki konutu yapılacaktır.

Araç parkınız nasıl ?
Hibe olarak alınan 2 adet çöp kamyonu temin ettik.Bunun yanı sıra 2 adet kazıcı, yükleyici, 1 adet silindir, 2 adet kamyon, bir adet otobüs, bir adet yol süpürme makinesi gibi araçlar aldık.

İlçemizde DSİ’ninde ciddi ölçüde yatırımları bulunmaktadır. Ladik- Sarayönü dere ıslahı yapılacak. 2 köprü Ladik’te, 5 köprü merkezde yeniden inşa edilecektir.
Ayrıca ARGE ekibi kurduk. Bunlarda ilçenin ihtiyacı olan projeleri üretmektedirler. 26 mahalle var. Bir uçtan bir uca inlenin genişliği yaklaşık 130 Km. dir. Büyükşehir Belediyesinin de bu konuda büyük yatırımları bulunuyor.

HEDEFLERİNİZ NELERDİR ?
Göreve geldiğimizden bu yana hedeflerimizi tutturduk. Yeni hedeflerimiz ise bir Belediye binası yaptırmak, birde çok amaçlı bir salon yaptırıp Sarayönü halkının kullanımına sunmaktır.
Eğitim ve öğretim konusunda ise sıkıntımız yok. Okul ve öğretmen açığımız bulunmuyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakan yardımcısı Orhnn Erdem beye teşekkür ederim.

SPOR YATIRIMLARINI ANLATIRMISINIZ
İlçemizde iki futbol takımı var. Sarayönü Belediyespor birkaç yıldır 3.ligin kapısından döndü. Mücadelemizi sürdüreceğiz.Ayrıca Sarayönüspor var. Onlarada yardımcı olmaktayız.
İlçede maliyeti yaklaşık 1 milyon 300 Tl. olan sentetik çim sahamız yapıldı.
Kapalı spor salonu kullanılır duruma getirildi.

Ayrıca Ladik hanı restorasyon çalışması ise devam ediyor.
İlçemizde botanik park ve ormancılık alanı geliştirilmiştir. 12 bin fidan dikimi yapılmıştır. Bu ç fidanlar Selçuklu ve büyükşehir belediyesinden temin edilmiştir. Spor yatırımlarırda Spor toto müdürlüğünden destek aldık.

SOSYAL ÇALIŞMALARINIZ NASIL ?
İlçemizde tüm okul ve camilerin bakım ve tamiri yapılmaktadır.Ayrıca Öksüz, yetim ve gelir durumu düşük çocuklarımıza yardım edilmektedir.
Üniversiteli gençlerle sürekli iletişim halindeyiz. Yatalak hastalarımızda ilgileniyoruz ve onlara destek oluyoruz.
Ramazan ayında ise mahallelerimizde iftar programları düzenlemekteyiz. Bu iftar programlarında 10 binden fazla kişiye iftar yaptırdık.
İlçemize Raybüs seferleri konulmasına rağmen, yeterli ilgiyi görmediğinden iptal edilmiştir.
Pazar yerini üzeri kapatılma çalışmalarımız var. Ayrıca Kadıoğlu ve Başhüyük mahallelerinde kanalizasyon çalışmaları yapılacaktır. Organize sanayi bölgesi kurulması için girişimlerimiz olumlu yöndedir. Dedi.

Bizde kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ettik ve Sarayönü’den dolu dolu bilgilerle ayrıldık (DURSUN SEYİS)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.