1. YAZARLAR

  2. Ahmet Turan

  3. ŞEKER STRATEJİK SEKTÖR
Ahmet Turan

Ahmet Turan

Yazarın Tüm Yazıları >

ŞEKER STRATEJİK SEKTÖR

A+A-

Yabancı şirketlerin ‘ne i düğü belirsiz’ tatlandırıcı sektörlerinin ülkemizdeki pazar paylarını arttırmak için pancar üretimi üzerinde yaptıkları baskı ve oyunları bozmak için, Konya Şeker gibi üreticisi ve idarecisi yerli ve milli olan şirketler şekerin stratejik sektör olduğu konusunda  muhataplarını, yıllardır uyarırlar.
Ülkemizde şeker pancarı üretimi, aslında tarımın bel kemiğini de oluştururken tarıma dayalı sanayi işletmelerinin de ilklerinden olanıdır. 
Ekonominin olmazsa olmazı ‘üretim istihdam ve ihracat’ bu sektörde kendisini daha iyi bulmuştur.
Şeker fabrikaları hem çiftçinin, hem de işçinin ekmek kapısıdır.
Recep Konuk yönetimindeki Konya Şeker,40’a yakın ilave tesisle bu sektörün ekonomideki önemini Türkiye ye göstermiştir. 
Pancar çiftçisi avans, ya da ürün bedeli aldığında piyasa bunu birden fark eder.
Şimdi şeker fabrikalarının birçoğu özelleşti.
Hayırlı olsun.
Ancak bu özelleşme sonucu pancar üretimi ile ilgili izlenecek politika konusunda çiftçinin endişeli bekleyişini Pankobirlik yaptığı açıklama ile paylaştı.
Çiftçinin sesini ileten bu açıklama umarım dikkate alınır. 
İşte açıklamadan bazı bölümler.
 "Ülkemiz şeker sektörü gerek yapısal ve gerekse özelleştirme süreci nedeniyle hızlı bir değişim yaşamaktadır. Sektörde rekabetçi bir yapının ortaya konulabilmesi de pancarın tarlaya ekilmesinden, şekerin sofraya gelinceye kadar ki tüm üretim aşamalarının sıkı takibinin ve denetiminin yapılmasıyla mümkün olacaktır. 
Şekerpancarı ve şeker üretimi ülkemiz için milli ve stratejik bir sektördür. Bu açıdan öncelikli husus şeker pancarı üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Özelleştirme ihale şartnamesinde yer alan ve şirketlerin fabrika hinterlandı dışından da pancar teminini mümkün kılan hüküm, pancar çiftçisinin bölgesel pazar güvencesini ortadan kaldırmakta bu durumda tarımsal üretimde sürdürülebilirlik açısından tehdit oluşturmaktadır. 
Sektörün geleceği açısından bir diğer önemli husus ise, şirketlere yurt içi ihtiyaç kadar şeker üretim ve pazarlama kotası verilmesine rağmen, pazarlama yılı sonunda şeker stoku oluşması sektörün pazarlama ve denetim ile ilgili önemli sorunlarının olduğunu işaret etmektedir. 
Sektörün mevcut sorunların çözümüne odaklanması gerekirken, yeni sorunlara yol açacak talep ve beklentiler yüzünden sektör vakit kaybetmektedir. Özelleştirilen fabrikaların ham kamış şekeri ithal edip, rafine şeker üretme konusunda çalışma yaptıkları yönündeki duyumlar pancar üretimini sekteye uğratacaktır.
Sonuç olarak bir kez daha hatırlatıyoruz ki; Pancar üretiminden vazgeçersek ve biz şeker üretemezsek, o şeker dünyanın her tarafında pahalı olur. Bu nedenle kendimiz üreteceğiz, dışarıya bağlı olmayacağız ve karnımız tok başımız dik duracağız. Dile getirdiğimiz sektörün geleceğini olumsuz etkileyen konularla ilgili gerekli çalışmaların ve müdahalelerin vakit geç olmadan yapılmasının zaruret arz ettiğini kamuoyu nezdinde ifade ediyor, ülkemiz menfaatleri ve 1,5 milyona yakın çiftçi ortağımız adına bir görev olarak görüyoruz."

Önceki ve Sonraki Yazılar