1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. SELAVAT OKUMANIN FAZİLETLERİ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

SELAVAT OKUMANIN FAZİLETLERİ

A+A-

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır." [Tirmizi, Salât 357]
1. “Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.” (Nesei, Sehv, 55)
2. “Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” (Nesei, Sehv, 46)
3.“Kim bana tek bir defa salât u selâm getirirse, Allah da ona on defa salât eder.” (Dâvud, Vitr, 26; Dârimî, Rikâk, 58)
4."Gerçek cimri, yanında anıldığım hâlde bana salâvat etmeyendir.” (Tirmizi, Daavât, 110)
5. Bir gün Resûlullah sevinçli olarak geldi. Kendisine: “Sizi sevinçli görüyoruz!” denilince, şöyle buyurmuşlardır: “Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: “Ey Muhammed! Rabb'in diyor ki:
“Sana salât eden herkese benim on rahmette bulunmam, selâm eden herkese de benim on selâm etmem sana (ikram olarak) yetmez mi?” (Nesei, Sehv, 55)
6. “Allah benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslüman’ın yanında anıldım da bana salâvat getirdi mi, mutlaka o iki melek ona: “Allah seni bağışlasın” derler. Allah Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak: “Âmin” derler. Bir Müslüman’ın yanında adım zikrolunduğunda da bana salâvat getirmedi mi, mutlaka o iki melek: “Allah seni bağışlamasın.” der. Yüce Allah ve öteki melekler de o iki meleğe cevaben: “Âmin” derler.”
(Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 10/164–166)
Hazreti Ömer Radıyallahu Anh diyor ki: "Öğrendiğime göre dua yerle gök arasında bir yerde asılı kalır, Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem)'e salat-ü selam getirmedikçe onun hiçbir cümlesi göğe yükselmez." (Tirmizi)
Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki:
"Üzerime Salâvat-ı Şerife getiren kimseleri melekler rahmetle anar, meleklerin rahmetle andıkları kimseyi Allahü Teâlâ affeder. Allah'ın affetti i kimse için bütün varlıklar rahmet okurlar."
"Üzerime bir defacık Salâvat-ı Şerife getiren kimse için Allah Teâlâ görevli meleklere: Bu kulumun üç gün içerisinde meydana gelen günahlarını yazmayınız emrini verir."
"Üzerime bin defa Salâvat getiren kimseye Allahü Teâlâ ile azab etmez."
"Cibril bana: Ya Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) Sana senden önce hiçbir kimseye getirmedi im bir müjde ile geldim. Allah Teala senin için söyle buyurdu:
Ümmetin den kim ayakta iken üç defa Salâvat getirirse, oturmadan önce Allahü Teâlâ bağışlar. Otururken üç defa getirirse kalkmadan Allah'ın affına mazhar olur, buyurunca efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) bu müjdeler üzerine şükür secdesine kapandı." 
"Kim sabahları üzerime onar defa Salâvat getirirse kırk senelik günahı silinir."
"Cuma günü üzerime yüz defa Salâvat getirenin seksen yıllık hatalarını Allahü Teâlâ affeder."
"Üzerime Cuma günü veya gecesi yüz defa Salâvat okuyan kimsenin yüz türlü haceti kabul edilir."
"Bin defa üzerime Salâvat getiren ölmeden önce cennetle müjdelenir."
"Cebrail Aleyhisselâm bana gelerek: Ey Allah'ın Resulü, senin üzerine Salâvat getiren kimse için yetmiş bin melek istiğfar getirir, buyurdu."
"Üzerime getirilen Salâvat sırat üzerinde bir nurdur."
"İnsanların bana en yakını üzerime en çok Salâvat getirenidir."
"Allah'ın yeryüzünde gezen melekleri vardır. Ümmetimin üzerime getirdikleri Salatü selamları bana ulaştırırlar. Getirdikleri Salatü selam bana ulaşır ulaşmaz ben de onlar için istiğfar ederim."
"Üzerime Salâvat getirenlere kıyamet günü şefaatçi olurum. Salâvat getirmeyenden ise uzağım."
[Bu hadisler El Mustadraf2/283'ten tercüme edildi]

Bu yazı toplam 395 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar