1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. SEN’İ BU DERECE İBADETE SEVK EDEN NEDİR?
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

SEN’İ BU DERECE İBADETE SEVK EDEN NEDİR?

A+A-

Dostlarından biri, Mârûf-i Kerhî Hazretleri'ne: "ey Mârûf! Sen’i bu derece ibadete sevk eden nedir?"
Diye sormuştu. Hazret sükût etti! Arkadaşı ısrar ederek: “ölümü hatırlamak mı?" dedi. 
Mârûf-i Kerhî cevap verdi: "ölüm dediğin nedir ki?" "kabir ve âlem-i berzahı düşünmek mi?"
"kabir dediğin nedir ki?" arkadaşı yine ısrar ederek: "cehennem korkusu veya cennet ümidi mi?"
diye sordu. Bunun üzerine Mârûf-i Kerhî Hazretleri şu muhteşem cevabı verdi: "bunlar da nedir ki? 
Bu saydığın şeylerin hepsini elinde tutan zât-ı Kibriya öyle yüce bir Rab’dır ki, eğer o'na karşı derin bir muhabbet ve iştiyaka sâhip olabilirsen, bu dediklerinin hepsini sana unutturur! 
Allah ile aranda bir marifet, bir muhabbet meydana gelir ve bu sâyede o, saydıklarının hepsinden seni kurtarır!"
EN GÜZEL EDEB 
Kul için en faydalı Edep, dine bağlılık, dünyaya düşkün olmamak ve Rabbini tanımaktır. ( Hasan-ı Basri
Mevlâna Hazretleri ; “ İman nedir? “diye akıldan sordum. Akıl kalbimin kulağına dedi ki : “ İman edep dir..” Hz. Muhammed S.A.V. buyurdu: Din edeptir. Edep, insanın nefsini bilmesi, tanımasıdır. Kişi edebi koruyup gözettiği sürece şeytanın onda ümidi kalmaz. Şayet edebi terk ederse o zaman şeytan, onun sünnetlerine, farzlarına sonra da ihlas, yakîn ve imanına göz diker..
Edep hakkında söylenen sözlerden bazılarını alıyoruz.
Edep : Evliyaullahın delili ve Allah’a kavuşma vesilesidir.
Edep: Hakka giden yolun azığıdır. Edeb her şeyin başıdır.Ruhun terakkisi ancak edeble elde edilir. 
Edep: Şeytanı öldüren bir silahtır. Hakiki güzellik,ilim ve edeb güzelliğidir. 
Edep: Aklın dıştan görünüşüdür. Edebi terk eden arif değildir. 
Edep : Halik Teâlâ’nın sevdiği kullarına bahşettiği ilahi bir tılsım dır.
Edep: Sünneti Resûlullah’a uygun hareket etmektir.
Tasavvufun tamamı edeptir. Edeple varan, lütufla döner. 
Cenab-ı Hakk’ın rızası ancak edepli bir ubudiyetle elde edilir. 
Şair ne güzel söylemiş : 
Ehli diller arasında aradım, kıldım talep
Her hüner makbul imiş illâ edep illâ edep.
Edep; Bir taç imiş Nûr-u Huda’dan
Giy ol tacı, emin ol her beladan..
ALLAHI (CC) GÖRECEK 3 KİŞİ
Üç türlü insanın, Allah (c.c.)'ı göreceği, Ru'yetullâh'a nail olacağı müjdelemiştir:
-Saf ve samimî kalpler! 
-Gecenin karanlığında güneşi bulanlar, yani seherleri ihya edenler! 
-Ölüm ve ötesini hiç unutmayıp ömür boyu havf ve recâ, yani korku ve ümit arasında yaşayanlar! 
DOKUMACININ GÖZ YAŞLARI!
Ünlü bir dokumacı, dokuduğu kumaşı satmış. Daha sonra o kumaş parçasında bir kusur görülmüş ve geri çevrilerek bedeli istenmiş. Dokumacı parayı vermiş, fakat gözlerinden yaş gelmiş.
Sormuşlar: "Niçin ağlıyorsun? Kumaşı geri verdik diye ise üzülme. Alıp gidelim ve paranı geri verelim."
Dokumacı: "Hayır, kumaş için ağlamıyorum" demiş.
"Onun bir kusuru görüldü ve geri çevrildi. Fakat ya ömür boyu yaptıklarım Allah'a arz olunduğu zaman, böyle bir kusur yüzünden geri çevrilecek olursa, ne olur benim halim?
Ben bunu düşündüm de ağladım.
Hayat, kumaş gibi değil ki, düzeltilsin ya da tekrar dokunsun, sadece bir kere gelir ve geçer."
İNSANIN KIYAMETİ OLAN YEDİ ŞEY!
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
“Yedi şey gelmeden evvel, sâlih ameller işlemekte acele ediniz!
1. (İbadeti, helâl ve haram hudutlarını) unutturan fakirlik,
2. Azdıran zenginlik,
3. (Her şeyi) bozup perişan eden hastalık,
4. Aklı ve idrâki zaafa uğratarak saçma-sapan konuşturan ihtiyarlık,
5. Ansızın geliveren ölüm,
6. Gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal ve,
7. Kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz?
Kıyamet ise, belâsı en müthiş ve en acı olandır.” (Tirmizî, Zühd, 3/2306

Bu yazı toplam 432 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar