1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. TESBİHLERİN SEVÂBININ BÜYÜKLÜĞÜ
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

TESBİHLERİN SEVÂBININ BÜYÜKLÜĞÜ

A+A-

İlk defa “Sübhânallah” diyen Cebrâil Aleyhisselam’dır. Allâhü Teâlâ onu yarattığında Arş’a ve Arş’ın azametine baktı da hemen “Sübhânallah” dedi. (İnanarak ve ihlasla) Sübhânallah diyen kimse Cebrâil Aleyhisselâm’ın sevâbından nasibini alır.

İlk defa “Elhamdülillah” diyen Safiyyullah Âdem Aleyhisselam’dır. Hazret-i Âdem bunu, kendisine ruh üfürüldüğünde söyledi. Kim (inanarak ve ihlasla) Elhamdülillah derse Âdem Aleyhisselâm’ın nail olduğu faziletten nasibini alır.

İlk defa “Lâ ilâhe illallah” diyen Neciyyullah Nuh Aleyhisselam’dır. Tûfâna ve şiddetli belâya şâhit olduğunda söyledi. Kim (inanarak ve ihlasla) Lâ ilâhe illallah derse Nuh (a.s.)’ın nâil olduğu sevaptan hissesini alır.

İnsanlardan ilk defa “Allâhü Ekber” diyerek tekbir getiren Halîlullah İbrâhim Aleyhisselam oldu. Bunu, oğlu İsmâil Aleyhisselâm’a bedel olarak gönderilen koçu görünce dedi. Kim (inanarak ve ihlasla) “Allâhü Ekber” derse İbrâhim Aleyhisselâm’ın nâil olduğu feyzden bir feyze nail olur. Aminn ne güzel Müslüman olmak..Elhamdülillah  (Tefsîr-i Rûhul-Beyan)

EVVABİN NAMAZININ FAZİLETİ

Ammar b. Yâsir (r. anhümâ)’den şu hadis rivayet edilmiştir:

“Her kim akşam namazından sonra altı rekât namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah Teâlâ onun günahlarını mağfiret eder.”

Akşam namazının sünnetinden sonra iki ilâ altı rekat arasında kılınan nafile namaza da “evvabin” denilmiştir. Hz. Peygamber, akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılanın evvâbinden (günah işleyip, arkasından hemen tövbe eden kimselerden) sayılacağını bildirmiş ve arkasından da şu ayeti okumuştur:

“Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer salih kimseler olursanız, şüphesiz Allah tövbe edenleri affedicidir” (el-İsrâ, 17/25 ; bk. İbn Kesir, Tefsir, İstanbul 1985, V, 64, 65; Şürünbülâli, Şerhu Nüri’l-İzah, İstanbul 1984. s.74)

Hz. Sevbân’dan nakledilen şu hadis de, evvâbin namazının önemini belirtir:

“Allah Rasûlü, günün yarısından sonra namaz kılmayı severdi. Hz. işe, Ya Resulullah, sen bu saatte de mi namaz kılmayı seviyorsun? Dedi.

Resulullah (s.a.s.): “Bu saatte gök kapıları açılır ve Hak Teâla hazretleri, bu saatte kullarına rahmetle bakar. Bu namaz dem, Nuh, İbrahim ve İsa’nın devam ettikleri bir namazdır” buyurdular (el-Askalânî, Bulûgu’l Merâm, Terc. A. Davudoğlu, II, 48). Evvâbin namazının dört rekât olduğuna dair çeşitli hadisler nakledilmiştir. Akşam namazından sonra ve altı rekât kılındığına dair hadisler de nakledilir ve bunların uygulamada daha yaygın olduğu bilinmektedir (Tirmizî, Salat, 32 1).

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: Hz. Peygamber Evvabin namazına devam ettiği kadar Duha namazına devam etmezdi. (Hakim, fil-Mustedrek)

“Bir kimse Akşam namazından sonra hiç konuşmadan altı rekat namaz kılsa, o namaz (sevap bakımından) on iki senelik ibadete denk olur.” (Tirmizi, Mevakit, 204

Bu yazı toplam 405 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar