1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. TÜİK gençlik istatistikleri 2015 verilerini paylaştı
TÜİK gençlik istatistikleri 2015 verilerini paylaştı

TÜİK gençlik istatistikleri 2015 verilerini paylaştı

TÜİK Gençlik İstatistikleri 2015 verilerini paylaştı. 2015 ADNKS’ye göre nüfusu 762 bin 321 olan Erzurum’da 15-21 yaş aralığındaki genç sayısı 153 bin 596 olarak bildirildi.

A+A-

İlde yaşayan genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 20.1 olarak hesaplandı. Erzurum genç nüfus sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 23’üncü oldu. 


ERZURUM, GENÇ ERKEK VE GENÇ KIZ SAYILARI
153 bin 596 gencin yaşadığı Erzurum’da genç erkek nüfusu 77 bin 593, genç kız nüfusu ise 76 bin 3 olarak kaydedildi. Toplam nüfusu içinde yüzde 20’lik oranda genç barındıran Erzurum’da, genç nüfus toplamında erkek nüfus yüzde 50,51, kadın nüfus yüzde 49,48’lik oran oluşturdu. Toplam nüfusta ise Genç erkek payı yüzde 10,1, genç kız payı ise yüzde 9,96 olarak ölçüldü.

GENÇ NÜFUS VERİLERİ
TÜİK verilerinde genç nüfus sayısı Erzurum’da 153 bin 596, KUDAKA istatistik Bölgesinde 212 bin 405, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 451 bin 564, Doğu Anadolu Bölgesinde bir milyon 225 bin 734, Türkiye’de ise 12 milyon 899 bin 667 olarak kaydedildi. Erzurum’un Türkiye toplamında genç nüfus payı ise yüzde 1,19 olarak kaydedildi.

ERZURUM VE BÖLGESEL DAĞILIM
Genç erkek sayısı Erzurum’da 77 bin 593, KUDAKA istatistik Bölgesinde 108 bin 574, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 237 bin 611, Doğu Anadolu Bölgesinde 649 bin 3, Türkiye’de 6 milyon 606 bin 531; genç kız sayısı ise Erzurum’da 76 bin 3, KUDAKA istatistik Bölgesinde 103 bin 831, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 213 bin 953, Doğu Anadolu Bölgesinde 576 bin 731, Türkiye’de 6 milyon 293 bin 136 kişi olarak bildirildi.

TOPLAM NÜFUSTA GENÇ NÜFUS PAYI VE ERZURUM
Erzurum toplam nüfus içinde genç nüfus oranı bakımından Türkiye ve KUDAKA istatistik Bölgesi ortalamasını geçti, Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamasının ise gerisinde kaldı. Toplam nüfus içinde genç nüfus oranı Erzurum’da yüzde 20.1, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 19.96, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 20.56, Doğu Anadolu’da yüzde 20.62, Türkiye’de yüzde 16.4 olarak tespit edildi.

ERZURUM’UN GENÇ NÜFUS PAYI
Erzurum’un genç nüfus payı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 72,31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 34,0, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 12,53; genç erkek nüfus payı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 76,4, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 32,65, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 11,9; genç kız sayısı payı ise KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 73,19, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 35,52, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 13,17 olarak değerlendirildi.

BÖLGE İLLERİ GENÇ NÜFUS DAĞILIMI
Doğu Anadolu Bölgesinde genç nüfus sayısının en yüksek olduğu il Van, en az sayıda olduğu il ise Ardahan olarak belirlendi. Genç nüfus sayısı Van’da 242 bin 64, Erzurum’da 153 bin 596, Malatya’da 130 bin 145, Ağrı’da 122 bin 632, Elazığ’da 104 bin 643, Muş’ta 89 bin 57, Bitlis’te 74 bin 986, Hakkari’de 74 bin 229, Kars’ta 59 bin 905, Bingöl’de 55 bin 628, Erzincan’da 43 bin 361, Iğdır’da 38 bin 507, Tunceli’de 18 bin 866, Ardahan’da ise 18 bin 115 olarak açıklandı.

KONYA 6. SIRADA
Genç nüfusun en yoğun olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Konya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Kocaeli, Mersin, Hatay, Van, Kayseri, Samsun, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Balıkesir, Sakarya, Aydın ve Erzurum olarak bildirildi.

İSTATİSTİKLERLE GENÇLİK, 2015
Türkiye nüfusunun yüzde 16,4’ünü genç nüfus oluşturdu. Türkiye nüfusunun (78 milyon 741 bin 53 kişi ) 2015 yılında yüzde 16,4’ünü (12 milyon 899 bin 667 kişi) 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Bu nüfusun, yüzde 51,2’sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL HAKKARİ OLDU
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 26,6 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 24,2 ile Şırnak ve yüzde 23 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 13,3 ile Muğla, yüzde 13,8 ile Sinop, Balıkesir, Zonguldak ve yüzde 14,3 ile İzmir oldu.

EN ÇOK GENÇ NÜFUS GÖÇÜ ALAN İL KARABÜK OLDU
Genç nüfus net göç hızı incelendiğinde, en yüksek net göç hızına sahip olan il binde 76,6 ile Karabük oldu. Karabük ilini binde 49,5 ile Gümüşhane ve binde 37,8 ile Bolu izledi. Genç nüfusta göç veren iller incelendiğinde, en fazla göçü binde 57,1 ile Yozgat verdi. Bu ili binde 42,5 ile Muş ve binde 33,9 ile Iğdır izledi.

YÜKSEKÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI KADINLARDA YÜZDE 41,1’E YÜKSELDİ
Türkiye’de 2014/’15 öğrenim döneminde yükseköğretim net okullaşma oranı bir önceki yıla göre azalış göstererek yüzde 39,5’e düştü. Erkeklerde bu oran yüzde 38,9’dan yüzde 38’e düşerken, kadınlarda yüzde 40,9’dan yüzde 41,1’e yükseldi.
Ortaöğretim net okullaşma oranı ise bir önceki yıla göre artış göstererek yüzde 79,4’e yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 77,2’den yüzde 79,5’e, kadınlarda ise yüzde 76,1’den yüzde 79,3’e yükseldi.

GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI GENÇ ERKEKLERDEN DAHA YÜKSEK
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2015 yılında gençlerde işsizlik oranı yüzde 18,5 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 16,5, genç kadınlarda ise yüzde 22,2 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan düşerken, genç kadınlarda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,8 puan artış gösterdi.

İSTİHDAMDAKİ GENÇLERİN YÜZDE 50,1’İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
Gençlerde istihdam oranı 2014 yılına göre 0,7 puan artarak 2015 yılında yüzde 34,2 oldu. İstihdam edilen gençlerin yüzde 18,5’i tarım, yüzde 31,4’ü sanayi, yüzde 50,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

OBEZ GENÇLERİN ORANI ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ
Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre 2012 yılında obez gençlerin oranı yüzde 3,8 iken bu oran 2014 yılında yüzde 3,3’e düştü. Gençlerde obezlik cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha obez olduğu görüldü. Obez olan genç erkeklerin oranı 2014 yılında yüzde 3,2 iken genç kadınların oranı yüzde 3,5 oldu.

GENÇLERDE DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENME NEDENİYLE ÖLÜMLER DAHA FAZLA OLDU
Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre 2015 yılında gençler arasında en fazla ölüm oranı dışsal yaralanma ve zehirlenmelerde oldu. Genç erkeklerde dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölümler yüzde 57,7 oranında gerçekleşirken, genç kadınlarda bu oran yüzde 33,8 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle ölümler genç erkeklerde yüzde 11,1, genç kadınlarda yüzde 19 olarak gerçekleşti.

HER DÖRT GENÇTEN ÜÇÜ İNTERNET KULLANDI
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre 16-24 yaş arasındaki gençlerin İnternet kullanım oranı 2014 yılında yüzde 73 iken, 2015 yılında bu oran yüzde 77’ye yükseldi. Genç kadınlarda İnternet kullanım oranı 2015 yılında 5,7 puanlık bir artışla yüzde 68,9 olarak gerçekleşirken genç erkeklerde bu oran yüzde 85,1 oldu.

YURT DIŞINA EĞİTİM AMAÇLI GİDEN GENÇ KADIN ORANI DAHA YÜKSEK OLDU
Vatandaş giriş anketi sonuçlarına göre yurt dışına giden gençler arasında gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için giden gençlerin oranı 2014 yılına göre 3,1 puan artarak, 2015 yılında yüzde 47,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde 3,9 puan artışla yüzde 46,5, genç kadınlarda 0,7 puan azalışla yüzde 49,3 oldu.
Yurt dışına çıkan gençler arasında yurt dışına eğitim amaçlı gidenlerin oranı 2015 yılında yüzde 15,8 oldu. Bu oran genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3 puan artış göstererek yüzde 14,3 oldu. Genç kadınlarda ise bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 20,3 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN YÜZDE 63,8’İ MUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre gençlerin yüzde 61,2’si, 2014 yılında kendisini mutlu hissederken, bu oran 2015 yılında yüzde 63,8 oldu. Mutluluk oranı 2015 yılında genç erkeklerde yüzde 58, genç kadınlarda ise yüzde 69,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ KADINLAR SEVGİYE ERKEKLERDEN DAHA FAZLA DEĞER VERDİ
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 49,4 ile sağlık alırken bunu yüzde 21,6 ile başarı, yüzde 20,2 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırayı erkeklerde yüzde 26,6 ile başarı, kadınlarda ise yüzde 22,5 ile sevgi aldı.

GENÇLERİN YÜZDE 83’Ü GELECEKTEN UMUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre gelecekten umutlu olan genç oranı 2014 yılında yüzde 78 iken 2015 yılında yüzde 83 oldu. Genç erkekler 2015 yılında yüzde 83,1 oranında geleceklerinden umutlu iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 82,9 olarak gerçekleşti.

GENÇ KADINLAR AİLE BAKIMINA, GENÇ ERKEKLER İSTİHDAMA DAHA FAZLA ZAMAN AYIRDI
Zaman kullanım araştırması 2014-2015 sonuçlarına göre genç nüfus, bir gün içindeki toplam zamanının üçte ikisini temel faaliyetlere (9 saat 9 dakikasını uyku, 2 saat 44 dakikasını yemek, 2 saat 7 dakikasını istihdam, 1 saat 51 dakikasını eğitim vb.) ayırdı.
Kalan zamanının 2 saat 13 dakikasını TV izleme, radyo, müzik dinleme, 1 saat 46 dakikasını sosyal yaşam ve eğlence, 1 saat 52 dakikasını hanehalkı ve aile bakımına ayırdı. Diğer faaliyetlere (ulaşım, hobiler vb.) ise 2 saatten az zaman kullandı.
Genç erkekler bir gün içinde hanehalkı ve aile bakımına 34 dakika ayırırken, genç kadınlar bu faaliyete 3 saat 9 dakika ayırdı. Sosyal yaşam ve eğlenceye genç erkeklerin 1 saat 50 dakika, genç kadınların ise 1 saat 42 dakika ayırdığı gözlendi. TV izleme, radyo ve müzik dinlemeye genç erkekler ortalama 2 saat 6 dakika, genç kadınlar 2 saat 21 dakika ayırdı. İstihdama harcanan zaman genç erkeklerde 3 saat 4 dakika olarak gerçekleşirken genç kadınlarda bu süre 1 saat 10 dakika oldu.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.