Çuvala doldurdukları ayakkabılarla kaçarken... by hakimiyet-gazetesi