Dilek Bülbül

Dilek Bülbül

Bursa’da Bir Zaman: Emir Sultan

A+A-

Mevlânâ, Edebalî hamur yoğursa,
Türk anaları Ulu Çınar doğursa,
Erzurum'dan, Konya'dan gelse işaret,
Kutlu birliğe mekân, olur mu Bursa? diyerek nice şiirler yazılmıştır adına…
Şehrin ismi Uludağ eteklerindeki bir mevkii olan Prusa’dan gelir. Bursa… Antik çağlardan beri önemini tarih boyunca korumuştur ve bilindiği gibi Osmanlı’nın kutlu şehirlerinden biridir. Medreseleri, hanları, çarşılı köprüsü ve Muradiye’deki türbeleriyle “Erken Dönem Osmanlı Mimarisi”nin ruhunu yansıtmaktadır. Elbette ki güzelliğini ve yeşilliğini anlatmaya kelâm yetmez lâkin Yıldırım Bayezid Bursa’sına hayat veren Emir Sultan Hazretlerini de anlatmadan geçmek olmazdı. 
Kendisine “Kerametler Sultanı” denir. Şüphesiz; Allah’ın selâmına mazhar olan kişilerdendir. Asıl adı; Şemseddîn Muhammed’dir ve babası Emir Seyit Ali Külâl mutasavvuftur. Baba tarafından Türk olan Emir Sultan, anne tarafından da Seyyidî yani Peygamber soyundandır. Anadolu’ya gelişinin nedeni ise bir rüyaya dayanmaktadır. Rüyasında Hz.Peygamber ile Hz.Ali’yi yan yana oturmuş, kendisini de önlerine çömelmiş olarak görür. Hz.Ali O’na Allah’ın öğretilerini yaymak için Diyar-ı Rum’a gitmesini öğütler. Önünde üç kandil yanacağı ve hangisi sönerse orada kalacağı söylenir. Bunun üzerine Emir Sultan Buhara’dan bir kervanla yola koyulur ve Anadolu’ya geldiklerinde hakikaten kandiller O’na eşlik eder; Bursa’ya gelince kandil söner ve anlaşılmıştır artık burası mekân tutacakları yerdir. Emir Sultan Bursa’ya geldiğinde Bursa başkentti ve her türlü yolsuzluk vardı. Bunu düzeltmek ve dengeyi sağlamak için buradaydı. Bir taraftan baba mesleği çömlekçilikle meşgulken bir taraftan da mürit yetiştiriyordu. Kısa sürede ün kazandı ve saraydaki çocuklara Kur’an-ı Kerîm öğretti.
Evliliği ise yine bir rüya ile olmuştur. Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi Sultan bir gece rüya görür ve Hz. Allah O’na şefaat isterse Emir Sultan ile evlenmesini bildirir. Bunun üzerine Hundi Sultan Emir Sultan’a haberci gönderir. Emir Sultan:”Biliyorum” yanıtını verir. Yıldırım Bayezid sefer dönüşü kendisine biat ettiği Emir Sultanı kızı ile evlendirir. Bu evlilikten bir erkek iki kızı çocuğu olmuştur. Bir veba sonucu ölen Emir Sultan’ın türbesi tek kubbelidir. Ölümünün ardından eşi mezarının etrafını küçük bir bahçe ile çevirmiştir. Türbe 1845’te Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. 1868’de Abdülaziz döneminde ise tamir görmüştür. Burası manen bunalıma uğrayanların uğrak yeridir. 
Sonuç olarak; ziyaretiyle hemhâl olup, şefaatine nâil olmak dileğiyle….

Önceki ve Sonraki Yazılar