İLAN - T.C. - KARAPINAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

ESAS NO : 2022/617 Esas

DAVALI : RABİA GÜNEŞ Tunalı Sokak Ulu Irmak Mahallesi Kapı No:21/A Daire No :1 Meram/ KONYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 06/10/2023 günü saat: 14:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

  • Basın No: ILN01885486