Konya Çimento’dan hava kirliliği ve koronavirüs tedbirleri açıklaması

Konya Çimento’dan hava kirliliği ve koronavirüs tedbirleri açıklaması

Türkiye’nin önde gelen çimento üreticilerinden Konya Çimento Sanayi A.Ş. yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

A+A-

Fabrika Müdürü Ayhan İnkaya, Fabrika Koordinatörü Suat Boztaş, Çevre Müdürü Emre Ergüçlü ve Konya Hazır Beton Genel Müdürü Ali Umur, fabrikanın çevre yönetimi, pandemi sürecinde aldığı önlemler ve üretim sistemi hakkında bilgiler verdi. 

Firma ve fabrika hakkında kısaca bilgiler veren Fabrika Müdürü Ayhan İnkaya, “11.12.1954 yılında Türkiye Çimento Sanayi AŞ ve Türkiye İş Bankası tarafından işletmeye alınan fabrikamızın çoğunluk hissesi; Dünyanın önde gelen çimento üreticileri arasında yer alan Vicat Grubu tarafından 1991 yılında satın alınmıştır. Konya Çimento Sanayi AŞ kurulduğu günden itibaren doğası ve beşeri coğrafyası ile uyum içinde faaliyetlerini sürdürmüş ve çevre yatırımlarına ara vermeden devam etmiştir. Özellikle Vicat Grubu’nun çoğunluk hisselerini satın alması akabinde Çevre ve İnsan Sağlığı konusunda çalışmalara ağırlık verilmiş, yatırımlara yön veren fizibilite çalışmalarında bu iki unsur özellikle dikkate alınmıştır” dedi. 

Konya Çimento’nun çevre yönetimi ve aldığı tedbirleri anlatan Konya Çimento Çevre Müdürü Emre Ergüçlü şöyle konuştu;

“Çevre Yönetimi Faaliyetlerimiz aşağıda verilen ana başlıklar ile takip edilmekte ve süreç hammaddeden ürüne kontrol altında tutulmaktadır. Fabrikamızda yürütülen faaliyetler kapsamında tüm yasal gereklilikler karşılanmakta; Çevre İzin ve Lisans Belgemiz süresi içinde yenilenmektedir. Mevcutta 03.11.2022 tarihine kadar geçerli olan Çevre İzin ve Lisans Belgemiz alınma sürecinde hava kalitesi ve emisyon ölçümleri yapılmış, hazırlanan teknik dokümantasyon Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuş ve Konya Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan kontroller sonrasında fabrikamız Çevre İzin ve Lisan Belgesi yenilenmiştir.

Yukarıda bahse konu idari faaliyetlerin yanında; 2020 Yılında Şirket Ticari Sicilinde yapılan değişiklik ile Konya Çimento Sanayii AŞ, grup bazında yürüttüğü tüm faaliyetlere ve gerekli görülmesi halinde diğer paydaşlara Çevre Mevzuatı kapsamında Danışmanlık hizmet vermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bu yolla, Çevre İzin ve Lisans Süreci başta olmak üzere tüm teknik ve idari hususlara ilişkin yönetimin, fabrikamız bünyesinde çalışan uzman personel ile üst seviyeye çıkarılması amaçlanmıştır.

Yakıta ve hammaddeye alternatif kullanılan malzemeler ile doğal kaynakların korunması Çimento yarı mamulü olan klinkerin üretiminde, doğal kayaçlar olan kireç taşı (kalker), kil, tras ve demir cevherinin kullanıldığı fabrikamızda; Konya ve civar illerin sanayi kuruluşları tarafından üretim süreçlerinde atık veya artık olarak ayrılan bazı malzemeler alternatif hammadde olarak kullanılabilmektedir.

Yine klinker üretiminde yüksek ısı elde etmek amacı ile konvansiyonel yakıt olarak kullanılan yüksek kaloriye sahip kömür ikame olarak bazı atık türleri alternatif yakıt olarak kullanılabilmektedir. Alternatif yakıt olarak kullanılan atıklar marifeti ile çoğunluğu yurt dışı kaynaklardan temin edilen yüksek kalorili kömür ikame edilmekte; döviz ile satın alınan yakıtın ülkemiz cari açığına katkısının önüne geçilmektedir.

Alternatif hammadde kullanımı ile de; doğal kaynak olan hammaddelerimizin kullanımı oransal olarak azaltılmakta, çevreye zararı kaçınılmaz olan atıkların ilimizde ve bölgemizde güvenli yönetimi sağlanmaktadır. Çimento yarı mamulü olan klinkerin üretimi esnasında kullanılan karbonat esaslı hammaddeler, yakıt ve elektrik tüketimi neden ile doğrudan ve dolaylı olarak karbon dioksit oluşumu söz konusu olmaktadır.

Fabrikamızda alınan önlemler ile etkisi küresel olan iklim değişikliğine karşı yürütülen ulusal mücadeleye katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda; Birim kütle başına karbon dioksit salımı daha az olan alternatif yakıtların kullanımının arttırılması için teknolojik iyileştirmeler yapılmakta; Katkılı çimento üretim ve satışına öncelik verilerek klinker kullanım miktarı azaltılmakta, çimento kalitesi ve dayanımında ödün verilmeden karbon ayak izi daha az olan ürün üretilmekte; Yıllar içinde enerjiyi verimli kullanan ekipmanlar; mevcutları ile ikame edilerek birim ürün başına tüketilen elektrik miktarı azaltılmaktadır."

HAVA KALİTESİNE SIFIR ZARAR

Konya Çimento olarak bacaların son teknolojik sistem ile filtrelendiğini ve sürekli ölçüm yapıldığını dile getiren Ergüçlü şöyle devam etti;

“Klinker ve çimento üretim hattı kapsamında 2’si ana baca olmak üzere toplam 63 Emisyon Kaynağı bulunmaktadır. Söz konusu bacalarda çimento üretim teknolojisi için en verimli filtreleme sistemi olan torbalı filtreler kullanılmaktadır. İki ana bacanın yanında 61 tali bacanın kullanıldığı fabrika genelinde temel amaç, emisyonların kontrol altına alınması ve üretimin çevre ile uyumlu şekilde sürdürülmesidir.

Fabrikamız geneli bacalarda kullanılan torbalı filtrelerin toz tutma kapasitesi yüzde 99,6 ila yüzde 99,9 arasında olup, söz konusu filtrasyon sistemleri üretimin olmazsa olmaz parçalarıdır. Zira torbalı filtrelerin çalışmadığı ünitelerde üretim faaliyeti durmakta, filtre sisteminin arızası giderilmeden üretime başlanamamaktadır. Fabrikamız ana bacaları kaynaklı toz ve gaz emisyonları torbalı filtrelerden geçirildikten sonra baca çıkışında kurulu cihazlar ile sürekli ölçüme tabi tutulmaktadır.

Sürekli ölçülen emisyon değerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kullanılan yazılım ile çevrimiçi olarak sürekli izlenebilmektedir. Bacalarda ölçülen konsantrasyon değerlerinin hiçbir şart altında ve süreklilik arz edecek şekilde mevzuatta belirtilen limit değerleri aşımı söz konusu olmamaktadır.

Yukarıda belirtilen sürekli ölümlerin yanında iki yılda bir olmak üzere düzenli olarak hava kalitesi ve emisyon ölçümleri yapılmakta, ana baca ölçümleri üçer aylık periyotlarda ölçümler tekrarlanmakta, bu ölçümlere ilave olarak yasal zorunluluk bulunmamasına rağmen çalışanlarımızda kişisel maruziyet ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Tüm ölçümler akabinde sorun tespit edilmesi halinde yatırım ihtiyacı belirlenerek gerekli iyileştirmeler tamamlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak; fabrikamız bünyesinde baca gibi noktasal kaynaklarda yürütülen mücadele yanında, ocak ve stok sahaları ile tesis içi yollarda da tozumanın engellenmesi için bir dizi ilave faaliyet yürütülmektedir.Bu kapsamda; Ocak sahası (yol güzergahı) ve tesis içi yollarda sürekli olarak sulanmakta; Tesis içi yollar süpürge aracı ile temizlenmekte, toz oluşumuna müsaade edilmemektedir.

Kapalı Klinker Stokhol inşası Çevre Mevzuatı gerekliliklerini karşılamak üzere 2014 yılında tamamlanmıştır. Stokhol döneminin gerekliliklerinin üstünde; 150.000 metreküp kapasite ile inşa edilmiştir. Söz konusu stokhol başlı başına çevre yatırımıdır.”

Atıksu önlemlerine de değinen Ergüçlü, fabrika bünyesinde endüstri faaliyetleri kaynaklı atıksu oluşmadığını, tüm izinlerini bu doğrultuda alan fabrikanın müştemilatı içinde oluşan evsel atıksuların, alınan izinler dâhilinde Konya Büyükşehir Belediyesi atıksu toplama sistemine verildiğini dile getirdi. 

Yeşil çevre hassasiyete sahip bir yönetim anlayışına sahip olduklarını da belirten Emre Ergüçlü, fabrika içerisinde toplam 150 bin ağaç bulunduğunu ifade etti. 

PANDEMİ SÜRECİNDE TEDBİRDEN TAVİZ VERİLMEDİ

Pandemi sürecinde aldıkları tedbirleri de sıralayan Ergüçlü, “Pandemi süreci başlangıcından günümüze titizlikle takip edilerek çalışanlarımızın korunması ve bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Fabrika bünyesinde ofisler, vardiya odaları, çalışanların kullandığı banyo, yemekhane, misafirhane ve araçlar haftalık periyotlarda dezenfekte edilmektedir. Personelin bulunduğu tüm bölgelere el dezenfektanları yerleştirilmiştir.

Tesis Giriş ve Kontrol Prosedürü oluşturulmuş, fabrika girişinde gelen misafirlerin ateşleri ölçülmekte veya termal kamera kontrolünden geçirilmektedir. Evden çalışma programı hazırlanarak teknik ve idari personelin bir bölümü nün uzaktan çalışması sağlanmıştır. Kronik rahatsızlığı bulunan personelin evden çalışmasına olanak sağlanmış, evden çalışması mümkün olmayan bir görev ifa ediyorsa idari izinli sayılmıştır.

Salgınla mücadele prosedür ile hastalığın olası seyri hakkında alınacak tedbirler bir dizi kurala bağlanmış, risk değerlendirmesi ve acil durum dokümanları revize edilmiştir. Vicat Merkez’den gelen dokümanların yurt içi faaliyetlerde kullanımı sağlanmıştır. El broşürleri hazırlanarak 14 Temel Kural, El Yıkama Teknikleri ve Virüs hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları tarafından hazırlanan eğitim materyalleri ile tüm beyaz yaka personel tarafından farklı konularda eğitimler düzenlenmiştir. Maske atıklarının yaratabileceği ilave riskler nedeni ile özel toplama noktaları oluşturulmuştur. Yemekhane kapatılarak kumanya sistemine geçilmiştir” dedi.

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.