Mustafa ÖZYURT
Mustafa ÖZYURT

Bahsi Geçen Kerametlerinden Birisi

25 Nisan 2022
3 dk Okuma
5 ay önce
Bahsi Geçen Kerametlerinden Birisi

Kral, bir gece bir rüya görür ve sabah uyandığında rüyayı unutur ve içine bir sıkıntı girer. Ülkenin tüm falcıları ile sihirbazların gelmesini emreder. Fakat hiçbiri Kralın rüyasını Krala anlatamaz. Bunun üzerine Kral, Danyal Peygamber ve arkadaşlarını rüyasını yorumlamak için huzuruna çağırtır ve gördüğü rüyanın ilmi ve yorumunu ister.

Danyal Peygamber rü’yayı şöyle tabir eder ve anlatır:

Sen büyük ve parlak bir heykel gördün. Bu heykel önünde duruyordun ve heykel çok korkunç görünüyordu. Heykelin başı has altından, göğüs ve kolları gümüşten, karnı ve kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kısmı da balçıktandı. Sen heykeli hayretle seyredip, durduğun sırada, Allah onun üzerine gökten bir kaya saldı ve heykeli parçaladı. Bu nedenle sen rüyanı unuttun.

Danyal Peygamber, Kral’a anlatmaya devam ediyor;

Ey Kral, kralların kralı, Allah sana kuvveti, kudreti ve izzet vermiştir. İnsanoğullarının oturduğu her yerde, kırın hayvanları ve gökteki kuşları senin eline vermiştir. Seni bunların üzerine hükümdar etmiştir. Altından olan baş sensin. Senden sonra senden aşağı bir krallık çıkacak ve bu Krallık bütün dünya üzerinde saltanat sürecek. Daha sonra üçüncü bir krallık çıkacak. Dördüncü krallık demir gibi kuvvetli olacak. Çünkü demir her şeyi parçalar.

Ayak parmaklarının bir kısmı demirden ve bir kısmı balçıktan olması, krallığın bir kısmı kuvvetli bir kısmı zayıf olacak. Senin görmüş olduğun ve üzerine gökten Allah’ın salıp heykeli yere seren kaya ise, Allah’ın (semadan indireceği kitapla) Ahir zamanda göndereceği bir peygamberdir ki o hepsini ufaltacak, emir onun olacak, ona varıp dayanacaktır “dedi.

Bunun üzerine 11.Nabukadnezar Danyal Peygamberi Babil eyaleti üzerine bir yönetici yaptı ve arkadaşlarını da yardımcı olarak atadı.

BOLLUK VE BEREKET GELİR

Bir kıtlık döneminde, başkentti Tarsus olan Kilikya Kralı Syenessis Danyal Peygamberi Tarsus’a davet eder. Peygamberin Tarsus’a gelişiyle birlikte Tarsus’a bolluk ve bereket gelir. Tarsus’a bolluk ve bereketin geldiğini gören halk Danyal (A.S) in geri gitmesine izin vermezler ve Peygamber ölünceye kadar Tarsus’ da yaşar.

Danyal Peygamberin üzerinde bulunan türbeye ek olarak 1857 yılında Makam Camii inşaatı yapılır. Buradaki camiye Makam adının verilmesi, bu yerin yüzyıllardan beri kutsal bir yer olarak halk tarafından benimsenmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu ilçemiz de, Şimdiki ismiyle Ramazanoğlu (Ulu)Camii isminde tarihi bir cami bulunmaktadır. Bu caminin bir bölümünde Âdem babamızın oğlu Şit peygamberin makamı, Lokman a.s.n makamı ve Abbası halifesi Harunurreşidin oğlu Halife Me’munun kabri şerifleri var. Avlusundaki direkte ustanın bir yazısı vardır. Yani mimar o yazısında:

” Bunu yazana Allah rahmet eylesün. Yazan zat önce kendi kendine rahmet dileyerek başlamış ve devam ediyor, yarın olup malı mülkü harap, alagöz siyah saçlar olur turap, ilimsiz gerekmez bana dünya hayatı. İlim ile nasıp eyle cenneti”  diyerek gayet manidar hatıra bırakmıştır ustamız. ( Tarih 1135 ).

Bu tarihi mabedimiz, Selçuklu dönemine aittir.  Direğindeki yazı özelliği olduğu gibi, Avlu duvarında giriş kapısının üstündeki kemer içten düz, dıştan girintilidir, sanata bak! Bu mimarinin güzelliğinin ifadesidir. Bir diğer özelliği şu taşların arasına kâğıt gibi ince kurşun koymuşlar ki, harç vazifesi yapıyor. Yani kemerin kenarlarındaki taşlar arasında kurşunlar vardır. Kapının üstündeki yazılar ise;

“Kul küllü yamelü ala şakiletihi ve rabbüke alam bimen hüve ehda sebila “ yedi defa yazılıdır. Manası şu “ herkes kendi karakterine göre iş yapar” İsra suresi a.84)

Caminin dibindeki çarşı Kırkkaşık Bedestenidir. Burada günlük kırkişiye yemek verildiği için bu ismi almış. Bu husus, atalarımızın sosyal alanda çok aktif olduklarını anlatmaktadır. İçerisinde 20 adet dükkân vardır. Avlunun çıkışındaki kapının kenarlarındaki yüksek kale duvarı gibi görünenler tarihi değildir ve taş da değildir. Kurtlar vadisi Filistin filmi burada çekildiği için benzetme yaparak alçıpen gibi bir şeyden yapılmış, üzerindeki şekil yapıştırmadır diye malumat edindik. (Devam edecek)

Yorum Yazın