Yaman ADAM
Yaman ADAM

Doğu Türkistan’da Zulüm Devam Ediyor

13 Ocak 2015
3 dk Okuma
7 yıl önce
Doğu Türkistan’da Zulüm Devam Ediyor

Doğu Türkistan Zulmü Kapu Camii’nde bir bildiri ile kınandı.
Anadolu Öğrenci Birliği ve Ekim-Der(Eğitim Kültür İlim ve Medeniyet Derneği)’ in temsilcileri, Kapu Camii’nde Pazar günü sabah namazının ardından Doğu Türkistan’da Çin Devleti tarafından Müslümanlara karşı uygulanan baskı ve zulümleri kınayan bir bildiri okudular. Bildiri aynen şöyledir:
“Dünya 21. Yüzyıla girerken Doğu Türkistan’da barbar istilalar dönemini aratmayan zulümler yaşanmaktadır. Dünyanın gözü önünde 40 milyon insan yok edilmeye çalışılmaktadır. Ne özgürlükçü Batı, ne de İslâm dünyası bu feryatları duymamaktadır. Din ve özgürlükler, çıkar hesapları uğruna kurban edilmektedir. Doğu Türkistanlılar sadece Müslüman oldukları için katledilmekte, zindanlarda çürütülmekte, aç ve susuz bırakılmakta, sürgüne gönderilmektedirler.
Çin devleti son yıllarda uygulamaya koyduğu yasaklarla milyonlarca Müslümanın yaşadığı ülkeyi adeta esir kampına çevirdi. Devlet dairelerinde çalışan memurlara namaz kılmak, oruç tutmak, başörtüsü takmak yasaklandı. Müslüman ailelerin çocukları doğar doğmaz ellerinden alındı ve kaybedildi. Okul çağındaki çocuklar eğitim bahanesiyle götürüldü ve bir daha kendilerinden haber alınamıyor. Nüfus planlaması adı altında doğumuna bir gün kalmış çocuklar bile kürtaj yapılarak öldürülüyor. Kız çocukları ailelerinin ellerinde zorla alınarak Çin’in uzak bölgelerine götürülüyor ve bir daha aileleriyle görüştürülmüyor. Okullarda anadilde eğitim yasaklandığı gibi üniversite okumak isteyenlere de çok büyük engeller çıkartılıyor. Camiiler birer birer kapatılıp din adamları yoğun baskı altında tutuluyor. Devletin propagandasını yapmayan imamlar zindanlara atılıyor. Evlerinde dinî kitap bulunduranlar ya hapse atılıyor ya da ağır para cezalarına maruz bırakılıyor. Doğu Türkistan’da dinî eğitim verecek bir tek okul bile bırakılmadı.
Çin devleti Doğu Türkistan’a karşı devlet terörü uyguluyor. Güvenlik güçleri sorgusuz sualsiz sokaklarda insanları tutuklayabiliyor ya da terörist diye öldürebiliyor. Tutuklananlar, yargısız infaz yapılıyor. Gözaltına alınanlar ise bir daha eski sağlığına kavuşamıyor.
Bugün Doğu Türkistan’da Hitler faşizmini aratmayan bir soykırım yaşanıyor. Bir millet yüzyıllar boyunca yaşadığı vatanında “Terörist, bölücü, haydut, hırsız, isyancı, radikal, Çin düşmanı…” gibi yaftalarla tutuklanarak ağır işkencelere tabi tutuluyor. Çinin her bölgesinde Doğu Türkistanlılar üçüncü sınıf insan muamelesi görüyor.
Çin devleti, kendi zulmü yanında Çin halkını da kışkırtarak Müslümanları katletmelerine, mallarını yağmalamalarına ortam hazırlıyor. Tıpkı Siyonist İsrail’in Filistinlilere yaptığı gibi doğu Türkistanlıların da toprakları ellerinden alınarak mülklerine el konuluyor ve yerlerine Çin halkı yerleştiriliyor.
En zengin petrol, doğalgaz ve yer altı zenginliklerine sahip Doğu Türkistan bölgesi sistematik olarak Müslüman halktan temizleniyor. Müslümanlar maden ocaklarında karın tokluğuna çalıştırılarak açlık ve sefalete maruz bırakılıyor. Doğu Türkistan’ın yer altı ve yerüstü zenginlikleri gasp edilerek Çin’e taşınıyor. Çin devleti dejenere edilmiş bir Sosyalizm mantığıyla Müslümanların dinlerini, geleneklerini ve özgürlüklerini yok ettiği gibi mevcudiyetlerini de yok etmeyi hesaplıyor. Bunu başarabilmek için de saldırganlığını ve zulmünü her geçen gün daha da artırıyor.
Çin devleti farklı etnik ve dinî kökene sahip bir buçuk milyar Çinliyi sosyalizme kurban ederek faşizmini uygulayabilir; ancak Doğu Türkistan Müslümanlarını yok edemeyecek, dinî inançlarını yaşamalarına engel olamayacak, temel hak ve özgürlüklerini yok edemeyecektir.
İnsanlığın adalet ve özgürlük ateşini ayakta tutan Anadolu Öğrenci Birliği ve diğer STK’ler, tüm dünya devletleri ile toplumlarını, Çin’in bu insanlık dışı uygulamaları karşısında harekete geçmeye davet etmektedir. Hiç bir jeopolitik bahanenin arkasına sığınılmadan Çin devletine temel insan haklarını ihlal etmesi nedeniyle baskı yapılmalıdır. Çin devleti bu hukuksuz uygulamaları sebebiyle uluslar arası mahkemelerde yargılanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz de Doğu Türkistan’da yaşanan bu hukuksuzluklara karşı sessizliğini bozmalı, Suriyeli kardeşlerimize kucak açtığı gibi mazlum Doğu Türkistan halkının da hâmîsi olmalıdır.
Yaşasın doğu Türkistan Halkının adalet ve özgürlük mücadelesi. Hepsine selâm olsun.” 

Yorum Yazın