Mehmet Kaçar
Mehmet Kaçar

Doktor grevleri yasal mı?

27 Temmuz 2022
3 dk Okuma
4 ay önce
Doktor grevleri yasal mı?

Hangi kurumların yasal olarak grev hakkı bulunduğunu ve iş vereninde lokavt ilan etme hakkı oluğunu yasalar net olarak ortaya koymuştur. Bu yasaya bakarak doktorların zırt pırt grev kararı alan malum kurumun çağrısına uyması acaba yasal yollardan mı olmaktadır? Şimdi ona bir göz atalım istedim. 2822 Sayılı Yasaya göre lokavta başvurulamayacak yerler vardır. Bunlar: Can ve mal kurtarma işlerinde, Cenaze ve tekfin işlerinde, Su, elektrik, havagazı, termik santralleri besleyen linyit üretimi, tabi gaz, petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi, dağıtımı yapılan yerlerde, İlaç imal(üreten) eden işyerleri hariç olmak üzere, Aşı ve Serum imal eden müesseselerle, Hasta hane, Klinik, Sanatoryum, Prevantoryum, Dispanser ve Eczane gibi sağlıkla ilgili iş yerlerinde, Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde grev ve lokavt yapılması yasalar gereği yasaklanmıştır.

Savaş halinde, genel veya kısmi seferberlik süresince grev, lokavt yapılamaz. Yaygın, su baskını, toprak veya çığ kayması veya deprem gibi hayatı felce uğratan felaketler hallerinde de grev Bakanlar Kurulu, bu hallerin vuku bulduğu yerlerde sınırlı olmak üzere ve bu halin devamı süresince yürürlükte kalmak üzere gerekli gördüğü işyeri veya iş kollarında grev ve lokavt yasağı kararı alabilir.

Başladığı yolculuğu yurt içerisinde varış mahallerinde bitirememiş deniz, hava, kara ulaştırma araçlarında da grev ve lokavt yapılamaz.

Yukarıda ki yasaya rağmen, hekimlerimiz, daha öncelerinde de olduğu gibi, 7-8 Temmuz 2022 tarihinde, bir hekimin öldürülmesi sebebiyle iki gün işi bırakma veya grev kararı alarak, binlerce hastanın randevusunu iptal edip, raporlu ilaçlarını yazmamışlar, acil dışında tedaviye katılmamışlardır. Bu karar 90 milyona karşı saygısızca alınmış olan bir karardır.

Adı Türk Tabipler Birliği olan ve Türklüğe hizmet etmeyi bir kenara bırakan bir kuruluşun daveti ile bu karar alınmıştır.

Bir doktorun ve sekreterinin öldürülmesinin cezasını yalara bırakmayan bu kuruluş, 90 milyon insanı cezalandırma yolunu seçmiştir. Sağlıkçılara, eğitimcilere, polislere ve devletin tüm birimlerine saldırıp, canlarına kast edenler en ağır cezalarla cezalandırılmalıdırlar. Hatta idam kararı geri getirilerek, bu ve benzeri caniler suçları tespit edildikten sonra idam edilmelidirler.

Grev veya işi bırakma yahut yavaşlatma eylemindeki günlerde muhtemeldir ki pek çok hasta tedavi edilmedi, randevular iptal edildi. Kalp ameliyatları iptal edildi. Pekala bu günlerde tedavi edilmeyen hastaların hastalıkları ilerledi ise ve doktor müdahale etmediği için kalp krizi geçirip ölenler oldu ise, bunların suçlusu kimlerdir acaba? Bunlar da yargı önüne çıkarılacaklar mı? Türk Tabipler Birliği bu ülkenin tamamen huzurunu ihlal etmek için çaba sarf etmektedir. Artık bunlara prim verilmemelidir. Selâmetle!

Yorum Yazın