Mustafa ÖZYURT
Mustafa ÖZYURT

Hazreti İbrahim

09 Mayıs 2022
3 dk Okuma
4 ay önce
Hazreti İbrahim

Pişmek için önce yanmak gerektir. Yanmak İçin önce ateş gerekir. Ateşe girmeden teslimiyet, en sevgili için yanmayı göze almadan samimiyet anlaşılmaz. Teslimiyeti görmek için Hz İbrahim toprağından geçmek, Hz. Eyüp sabrının sırrına ermek gerekir.

Aziz kardeşim, İbrahim peygamber ve Eyyüb peygamber gibi beş peygamberin de Urfa da doğmuşdur. İbrahim peygamberin isminin manasına gelince; Ebu Rahim yani koruyucuların babası demektir. Allah Teâlâ,  muhabbet ve kullarına merhametinden dolayı “Halilullah “, çok misafirperver ve ikram sahibi olmasıyla “Ebu’l-etyaf” yani misafirler babası adını, kendinden sonra bütün peygamberler onun neslinden geldiği için- Ebu’l-Enbiya” yani nebiler babası sıfatlarına mazhar olmuştur.

Doğu illerimiz içerisinde Peygamberler şehri diye şöhret bulmuş bu güzel vilayetimiz, Manevi ve maddi değerleriyle zengin bir şehrimizdir. Burada Hz. İbrahim’in doğduğu yer, mancınıkla ateşe atıldığı yer, balıklı göl ziyaret edilir ki;

Bu gölün meydana gelişi ilahi emirle olmuş ve Hz. İbrahim’i yakmak için yakılan ateşe “ Ey ateş soğu ve selamet ol” emriyle güllük gülistanlık hale geldiği, yığılan odunları ise balık oldukları kaydedilmektedir. Tavsiyem gidip görmeniz ve ziyaret etmenizdir. Çünkü birçok gerçekler göz ile görünmeden tam anlaşılmıyor. Allahın halilim( dostum) dediği bir zatın ziyaret edilmesiyle onun hatıralarını yaşamak zevkini verir.

Ve yine bu ilimizde yıllarca çile çekerek, Kuranda bahsedildiğine göre, cümle insana sabır dersi veren Hz. Eyyüp Peygamberin şifa bulduğu, çilehanesi ve “Ya Eyyüp, ayağını vur. Çıkan sudan iç ve yaralarına sür” buyurduktan sonra şifa bulduğu suyun bulunduğu yer ziyaret edilir.

Bir hatırayı anlatıp Eyyüp peygamberle devam edelim; Ben buralardan bahsettiğimde Hüseyin Türkmen(Konya İl der. Md.) isminde bir arkadaşım dedi ki;

-Ben orayı ziyaret ettim ve o şifalı sudan içerken “ Ya rabbi, üç yıldır dayanamayacak kadar acı çektiğim. Şu mide hastalığıma ne olur şifa olsun” dedim ve o suyu eve de getirdim duş aldım ve şifasını buldum elhamdülillah. Yıllardır, o gün bu gün midemde bir şey kalmadı, diye anlattığına şahit oldum. Niyet hayır akıbet hayır…(Devam edecek)

Yorum Yazın