Mükremin Kızılca
Mükremin Kızılca

Müslümanın Görevi Nedir? 

05 Ağustos 2022
3 dk Okuma
3 ay önce
Müslümanın Görevi Nedir? 

Biz Müslümanlar, İslam tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşıyoruz şu günlerde.  “Din garip başladı garip olarak dönecek” sözü aklımıza geliyor. Yani bir peygamber tebliğ ettiği sırada  dinin inananları oldukça az oluyor, garipler, yoksullar, köleler iman ediyor, sonra ise müminler çoğalıyor.

Peygamber devri arayı epey aştıktan sonra ise insanlar tekrar sapıtıyor, dinin hakiki müntesipleri azalıyor, din de garipleşiyor.

 İşte, Allah’ın son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ümmeti olarak halimiz ortada. İlk ve son yüz yılımız tam bir gariplik içinde. Ortası ise imparatorluklar  dönemi. Zamanımızdaki gariplik müzmin bir hal almadan Müslümanlar olarak yapılacak çok şey var; bunların en başta geleni, İslam’ın terörle anılmasını engellemektir. Bazı Müslüman örgüt ve fertlerin  devletlerin yapmadığını yapmaya kalkışmaları  biz Müslümanlar için eksi puan olduğu bir gerçektir.

Dünyanın her tarafında insanların birbiriyle görsel ve işitsel  olarak temas kurabildiği devrimizde  Müslümanların hâlâ bu tür sorunlarını çözememesi, her mümini bağlayan bir fetva organizasyonunun olmaması, İslam ülkeleri arasındaki kopukluk, mazlum Müslümanlara bigâne kalışımız bu durumu meydana getirdi.

Kur’an’da da geçtiği gibi, Müslümanların en büyük düşmanı olan  Yahudilere (5/82),1948 yılında 2. Dünya savaşı galipleri İslam coğrafyasının tam ortasında bir devlet hediye ettiler, şu anda Müslüman kanına en fazla girenler bu zamane Hitlerleridir. Ancak kendilerine zillet ve meskenet yazılmış bulunan bu peygamber katili  ve düşmanı Yahudilerin  devletinin uzun sürmeyeceği muhakkaktır.

 Ne var ki, bu milenyumda da ülke ve devletlerin sayısı kendi içinde bölünerek değişmeye devam etmektedir. Bunun son örneği Sovyetlerin yıkılmasıdır ki bu enkazdan Allaha bin şükür altı tane soydaş İslam ülkesi doğmuştur. İnşallah pek yakında Rusya federasyonu da dağılacak ve başta Çeçenya olmak üzere altı İslam memleketi daha bağımsızlığına kavuşacaktır.

Şimdi sırada ABD var, bu zalimler ülkesi tüm gücüyle İslam ve Müslümanlara yüklenmiş durumdadır. Artık İslam devletlerinin uyanma zamanıdır. ABD ve AB gibi bir oluşuma gitme tavı gelmiştir.

Çünkü o koca şeytan  İslam ülkelerini bölüp, işgal edip, yeni devletçikler çıkararak  onları güçsüzleştirmek peşindedir.

  Müslüman halklara düşen vazife nedir? Bizlerin yapması gereken; önce, “Kendinizi ve Ehlinizi Ateşten Koruyun”  (66/6) emrine uyarak, Allah’ın gazabı olan cehenneminden kurtulup rahmeti olan cennetine kavuşmanın anahtarı sayılan rızasını kazanmak için İslamiyet’i nefsimizde ve ailemizde yaşamalıyız.

İkinci olarak aşırılıklardan uzak, orta bir ümmet olarak çıkarılan ümmeti Muhammed’den oluşumuzun  kadrini bilip, bu ümmetin; “iyiliği emredip kötülükten sakındıran” (3/110) topluluğundan olmak için çabalamalıyız.

İslam’ı anlatabilme şerefi ancak ilimle mümkündür. Dini ve dünyevi bütün ilimler Allah’ı ve mutlak hakikati bulmaya yönelik olduğuna göre, çocuklarımızı bu ilimlerle mücehhez olarak yetiştirmeliyiz. Her Müslüman aile, çocuklarını; İslamiyet’i ana kaynaklarından öğrenebilecek kadar  bilgili yetiştirmelidir. Böylece, peygamberimizin bir savaş dönüşü buyurduğu “Büyük savaş” ı da kazanmış oluruz. Bunun için, “yakın akrabalarını korkut” (26/114) emrine uyarak, yumuşak sözle ve güzel öğütlerle insanları tek hak dine çağırmalı ve “din bütünüyle Allah’ın  oluncaya kadar” çalışmalıyız.

 Dünyada yedi milyar insanın iki milyara yakını Müslüman, kalanı imansız ve Dünya da şu milenyumda onlar söz sahibi. Hâlbuki “İslam en yücedir onun üstüne çıkılamaz” buyuruluyor. Cenabı Hak Kur’an’da “eğer inanıyorsanız  mutlaka en üstünsünüz” (47/35) buyuruyor. Öyleyse imanımızı kuvvetlendirip, kemiyetçe de keyfiyetçe de bir numara olmalı ve Dünyadaki mazlumları zalimlerin ağından kurtarmalıyız.

Dünyada en büyük zalimler; son peygambere, son kitaba, son hak dine, kendilerine kulak veren halkın inanmasını önleyen, papazlar, hahamlar, buda, Şinto ve Hindu rahipleridir. Bir de; dünyevi menfaattarını korumak için, tek hak din olan İslam’a yönelişin önüne barikat kuran diktatörlerdir.

Dünyada Müslümanlar varken bir tane bile İslam’dan habersiz insan varsa hepimiz sorumluyuz.

Yorum Yazın