Mükremin Kızılca
Mükremin Kızılca

Peygamberimizden Önümüzü Aydınlatan Vecizeler- 1

29 Temmuz 2022
3 dk Okuma
4 ay önce
Peygamberimizden Önümüzü Aydınlatan Vecizeler- 1

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarız!

Hz. Allah'a kendi zatını övdüğü gibi hamd ederiz. Salavatın en üstünü de onun elçisi ve ona uyanlara olsun.

Güzel konuşmanın muhatabı etkilediği bir gerçektir. Bunun için, her konuşmada bir etkileşim vardır, denmiştir.

Atasözleri, nutuklar, hitabeler, kitabeler ve benzeri edebiyat türleri okuyanın doğru adım atmasına yardımcı olurlar.

Kütüb-ü sitte denilen; peygamberimizin (sav) takriben tüm konuşmalarını içeren 6 artı 3 dokuz büyük hadis külliyatını tamamen okudum ve aralarından sizlerle paylaşmak gereğini duyduğum yüzlercesini yukarıdaki başlık altında topluyorum. İnşallah bir nebze okuyucularıma faydalı olurum.

Aşağıdaki verilen tırnak içi cümleler, hadisi şerifin vecize meali, küçük harfli bölümse kısa yorumudur.

1- “Komşusu aç olan tok olamaz!” Müsned 5/312

Yani komşusunun aç olduğunu bilen Müslüman rahat uyuyamaz.

2- “Mevcut parası 100 lira olup 10’unu veren de, 10 lirasının birini veren de bir lirasının on kuruşunu veren de aynı sevabı kazanır. Müsned 1/96 

Çünkü üçü de imkanları ölçüsünde aynı bağışı yapmıştır.

3- “Beş şeyin değerini beş şeyden önce bil; fakirlikten önce zenginliğin, hastalıktan önce sağlığın, yaşlılıktan önce gençliğin, işten önce boş zamanın ve ölmeden önce yaşamanın. Müsned 1/9

4- “Mutluluk üç şeyledir; güleç hanım, geniş bir ev ve iyi bir binit

Müsned 1/168

5- “Tarihten silinen devletlerin, yıkılan toplumların izmihlalinin tek sebebi iç bölünmedir. Müsned 1/18

Yani düşmanın giremediği kaleye hain girer.

6- “Lüzumsuzu terk kişinin iyiliğinedir.”

Müsned 1/2001

Dünyaya ve ahirete faydası olmayan iş ve sözleri bırakmak Müslümanın iyi ahlakıdır.

7- “Öğretici ve müjdeci olun, zorlaştırmayın. Öfkelendiğinizde susun.

Müsned 1/209

Öfkelenen kişi konuşursa mutlaka bir şey kırar ya kap ya da kalb. Demişler ki; öfkenin ateşi önce sahibini yakar sonra kalırsa karşıyı.

8- “Hoşgör hoş görül.” Müsned 1/248

Başkalarının kusurlarını hoş görüp büyütmeyen başkalarınca aynı muameleye tabi olacaktır.

9- “Teslim ol, mutlu ol. Buhari 1/6

Teslim olmayan suçlunun kendisine vereceği ceza adaletinkinden daha ağırdır.

10- “Susan kurtulur, kişinin tüm çektikleri konuşmalarının karşılığıdır. Kişi lafının esirirdir.” Tirmizi/2501

11- “Müslüman; diliyle ve eliyle, bütün Müslümanları rahat bırakandır.

 İslam’da iyi geçinmek, yardımcı olmak ve tatlı konuşmak esastır.” Nesei sh125

12- “Kardeşini yaptığı bir hata için ayıplayan, o hatayı yapmadıkça ölmez.

Yani, o da ölmeden önce aynı hatayı yapar ve başkalarınca ayıplanır. Tirmizi /2505

13- “İnsanlara karışıp eziyetlerine katlanarak yaşayan, inzivada yaşayandan daha üstündür.” Tirmizi /2507

Yani her zahmet bir rahmete adaydır.

14- “Herkes hata yapar, bunun da iyisi, hatayı kabul edip pişman olmaktır.” Tirmizi/1499 Hatayı kabul edip bir daha aynısını yapmamaya çalışmak büyük bir şereftir.

15- “İlimce üstüne, malca astına bak!” Tirmizi-2499

  Senden daha bilgin olanlardan öğren, daha yoksul olanlara bakarak da haline şükret.

 16- “Kişiyi ateşe atmak dilinin işidir.” Tirmizi-2516

Kişi ne çekerse dilinden çeker.

17- “Beyaz giymek kişinin gerçekte ne kadar temiz olduğunu gösterir.” Tirmizi-2810.

İnsanların ne kadar temiz olduklarını anlamak için cekete değil atlete bakmak lazım.

18- “Müsteşar güvenlik altındadır.” Tirmizi-2822

Elçiye zeval yoktur.

19- “İlim müminin yitiğidir, onu araştırmaya en layık olan da odur ve onu nerede bulursa alır.” Tirmizi-2687

Müslümanlar, ilimler arasında müspet ve menfi ayırımı yapmaz. Herkes alanına göre seçtiği ilmin tüm detaylarını öğrenir ve bütün ilimlerin insanlığın hizmetinde olduğunu bilir.

Yorum Yazın