Mehmet Kaçar
Mehmet Kaçar

Ve Allah insanı yarattı!..

28 Eylül 2022
3 dk Okuma
2 ay önce
Ve Allah insanı yarattı!..

Allah(c.c.) insanı yarattı. Onu özgürlük nimeti ile süsledi. İrade ihsan buyurarak hareketlerini kendisinin sınırlandırmasını istedi ve onu yeryüzünde kendisinin halifesi olarak görevlendirdi. Nasıl halife olacağını da yine Rabbül Alemin gönderdiği vahiyle bildirdi.

Ve Allah insanı yarattı, insandan önce yaratılmış olan kainatın renklerini yine insan vücudunda da bir cüz olarak yarattı.Siyahı, beyazı, sarısı vb. ile insanı donattı.

Ve Allah insanı yarattı ve ona verdiği özgürlüğü diğer yaratıklara tanımadı. Özgür olabilmesi için akıl süsüyle taçlandırdı. Bu akıl süsü ile aynı zamanda da onun özgürlüğünün sınırlanmasına vesile kılındı.

Ve Allah insanı yarattı. Onun özgürlüğünün sınırlarını Allah’a inanmak, O’nun emirlerine uymak, peygamberlerine inanmak ve yaratıcısını tanıyıp ona kul olmak için çizdi.

Ve Allah insanı yarattı, onu inanç çeşitleri ile donattı ve bu çeşitlere özgür iradesi ile ulaşmasını istedi. Bu inanç çeşitlerini de, müşrik, münafık, kafir, mümin diye çeşitlendirdi.

Bu inanç çeşitlerinin de yer yüzünde birlikte ve beraber yaşayabilmeleri için gerekli yasaları ve kanunları düzenledi. Mesela bir tarla düşünün, bu tarlada envai çeşitte bitki ve ağaç vardı. Bu bitki ve ağaçlar kendi sınırları içerisinden yaşam sürerler ve o tarladan beslenirler(rızıklanırlar). Ama birbirlerine asla üstünlük sağlamadan ortak bir havada ve ortak bir kaynakta yaşamaya devam ederler. Kimse kimseye savaş açmaz, kimse kimsenin yaşam alanına müdahale etmez.

Bu durumu şu şeklide de açıklamak mümkün olabilir; bir kimse bir markete gider. Orada ihtiyacı olanları alacaktır. Markette envai çeşitte alacağı ürünlerden vardır. Markette dolanır inceler ve en kalitelisini seçer ve alır. Bu malları inanç çeşitlerine benzetecek olursak, müşriklik, kafirlik, münafıklık kalitesiz ve insana faydası olmayan hatta insanları ölümle burun buruna getiren malları temsil ederken, kaliteli olanı insana faydalı olanı ve insanın yaşam kalitesini yükselteni de Allah’ın(c.c), halife ve eşref olarak yarattığı insan için seçip, peygamberleri aracılığı ile gönderdiği vahiylerden oluşmaktadır ki bunun en sonuncusu da “İslam”dır.

Selametle!...

Yorum Yazın