Kul Remzi

Candadır

Kul Remzi

Eyle Mevla sabır eyle, gözyaşım ki kandadır. 
Aşk-ı Nar-ı girdi gönle, ol gönülse candadır,

Ol ki gözler çeşmi hali vere yaşlar meali
Kanmaz toprak bekler sen, Ruh ola ki candadır.

Ney eyliye, canım bile, bir nefesle gel diye,
İcabeti eyler nefes, eyler olsa candadır.

Nefes çıkar semasına, Rahmanına var ola
Pişmiş ola her varışta, piştim dese candadır,

Ol ki bilmez naz-ı eyler, Yezdanımdan sebep der,
Ezrail de gelmiş ola, bakan göz-ki candadır.

Dünya kala hasretine, makber-ine gel diye
Olmuş ola kalsın geri, deme kalan candadır.

Kul Remzi’nin adı kala, ola kendi hiç ola,
Yezdanımdan ferman geldi toprak gözü candadır.
 

Yazarın Diğer Yazıları