Kul Remzi

Dönüş Yok ki

Kul Remzi

Büyür yangın, her zamanın içinde,
Yanar iken,  ne doldurdun heybene.
 
Dünle bugün, ne oldu ki değerin,
Atı buldun lakin nerde, eğerin.
 
Ne istersin lakin neden durgunsun,
Yükün nerde gördüm seni yorgunsun.
 
Bir düşüne bilse idin bu günü,
Eyler idin sende bu gün düğünü.
 
Ekmediğin tarlada ne ararsın?
Emeğin yok,  söyle neye yararsın.
 
Ah diyorsun demek çoktur zararın,
Verdin kendi, kendine bu kararın.
 
Kul Remzi sen tövbe eyle, Allah’a
Dönüş yok ki makberinde dünyaya.

Yazarın Diğer Yazıları